Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky

AKTUÁLNE TERMÍNY ŠTÁTNIC a INFORMÁCIE k ŠTÁTNICIAM + formulár o bezinfekčnosti na stiahnutie

Formulár: čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti na stiahnutie 

POZOR: Presun termínu štátnice z 15.6.2020 na 17.6.2020!

Všeobecné pokyny k štátniciam!!!

Okrem prihlasovania na štátne skúšky cez AIS (18.5.-22.5.2020) sa študenti prihlasujú na konkrétny termín aj mailom na sekretariáte KGNŠ do 29.5.2020 s uvedením mena, študijného programu a tel. čísla.

Pokyny k štátniciam OPT online formou v r. 2020

Pokyny k štátniciam UAP online formou v r. 2020

Odovzdávanie záverečných prác aktuálna informácia!!!

Na základe pripravenej smernice UK o záverečných prácach Vás informujem, že vedenie fakulty rozhodlo o odovzdávaní záverečných prác len v elektronickej podobe prostredníctvom AIS. 

Týmto rozhodnutím sa ruší povinnosť študentov odovzdať 1 exemplár tlačenej verzie a takisto povinnosť sekretariátov vyzdvihnúť tlačené verzie prác z podateľne pred štátnymi skúškami.

Pozývame na webinár v rámci projektu: Chcem (sa) učiť nemčinu

Všetkých študentov stredných škôl pozývame na interaktívny webinár v dňoch 24. 6. 2020 a 25. 6. 2020 organizovaný Pedagogickou fakultou UK

Webinár je podporený z Projektu Nadácie Volkswagen Slovakia: Chcem (sa) učiť nemčinu, ktorého partnermi sú Filozofická fakulta UK, Pedagogická fakulta UK a Goetheho inštitút v Bratislave

Webstránka projektu

Upravený harmonogram akademického roka 2019/2020

Upravený harmonogram: akademický rok 2019/2020 viac info tu

OZNAM Študijnej poradkyne: Online poradenstvo

Milí kolegovia,

na MS Teams som zriadila tím s názvom Študijný poradca KGNŠ.

V prípade akýchkoľvek otázok na študijnú poradkyňu ma, prosím, kontaktujte tak, že sa prihlásite za člena tímu pod nasledujúcim kódom:

v3n0yji

Okrem toho tam od pondelka 23.3.2020 budem zverejňovať aktuálne informácie o štúdiu.

Srdečne vás všetkých pozdravujem a ostaňte zdraví,

Z. Guldanová

UPOZORNENIE o prerušení výučby

Upozornenie o prerušení výučby viac info

NOVÝ WEB ⇓

Adresa: Gondova 2, SK-814 99 Bratislava

Tel:       +421 2 9013 2147

E-mail: kgnfphil.uniba.sk

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky ponúka svojim študentom kvalitné a moderné učiteľské alebo prekladateľsko-tlmočnícke štúdium na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni so širokým uplatnením v praxi. Popri popredných špecialistoch v daných odboroch, prednášajúcich doma aj v zahraničí, pôsobia na katedre zahraniční lektori z Nemecka, Rakúska, Holandska, Belgicka, Švédska a Nórska. Študenti majú k dispozícii veľkú seminárnu knižnicu, ktorej fondy sa neustále dopĺňajú o modernú literatúru. Vďaka bohatým medzinárodným kontaktom umožňujeme študentom získať štipendium na univerzitách v Nemecku, Rakúsku, Švédsku, Holandsku a Belgicku. Nezanedbateľnou prednosťou štúdia germanistiky práve na bratislavskej FiFUK je aj fakt, že v meste fungujú inštitúcie ako Goethe Institut, Österreich-Bibliothek alebo Rakúske kultúrne fórum s množstvom kultúrnych a vzdelávacích aktivít v nemčine. Obrovskou výhodou pre našich študentov je  blízkosť Viedne s možnosťou využívať vynikajúco vybavené knižnice, navštevovať kultúrne podujatia a spoznávať nemeckojazyčný svet z bezprostrednej blízkosti.