Kontakty

Prodekan pre vedecký výskum a doktorandské štúdium

doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD.
e-mail: vladimir.zvarauniba.sk
tel.: + 421 2 9013 1274, + 421 918 425188
miestnosť: 136 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
úradné hodiny: pondelok 11:00 - 12:00
                            streda 11:00 – 12:00