Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA k SPÔSOBU VÝUČBY V ZS 2021

Výučba všetkých predmetov, ktoré zabezpečuje Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky, sa koná od 20.9.2021 prezenčnou formou.

NOVÝ dizajn dokumentov a podpisov fakulty na stiahnutie

ŽIVÉ PRENOSY Z ONLINE ŠTÁTNYCH SKÚŠOK

UPOZORNENIE: Dovoľujeme si Vás upozorniť, že uvedené živé prenosy sú určené na zabezpečenie prístupu verejnosti na verejné časti štátnych skúšok v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. Poskytovateľ živých prenosov (fakulta) nedáva súhlas so zaznamenávaním ani ďalším používaním a šírením týchto prenosov. Ďakujeme za pochopenie.

Pred pripojením do miestnosti si prosím vypnite mikrofón i webkameru! Ďakujeme.“

Online prenosy zo štátnych skúšok-obhajob záverečných prác:

momentálne nie sú naplánované žiadne termíny

ŠTÁTNICE, AKTUÁLNE INFORMÁCIE, ŠTIPENDIÁ + formulár o bezinfekčnosti na stiahnutie

AKTUALITA:

OZNAM: Vzhľadom na priaznivú pandemickú situáciu sa budú bakalárske, magisterské štátnice ako aj záverečná štátna skúška Doplnkového pedagogického štúdia v dňoch 30. a 31. augusta 2021 na Katedre germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky konať z nemeckého jazyka prezenčne.

Aktuálne informácie k štátniciam online formou 2021

ŠTÁTNICE a OBHAJOBY germanistika harmonogram 

OBHAJOBY nederlandistika harmonogram

UPOZORNENIE: študenti sa musia na štátnicu a obhajobu prihlásiť aj na sekretariáte prostredníctvom mailu!!!

ĎALŠIE Informácie k štátniciam 

Základné informácie k začiatku letného semestra

všetko o dištančnej výučbe nájdete tu: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/covid-19-a-distancna-vyucba-na-fif-uk/ 

Formulár: čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti na stiahnutie 

 

 

CHCEM (sa) UČIŤ NEMČINU

 

ŠTUDENTSKÁ ANKETA

LINK na vyplnenie ankety

NOVÝ WEB ⇓

Adresa: Gondova 2, 811 02 Bratislava

Tel:       +421 2 9013 2147

E-mail: kgnfphil.uniba.sk

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky ponúka svojim študentom kvalitné a moderné učiteľské alebo prekladateľsko-tlmočnícke štúdium na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni so širokým uplatnením v praxi. Popri popredných špecialistoch v daných odboroch, prednášajúcich doma aj v zahraničí, pôsobia na katedre zahraniční lektori z Nemecka, Rakúska, Holandska, Belgicka, Švédska a Nórska. Študenti majú k dispozícii veľkú seminárnu knižnicu, ktorej fondy sa neustále dopĺňajú o modernú literatúru. Vďaka bohatým medzinárodným kontaktom umožňujeme študentom získať štipendium na univerzitách v Nemecku, Rakúsku, Švédsku, Holandsku a Belgicku. Nezanedbateľnou prednosťou štúdia germanistiky práve na bratislavskej FiFUK je aj fakt, že v meste fungujú inštitúcie ako Goethe Institut, Österreich-Bibliothek alebo Rakúske kultúrne fórum s množstvom kultúrnych a vzdelávacích aktivít v nemčine. Obrovskou výhodou pre našich študentov je  blízkosť Viedne s možnosťou využívať vynikajúco vybavené knižnice, navštevovať kultúrne podujatia a spoznávať nemeckojazyčný svet z bezprostrednej blízkosti.