Tlačivá (študijné záležitosti)

Slúži ako tlačivo pre študijné záležitosti (napr. o individuálny harmonogram štúdia, zmenu študijného programu, prerušenie štúdia a pod.).

všeobecná žiadosť (formát pdf, formát docx) - dostupná v tlačenej podobe aj na študijnom oddelení

žiadosť o predĺženie termínu odovzdania záverečnej práce (formát pdf, formát docx)

žiadosť o zmenu zadania záverečnej práce (formát pdfformát doc