Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky

CHCEM (sa) UČIŤ NEMČINU

PONUKA WORKSHOPOV na apríl a máj + prihlasovanie:

22.4. o 15.00-16.30: Multi-Kulti Deutschland

Príprava a realizácia workshopu: študenti učiteľstva FiF UK: Ivana, Noémi, Marco

Prihlásenie: 

29.4. o 15.00-16.30: Wien – eine lebenswerte Stadt

Príprava a realizácia workshopu: študenti učiteľstva FiF UK: Marcel, Martin

Prihlásenie:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jUcxznpu50yGcKW51RiE-Z5rRLJ5VuFAk4qzsnNiUFhUN1VSRlIyV1RHMjlKNjIzNDhXRzhWWldENi4u

4.5.2021 o 15.00-16.30: Kommunizieren – nicht nur trockene Regeln! - Deutsche Grammatik kommunikativ und einfach B2-C1

Angelika Vybiral, rakúska lektorka, FiF UK

Prihlásenie:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jUcxznpu50yGcKW51RiE-Z5rRLJ5VuFAk4qzsnNiUFhUN1VSRlIyV1RHMjlKNjIzNDhXRzhWWldENi4u

5.5.2021 o 15.00-16.30: Kommunizieren – nicht nur trockene Regeln! - Deutsche Grammatik kommunikativ und einfach A2-B1

Monika Šajánková, FiF UK

Prihlásenie:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jUcxznpu50yGcKW51RiE-Z5rRLJ5VuFAk4qzsnNiUFhUN1VSRlIyV1RHMjlKNjIzNDhXRzhWWldENi4u

 

Prihlasovanie študentov SŠ na workshopy bude možné od 6.4.2021 od 10.00

Študenti sa môžu prihlásiť na workshopy kliknutím na interaktívny plagát/pozvánku na "Das Anmeldung". Prihlasovanie je možné do naplnenie kapacity 25 účastníkov.

ŠTUDENTSKÁ ANKETA

LINK na vyplnenie ankety

NOVÝ WEB ⇓

Adresa: Gondova 2, SK-814 99 Bratislava

Tel:       +421 2 9013 2147

E-mail: kgnfphil.uniba.sk

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky ponúka svojim študentom kvalitné a moderné učiteľské alebo prekladateľsko-tlmočnícke štúdium na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni so širokým uplatnením v praxi. Popri popredných špecialistoch v daných odboroch, prednášajúcich doma aj v zahraničí, pôsobia na katedre zahraniční lektori z Nemecka, Rakúska, Holandska, Belgicka, Švédska a Nórska. Študenti majú k dispozícii veľkú seminárnu knižnicu, ktorej fondy sa neustále dopĺňajú o modernú literatúru. Vďaka bohatým medzinárodným kontaktom umožňujeme študentom získať štipendium na univerzitách v Nemecku, Rakúsku, Švédsku, Holandsku a Belgicku. Nezanedbateľnou prednosťou štúdia germanistiky práve na bratislavskej FiFUK je aj fakt, že v meste fungujú inštitúcie ako Goethe Institut, Österreich-Bibliothek alebo Rakúske kultúrne fórum s množstvom kultúrnych a vzdelávacích aktivít v nemčine. Obrovskou výhodou pre našich študentov je  blízkosť Viedne s možnosťou využívať vynikajúco vybavené knižnice, navštevovať kultúrne podujatia a spoznávať nemeckojazyčný svet z bezprostrednej blízkosti.