Harmonogram akademického roka 2023/2024

 

Harmonogram akademického roka 2023/2024

Výučba v zimnom semestri sa začína 18. 9. 2023, hneď po ukončení slávnostného otvorenia akademického roka, podľa rozvrhu hodinou o 12:35.

 Výučba DPŠ začína v októbri, presný termín bude zverejnený na webstránke k DPŠ.

ZÁPIS

Zápis študentov 1. roka štúdia (bc.)

4. a 5., 14. 9. 2023

Zápis študentov 1. roka štúdia (mgr.)

12. – 13. 9. 2023

Zápis študentov 2. (bc.) roka štúdia *

6. – 7. 9. 2023

Zápis študentov 3. a 4. (bc.) roka štúdia *7. – 8. 9. 2023
Zápis študentov 2. (mgr.) roka štúdia *11. 9. 2023

* Presný harmonogram zápisov spolu s ďalšími informáciami nájdete na stránke venovanej zápisom.

ZIMNÝ SEMESTER

Slávnostné otvorenie akademického roka 2023/2024

18. 9. 2023 o 11:00, Aula UK

Výučba v ZS

18. 9. – 15. 12. 2023

Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia)

11. 12. – 15. 12. 2023

Súvislá pedagogická prax (2. rok Mgr. štúdia UAP)

18. 9. – 27. 10. 2023

Skúškové obdobie ZS

2. 1. – 16. 2. 2024

 

LETNÝ SEMESTER

Výučba v LS

19. 2. – 17. 5. 2024

Hospitačná pedagogická prax (3. rok Bc. štúdia UAP)febr. – apr. 2024
Priebežná pedagogická prax (1. rok Mgr. štúdia UAP)febr. – apr. 2024

Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia)

13. 5. – 17. 5. 2024

Zápočtový týždeň (uzavretie hodnotenia pre študentov Mgr. štúdia končiacich štúdium)

22. 4. – 26. 4. 2024

Skúškové obdobie LS

20. 5. – 28. 6. 2024

Hlavné prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2024

 

ŠTÁTNE SKÚŠKY

Jesenný termín 2023

21. 8. – 31. 8. 2023

   Termín odovzdania záverečnej práce

30. 6. 2023 do 15:00 hod.

   Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e3. 7. – 7. 7. 2023

Zimný termín 2024

8. 1. – 26. 1. 2024

   Termín odovzdania záverečnej práce

1. 12. 2023 do 15:00 hod.

   Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e4. 12. – 8. 12. 2023

Letný termín 2024

20. 5. – 14. 6. 2024

   Termín odovzdania záverečnej práce

26. 4. 2024 do 15:00 hod.

   Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e29. 4. – 3. 5. 2024

Jesenný termín 2024

19. 8. – 30. 8. 2024

   Termín odovzdania záverečnej práce

28. 6. 2024 do 15:00 hod.

   Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e1. 7. – 5. 7. 2024

 

* Na základe smernice Vnútorný predpis FiF UK č. 3/2019 Smernica dekana fakulty o realizácii doplňujúceho pedagogického štúdia sú termíny štátnej skúšky a odovzdania záverečnej práce platné aj pre DPŠ (doplňujúce pedagogické štúdium).

Termín odovzdania dizertačnej práce

31. marec 2024

 

SLÁVNOSTNÉ PROMÓCIE ABSOLVENTOV FiF UK

Rámcové termíny:

Október 2023
Júl 2024
Október 2024
(Konkrétne termíny budú upresnené na webovej stránke fakulty v sekcii venovanej absolventom)

 

HARMONOGRAM ADMINISTRÁCIE ZÁVEREČNÝCH PRÁC

(BAKALÁRSKE A MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM)

 

Vloženie zadaní do akademického informačného systému                     do 30. 9. 2023

(Zadania záverečných prác, ktoré sa budú obhajovať v akademickom roku 2023/2024)

 

Schválenie zadaní v akademickom informačnom systéme                    do 31. 10. 2023

 

Zverejnenie garantom schválených tém záverečných prác  na AR 2024/2025                        do 15. 5. 2024

(V prípade štvorročných bakalárskych programov si termín zverejnenia určia príslušné katedry individuálne)

HARMONOGRAM ADMINISTRÁCIE ZÁVEREČNÝCH PRÁC DPŠ

 

Zverejnenie tém záverečných prác pre základný a rozširujúci modul

do 31. 10. 2023

Prihlásenie študenta na tému u konzultanta

do 15. 11. 2023

Vloženie zadaní do akademického informačného systému (konzultant)

do 15. 12. 2023

 

 

 

Harmonogram akademického roka 2024/2025

Výučba v zimnom semestri sa začína 23. 9. 2024, hneď po ukončení slávnostného otvorenia akademického roka, podľa rozvrhu hodinou o 12:35.

Výučba dennej formy DPŠ začína v súlade s nižšie uvedeným harmonogramom.

Výučba externej formy DPŠ začína v októbri, presný termín bude zverejnený na webstránke k DPŠ.

ZÁPIS

Zápis študentov 1. roka štúdia (bc.)

2. – 4. 9. 2024

Zápis študentov 1. roka štúdia (mgr.)

10. a 11. 9. 2024

Zápis študentov 2. (bc.) roka štúdia *

5. 9. 2024

Zápis študentov 3. a 4. (bc.) roka štúdia *9. 9. 2024
Zápis študentov 2. (mgr.) roka štúdia *12. 9. 2024

* Presný harmonogram zápisov spolu s ďalšími informáciami nájdete na stránke venovanej zápisom.

ZIMNÝ SEMESTER

Slávnostné otvorenie akademického roka 2024/2025

23. 9. 2024 o 11:00, Aula UK 

Výučba v ZS

23. 9. – 20. 12. 2024

Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia)

16. 12. – 20. 12. 2024

Súvislá pedagogická prax (2. rok Mgr. štúdia UAP)

sept. – okt. 2024

Skúškové obdobie ZS

2. 1. – 14. 2. 2025

 

LETNÝ SEMESTER

Výučba v LS

17. 2. – 23. 5. 2025

Hospitačná pedagogická prax (3. rok Bc. štúdia UAP)febr. – apr. 2025
Priebežná pedagogická prax (1. rok Mgr. štúdia UAP)febr. – apr. 2025

Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia)

19. 5. – 23. 5. 2025

Zápočtový týždeň (uzavretie hodnotenia pre študentov Mgr. štúdia končiacich štúdium)

28. 4. – 2. 5. 2025

Skúškové obdobie LS

26. 5. – 30. 6. 2025

Hlavné prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2025

 

ŠTÁTNE SKÚŠKY

Zimný termín 2025

7. 1. – 24. 1. 2025

   Termín odovzdania záverečnej práce

29. 11. 2024 do 15:00 hod.

   Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e

2. 12. – 6. 12. 2024

Letný termín 2025

26. 5. – 20. 6. 2025

   Termín odovzdania záverečnej práce

25. 4. 2025 do 15:00 hod.

   Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e

28. 4. – 2. 5. 2025

Jesenný termín 2025

18. 8. – 28. 8. 2025

   Termín odovzdania záverečnej práce

27. 6. 2025 do 15:00 hod.

   Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e

30. 6. – 4. 7. 2025

 

* Na základe smernice Vnútorný predpis FiF UK č. 13/2023 Smernica dekana FIF UK Podmienky realizácie doplňujúceho pedagogického štúdia na FiF UK sú termíny štátnej skúšky a odovzdania záverečnej práce platné aj pre DPŠ (doplňujúce pedagogické štúdium).

Termín odovzdania dizertačnej práce

31. marec 2025

SLÁVNOSTNÉ PROMÓCIE ABSOLVENTOV FiF UK

Rámcové termíny:

Október 2024
Júl 2025
Október 2025
(Konkrétne termíny budú upresnené na webovej stránke fakulty v sekcii venovanej absolventom)

 

HARMONOGRAM ADMINISTRÁCIE ZÁVEREČNÝCH PRÁC

(BAKALÁRSKE A MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM)

 

Vloženie zadaní do akademického informačného systému                     do 30. 9. 2024

(Zadania záverečných prác, ktoré sa budú obhajovať v akademickom roku 2024/2025)

 

Schválenie zadaní v akademickom informačnom systéme                    do 31. 10. 2024

 

Zverejnenie tém záverečných prác  na AR 2025/2026                        do 15. 5. 2025

(V prípade štvorročných bakalárskych programov si termín zverejnenia určia príslušné katedry individuálne)

HARMONOGRAM ADMINISTRÁCIE ZÁVEREČNÝCH PRÁC DPŠ

 

Zverejnenie tém záverečných prác pre základný a rozširujúci modul

do 31. 10. 2024

Prihlásenie študenta na tému u konzultanta

do 15. 11. 2024

Vloženie zadaní do akademického informačného systému (konzultant)

do 15. 12. 2024