Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

Mgr. Lenka Gašová

Filozofická fakulta UK, Referát zahraničných stykov
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9013 2115

Mgr. Lucia Hlavatá, PhD.

Filozofická fakulta UK, Referát zahraničných stykov
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9013 2112

Mgr. Aneta Világi, PhD.

Filozofická fakulta UK,
prodekan pre zahraničné styky
+421 2 9013 2116
[1]