Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky

AKTUÁLNE INFORMÁCIE, ŠTIPENDIÁ + formulár o bezinfekčnosti na stiahnutie

AKTUALITA:

INFORMÁCIA pre KONČIACE MAGISTERKY a MAGISTROV

Pracovná ponuka pre študentov

Základné informácie k začiatku letného semestra

Štipendium v Rakúsku

Dovoľte, aby sme Vás informovali o plánovanom webinári SAIA, na ktorom budeme informovať o možnostiach získania štipendia na študijné a výskumné pobyty v Rakúsku. O svoje skúsenosti a zážitky sa podelia aj štipendisti Akcie Rakúsko-Slovensko a Národného štipendijného programu.

Štipendium na štúdium v Rakúsku – Ako podať žiadosť?

Termín: 3. februára 2021 (streda) o 14:00 hod.

Bližšie informácie: https://www.saia.sk/sk/konferencie/stipendium-na-studium-v-rakusku-%E2%80%93-ako-podat-ziadost

Rakúsko – Štipendiá a granty na výskumný pobyt

Termín: 10. februára 2021 (streda) o 14:00 hod.

Bližšie informácie: https://www.saia.sk/sk/konferencie/rakusko-%E2%80%93-stipendia-a-granty-na-vyskumny-pobyt

všetko o dištančnej výučbe nájdete tu: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/covid-19-a-distancna-vyucba-na-fif-uk/ 

Formulár: čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti na stiahnutie 

 

 

CHCEM (sa) UČIŤ NEMČINU

 

 

ŠTUDENTSKÁ ANKETA

LINK na vyplnenie ankety

Deň otvorených dverí 2021 sa konal ONLINE 23.01.2021

ŠTIPENDIUM DAAD

O študijný alebo výskumný pobyt v Nemecku sa môžu uchádzať absolventi VŠ (t.j. aj študenti 2. stupňa VŠ), doktorandi, mladí vedeckí pracovníci, docenti a profesori z odborov germanistika, nemecký jazyk, nemecká filológia. Uzávierka: 30. november 2020, ďalšia uzávierka: 15. júl 2021.

Detailné info k štipendiu DAAD po nemecky

Bližšie informácie: https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=749

FB SAIA: https://www.facebook.com/saia.mobility/posts/1891276434348712

NOVÝ WEB ⇓

Adresa: Gondova 2, SK-814 99 Bratislava

Tel:       +421 2 9013 2147

E-mail: kgnfphil.uniba.sk

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky ponúka svojim študentom kvalitné a moderné učiteľské alebo prekladateľsko-tlmočnícke štúdium na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni so širokým uplatnením v praxi. Popri popredných špecialistoch v daných odboroch, prednášajúcich doma aj v zahraničí, pôsobia na katedre zahraniční lektori z Nemecka, Rakúska, Holandska, Belgicka, Švédska a Nórska. Študenti majú k dispozícii veľkú seminárnu knižnicu, ktorej fondy sa neustále dopĺňajú o modernú literatúru. Vďaka bohatým medzinárodným kontaktom umožňujeme študentom získať štipendium na univerzitách v Nemecku, Rakúsku, Švédsku, Holandsku a Belgicku. Nezanedbateľnou prednosťou štúdia germanistiky práve na bratislavskej FiFUK je aj fakt, že v meste fungujú inštitúcie ako Goethe Institut, Österreich-Bibliothek alebo Rakúske kultúrne fórum s množstvom kultúrnych a vzdelávacích aktivít v nemčine. Obrovskou výhodou pre našich študentov je  blízkosť Viedne s možnosťou využívať vynikajúco vybavené knižnice, navštevovať kultúrne podujatia a spoznávať nemeckojazyčný svet z bezprostrednej blízkosti.