Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

Mgr. Delphine Amoros

Filozofická fakulta UK, Katedra romanistiky
lektor vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2359

Mgr. Marcela Andoková PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra klasickej a semitskej filológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2298

Mgr. Alica Antalová

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov
lektor vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2235
G338

doc. PhDr. Michal Babiak CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra estetiky
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2287
02/593 39 368
G303

Mgr. Pavol Baboš PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra politológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2091

Mgr. Martin Bača PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra archeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mária Bajbarová

Filozofická fakulta UK, Dekanát, Oddelenie ekonomiky
účtovník všeobecný
+421 2 9013 2145
02/593 39 133
G124

prof. PhDr. Oliver Bakoš CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra estetiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9013 2289
02/593 39 373
G300/a

doc. PhDr. Zlatica Bakošová CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra pedagogiky a andragogiky
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2316

PhDr. Jana Bakytová PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2294
G 369
[1] 2 3 ... Nasledujúca Posledná