Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

Mgr. Miroslava Abrahámová

Filozofická fakulta UK
Doktorand(1.dKP/x, externý)

Mgr. Miroslava Abrahámová

Filozofická fakulta UK
Zamestnanec

Mgr. Jozef Adam

Filozofická fakulta UK
Doktorand(4.dMK/x, externý)

Mgr. Jakub Adámek

Filozofická fakulta UK
Doktorand(1.dRE, denný)

Mgr. Jakub Adámek

Filozofická fakulta UK
Zamestnanec

M.A. Sajjad Ahmad M.A.

Filozofická fakulta UK
Doktorand(1.dRE/x, externý)

Mgr. Delphine Amoros

Filozofická fakulta UK, Katedra romanistiky
lektor vysokej školy, univerzity

Mgr. Marcela Andoková PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra klasickej a semitskej filológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PhDr. Viera Andreánska CSc.

Filozofická fakulta UK
Zamestnanec
[1] 2 3 ... Nasledujúca strana Posledná strana