Harmonogram akademického roka 2021/2022

 

Výučba v zimnom semestri sa začína 20. 9. 2021, hneď po ukončení slávnostného otvorenia akademického roka, podľa rozvrhu hodinou o 12:35.

 Výučba DPŠ začína v októbri, presný termín bude zverejnený na webstránke k DPŠ.

ZÁPIS

Zápis študentov 1. roka štúdia (bc.)

2. – 6., 9. 9. 2021

Zápis študentov 1. roka štúdia (mgr.)

8. – 9. 9. 2021

Zápis študentov 2. (bc.) roka štúdia *

7. a 10. 9. 2021

Zápis študentov 3. a 4. (bc.) roka štúdia *10. – 13. 9. 2021
Zápis študentov 2. (mgr.) roka štúdia *14. – 16. 9. 2021

* Presný harmonogram zápisov spolu s ďalšími informáciami nájdete na stránke venovanej zápisom.

ZIMNÝ SEMESTER

Slávnostné otvorenie akademického roka 2021/2022

20. 9. 2021 o 11:00, online

Výučba v ZS

20. 9. – 17. 12. 2021

Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia)

13. 12. – 17. 12. 2021

Súvislá pedagogická prax (2. rok Mgr. štúdia UAP)

20. 9. – 22. 10. 2021

Skúškové obdobie ZS

3. 1. – 11. 2. 2022

 

LETNÝ SEMESTER

Výučba v LS

14. 2. – 13. 5. 2022

Hospitačná pedagogická prax (3. rok Bc. štúdia UAP)febr. – apr. 2022
Priebežná pedagogická prax (1. rok Mgr. štúdia UAP)febr. – apr. 2022

Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia)

9. 5. – 13. 5. 2022

Zápočtový týždeň (uzavretie hodnotenia pre študentov Mgr. štúdia končiacich štúdium)

11. 4. – 22. 4. 2022

Skúškové obdobie LS

16. 5. – 30. 6. 2022

Hlavné prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2022

 

ŠTÁTNE SKÚŠKY

Jesenný termín 2021

16. 8. – 31. 8. 2021

   Termín odovzdania záverečnej práce

25. 6. 2021 do 15:00 hod.

   Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e28. 6. – 2. 7. 2021

Zimný termín 2022

10. 1. – 28. 1. 2022

   Termín odovzdania záverečnej práce

3. 12. 2021 do 15:00 hod.

   Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e6. 12. – 10. 12. 2021

Letný termín 2022

23. 5. – 17. 6. 2022

   Termín odovzdania záverečnej práce

29. 4. 2022 do 15:00 hod.

   Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e2. 5. – 6. 5. 2022

Jesenný termín 2022

15. 8. – 31. 8. 2022

   Termín odovzdania záverečnej práce

1. 7. 2022 do 15:00 hod.

   Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e4. 7. – 8. 7. 2022

 

* Na základe smernice Vnútorný predpis FiF UK č. 3/2019 Smernica dekana fakulty o realizácii doplňujúceho pedagogického štúdia sú termíny štátnej skúšky a odovzdania záverečnej práce platné aj pre DPŠ (doplňujúce pedagogické štúdium).

Termín odovzdania dizertačnej práce

31. marec 2022

 

SLÁVNOSTNÁ IMATRIKULÁCIA                                        november 2021

Harmonogram slávnostných imatrikulácií.

SLÁVNOSTNÉ PROMÓCIE ABSOLVENTOV FiF UK

Rámcové termíny:

Október 2021
Júl 2022
Október 2022
(Konkrétne termíny budú upresnené na webovej stránke fakulty v sekcii venovanej absolventom)

 

HARMONOGRAM ADMINISTRÁCIE ZÁVEREČNÝCH PRÁC

(BAKALÁRSKE A MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM)

 

Vloženie zadaní do akademického informačného systému                     do 30. 9. 2021

(Zadania záverečných prác, ktoré sa budú obhajovať v akademickom roku 2021/2022)

 

Schválenie zadaní v akademickom informačnom systéme                    do 31. 10. 2021

 

Zverejnenie tém záverečných prác  na AR 2022/2023                        do 15. 5. 2022

(V prípade štvorročných bakalárskych programov si termín zverejnenia určia príslušné katedry individuálne)

 

Harmonogram akademického roka 2022/2023

Výučba v zimnom semestri sa začína 19. 9. 2022, hneď po ukončení slávnostného otvorenia akademického roka, podľa rozvrhu hodinou o 12:35.

Výučba dennej formy DPŠ začína v súlade s nižšie uvedeným harmonogramom.

Výučba externej formy DPŠ začína v októbri, presný termín bude zverejnený na webstránke k DPŠ.

ZÁPIS

Zápis študentov 1. roka štúdia (bc.)

2. a 5., 14. 9. 2022

Zápis študentov 1. roka štúdia (mgr.)

9. a 12. 9. 2022

Zápis študentov 2. (bc.) roka štúdia *

6. a 7. 9. 2022

Zápis študentov 3. a 4. (bc.) roka štúdia *7. a 8. 9. 2022
Zápis študentov 2. (mgr.) roka štúdia *13. a 14. 9. 2022

* Presný harmonogram zápisov spolu s ďalšími informáciami nájdete na stránke venovanej zápisom.

ZIMNÝ SEMESTER

Slávnostné otvorenie akademického roka 2022/2023

19. 9. 2022 o 11:00, Aula UK 

Výučba v ZS

19. 9. – 16. 12. 2022

Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia)

12. 12. – 16. 12. 2022

Súvislá pedagogická prax (2. rok Mgr. štúdia UAP)

19. 9. – 21. 10. 2022

Skúškové obdobie ZS

2. 1. – 10. 2. 2023

 

LETNÝ SEMESTER

Výučba v LS

13. 2. – 12. 5. 2023

Hospitačná pedagogická prax (3. rok Bc. štúdia UAP)febr. – apr. 2023
Priebežná pedagogická prax (1. rok Mgr. štúdia UAP)febr. – apr. 2023

Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia)

8. 5. – 12. 5. 2023

Zápočtový týždeň (uzavretie hodnotenia pre študentov Mgr. štúdia končiacich štúdium)

17. 4. – 21. 4. 2023

Skúškové obdobie LS

15. 5. – 30. 6. 2023

Hlavné prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2023

 

ŠTÁTNE SKÚŠKY

Jesenný termín 2022

15. 8. – 31. 8. 2022

   Termín odovzdania záverečnej práce

1. 7. 2022 do 15:00 hod.

   Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e

4. 7. –8. 7. 2022

Zimný termín 2023

9. 1. – 27. 1. 2023

   Termín odovzdania záverečnej práce

2. 12. 2022 do 15:00 hod.

   Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e

5. 12. – 9. 12. 2022

Letný termín 2023

22. 5. – 16. 6. 2023

   Termín odovzdania záverečnej práce

29. 4. 2023 do 15:00 hod.

   Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e

2. 5. – 6. 5. 2023

Jesenný termín 2023

21. 8. – 31. 8. 2023

   Termín odovzdania záverečnej práce

30. 6. 2023 do 15:00 hod.

   Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e

3. 7. – 7. 7. 2023

 

* Na základe smernice Vnútorný predpis FiF UK č. 3/2019 Smernica dekana fakulty o realizácii doplňujúceho pedagogického štúdia sú termíny štátnej skúšky a odovzdania záverečnej práce platné aj pre DPŠ (doplňujúce pedagogické štúdium).

Termín odovzdania dizertačnej práce

31. marec 2023

SLÁVNOSTNÉ PROMÓCIE ABSOLVENTOV FiF UK

Rámcové termíny:

Október 2022
Júl 2023
Október 2023
(Konkrétne termíny budú upresnené na webovej stránke fakulty v sekcii venovanej absolventom)

 

HARMONOGRAM ADMINISTRÁCIE ZÁVEREČNÝCH PRÁC

(BAKALÁRSKE A MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM)

 

Vloženie zadaní do akademického informačného systému                     do 30. 9. 2022

(Zadania záverečných prác, ktoré sa budú obhajovať v akademickom roku 2022/2023)

 

Schválenie zadaní v akademickom informačnom systéme                    do 31. 10. 2022

 

Zverejnenie tém záverečných prác  na AR 2023/2024                        do 15. 5. 2023

(V prípade štvorročných bakalárskych programov si termín zverejnenia určia príslušné katedry individuálne)