Vyhľadávanie zamestnancov

Mgr. Nina Agapova, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra rusistiky a východoeuróp. štúdií
lektor vysokej školy, univerzity

Mgr. Marcela Andoková, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra klasickej a semitskej filológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2298

Mgr. Alica Antalová

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov
lektor univerzity
+421 2 9013 2235
G338

doc. PhDr. Michal Babiak, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra estetiky
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2287
02/593 39 368
G303

Mgr. Martin Bača, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra archeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mária Bajbarová

Filozofická fakulta UK, Dekanát, Oddelenie ekonomiky
účtovník všeobecný
+421 2 9013 2145
02/593 39 133
G124

prof. PhDr. Oliver Bakoš, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra estetiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9013 2289
02/593 39 373
G300/a

Mgr. Gabriela Baková

Filozofická fakulta UK, Dekanát, Referát personálnej práce
referent osobného útvaru
+421 2 9013 2004

Magdaléna Balázsová

Filozofická fakulta UK, Dekanát, Oddelenie ekonomiky
účtovník finančný
+421 2 9013 2146

doc. PhDr. Milan Banyár, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra marketingovej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2405
02/593 39 726
Št.223
[1] 2 3 ... Nasledujúca Posledná