Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky

AKTUÁLNE INFORMÁCIE + formulár o bezinfekčnosti na stiahnutie

AKTUALITA: všetko o dištančnej výučbe nájdete tu: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/covid-19-a-distancna-vyucba-na-fif-uk/ 

Formulár: čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti na stiahnutie 

Pokyny k štátniciam OPT online formou v r. 2020

Pokyny k štátniciam UAP online formou v r. 2020

Odovzdávanie záverečných prác aktuálna informácia!!!

Na základe pripravenej smernice UK o záverečných prácach Vás informujem, že vedenie fakulty rozhodlo o odovzdávaní záverečných prác len v elektronickej podobe prostredníctvom AIS. 

Týmto rozhodnutím sa ruší povinnosť študentov odovzdať 1 exemplár tlačenej verzie a takisto povinnosť sekretariátov vyzdvihnúť tlačené verzie prác z podateľne pred štátnymi skúškami.

NOVÝ WEB ⇓

Adresa: Gondova 2, SK-814 99 Bratislava

Tel:       +421 2 9013 2147

E-mail: kgnfphil.uniba.sk

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky ponúka svojim študentom kvalitné a moderné učiteľské alebo prekladateľsko-tlmočnícke štúdium na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni so širokým uplatnením v praxi. Popri popredných špecialistoch v daných odboroch, prednášajúcich doma aj v zahraničí, pôsobia na katedre zahraniční lektori z Nemecka, Rakúska, Holandska, Belgicka, Švédska a Nórska. Študenti majú k dispozícii veľkú seminárnu knižnicu, ktorej fondy sa neustále dopĺňajú o modernú literatúru. Vďaka bohatým medzinárodným kontaktom umožňujeme študentom získať štipendium na univerzitách v Nemecku, Rakúsku, Švédsku, Holandsku a Belgicku. Nezanedbateľnou prednosťou štúdia germanistiky práve na bratislavskej FiFUK je aj fakt, že v meste fungujú inštitúcie ako Goethe Institut, Österreich-Bibliothek alebo Rakúske kultúrne fórum s množstvom kultúrnych a vzdelávacích aktivít v nemčine. Obrovskou výhodou pre našich študentov je  blízkosť Viedne s možnosťou využívať vynikajúco vybavené knižnice, navštevovať kultúrne podujatia a spoznávať nemeckojazyčný svet z bezprostrednej blízkosti.