Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

Mgr. Miroslava Abrahámová

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK
2.dKP/x

Mgr. Jozef Adam

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK
5.dMK/x

Mgr. Jakub Adámek

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK
2.dRE

M.A. Sajjad Ahmad M.A.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK
1.dRE/x

Mgr. Delphine Amoros

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra romanistiky
lektor vysokej školy, univerzity

Mgr. Marcela Andoková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra klasickej a semitskej filológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Krištof Anetta

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK
4.dLV

Mgr. Alica Antalová

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov
lektor vysokej školy, univerzity
02/593 39 169
G338
[1] 2 3 ... Nasledujúca strana Posledná strana