Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo fphil.uniba.sk (alias www.fphil.uniba.sk) je nosným webovým sídlom Filozofickej fakulty UK v Bratislave, ktoré spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom o štandardoch pre IS VS č.55/2014 Z.z..

Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Webové sídlo je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS), s miernym obmedzením aj pri JavaScript sekvencií. Je definované v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Súbory na tomto sídle sú primárne publikové vo formáte .pdf. Pre zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je voľne šíriteľný a je ho možné stiahnuť z webu spoločnosti Adobe. Viacero súborov sú vo formátoch .docx, .rtf a .xlsx, ktoré je možné zobraziť a editovať vo väčšine bežne používaných textových a tabuľkových editoroch.

Webové sídlo má zabudovaný modul RSS, ktorým je možné získavať krátke textové správy s pravidelným odberom.

Podporované prehliadače:

    Chrome
    Firefox 24 a vyššie
    IE 9 a vyššie bez režimu spätnej kompatibility
    Opera 12 a vyššie

V prípade akýchkoľvek problémov s dostupnosťou webového sídla kontaktujte technickú správu webu na e-mailovej adrese webmasterfphil.uniba.sk.

Technickým prevádzkovateľom webu je Oddelenie informačných technológií.