Projektové centrum

Projektové centrum Filozofickej fakulty UK je informačné a poradenské centrum, ktoré poskytuje základné informácie, konzultácie a asistenčné služby v oblasti grantových príležitostí. Zameriavame sa na vyhľadávanie relevantných výziev v domácich aj zahraničných grantových programoch, administratívnu a technickú pomoc pri podávaní projektových žiadostí, konzultácie počas riešenia projektu a asistenciu pri projektovom riadení. Servis poskytujeme vedecko-pedagogickým pracoviskám fakulty aj jej administratívnym útvarom.

Ciele Projektového centra

Naším zámerom je poskytovať prehľad o domácich a zahraničných grantových schémach a grantových agentúrach, prostredníctvom ktorých môžu vedecko-pedagogické kolektívy

  • získať prostriedky na financovanie svojich výskumných zámerov
  • vybudovať a modernizovať svoju infraštruktúru
  • nadviazať spoluprácu s medzinárodnou vedeckou komunitou a výskumnými tímami  u nás i v zahraničí

Hlavné činnosti Projektového centra

  • projektové poradenstvo
  • asistencia pri administratívnom a finančnom riadení projektov
  • komplexné služby pre predkladateľov a predkladateľky projektov
  • propagácia aktuálnych výziev a grantových príležitostí z oblasti spoločenských a humanitných vied

Aktuálne grantové príležitosti

Na otvorené výzvy v oblasti spoločenských a humanitných vied priebežne upozorňujeme v sekcii Aktuálne výzvy a granty. O aktuálnych grantových príležitostiach informujeme aj prostredníctvom hromadných e-mailov.

Štatistika Projektového centra

Prehľad riešených domácich a zahraničných projektov (vrátane tých nevýskumných) nájdete v časti Štatistika projektov riešených na FIF UK v minulých rokoch.

<output>všetky druhy domácich a zahraničných grantov (vrátane nevýskumných)</output>

 

Tím Projektového centra

Mgr. Juraj Halas, PhD.

Rozvoj vedy, domáce a medzinárodné projekty
e-mail: juraj.halasuniba.sk
tel.: +421 2 9013 2120
miestnosť: 21 (Gondova ul., prízemie vľavo)

 

Mgr. Miroslava Mišičková

Projekty VEGA a KEGA
e-mail: miroslava.misickovauniba.sk
tel.: +421 2 9013 2015
miestnosť: 21 (Gondova ul., prízemie vľavo)

Úradné hodiny

pondelok09:00 – 17:00
utorok09:00 – 17:00
streda11:00 – 17:00
štvrtok11:00 – 17:00
piatok09:00 – 15:00

 

Adresa

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova ulica 2
811 02 Bratislava 1