Vyhľadávanie zamestnancov

doc. Mgr. Marcela Andoková, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra klasickej a semitskej filológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2298

doc. PhDr. Michal Babiak, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra estetiky
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2287
02/593 39 368
G303

Mgr. Pavol Baboš, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra sociológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Martin Bača, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra archeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Ľubomír Bajaník, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra žurnalistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2091

Mária Bajbarová

Filozofická fakulta UK, Dekanát, Oddelenie ekonomiky
účtovník všeobecný
+421 2 9013 2145
02/593 39 133
G124

prof. PhDr. Oliver Bakoš, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra estetiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9013 2289
02/593 39 373
G300/a

Mgr. Gabriela Baková

Filozofická fakulta UK,
vedúci zamestnanec čiastkového celku, i.
+421 2 9013 2004

Magdaléna Balázsová

Filozofická fakulta UK, Dekanát, Oddelenie ekonomiky
účtovník finančný
+421 2 9013 2146

doc. PhDr. Milan Banyár, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra marketingovej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2405
02/593 39 726
Št.223
[1] 2 3 ... Nasledujúca Posledná