Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky

ŠTIPENDIUM DAAD

O študijný alebo výskumný pobyt v Nemecku sa môžu uchádzať absolventi VŠ (t.j. aj študenti 2. stupňa VŠ), doktorandi, mladí vedeckí pracovníci, docenti a profesori z odborov germanistika, nemecký jazyk, nemecká filológia. Uzávierka: 30. november 2020, ďalšia uzávierka: 15. júl 2021.

Detailné info k štipendiu DAAD po nemecky

Bližšie informácie: https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=749

FB SAIA: https://www.facebook.com/saia.mobility/posts/1891276434348712

CHCEM (sa) UČIŤ NEMČINU - PRIHLASOVANIE na vianočné workshopy

NOVÝ WEB ⇓

Adresa: Gondova 2, SK-814 99 Bratislava

Tel:       +421 2 9013 2147

E-mail: kgnfphil.uniba.sk

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky ponúka svojim študentom kvalitné a moderné učiteľské alebo prekladateľsko-tlmočnícke štúdium na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni so širokým uplatnením v praxi. Popri popredných špecialistoch v daných odboroch, prednášajúcich doma aj v zahraničí, pôsobia na katedre zahraniční lektori z Nemecka, Rakúska, Holandska, Belgicka, Švédska a Nórska. Študenti majú k dispozícii veľkú seminárnu knižnicu, ktorej fondy sa neustále dopĺňajú o modernú literatúru. Vďaka bohatým medzinárodným kontaktom umožňujeme študentom získať štipendium na univerzitách v Nemecku, Rakúsku, Švédsku, Holandsku a Belgicku. Nezanedbateľnou prednosťou štúdia germanistiky práve na bratislavskej FiFUK je aj fakt, že v meste fungujú inštitúcie ako Goethe Institut, Österreich-Bibliothek alebo Rakúske kultúrne fórum s množstvom kultúrnych a vzdelávacích aktivít v nemčine. Obrovskou výhodou pre našich študentov je  blízkosť Viedne s možnosťou využívať vynikajúco vybavené knižnice, navštevovať kultúrne podujatia a spoznávať nemeckojazyčný svet z bezprostrednej blízkosti.