Kontakty

Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium

doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD.
e-mail: nina.cingerova@uniba.sk
tel.: + 421 2 9013 2118
miestnosť: 136 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
úradné hodiny: pondelok 12.00 – 13:00, resp. podľa dohody