Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Projektové centrum

Projektové centrum Filozofickej fakulty UK je informačné a poradenské centrum, ktoré poskytuje základné informácie, konzultácie a asistenčné služby záujemcom spomedzi všetkých pedagogických a vedeckých pracovísk fakulty, a to pri vyhľadávaní dotačných možností, podávaní domácich a medzinárodných grantov a projektovom riadení.

Medzi hlavné činnosti tohto servisu patrí:

Projektové centrum poskytuje záujemcom prehľad grantových schém a grantových agentúr, zo Slovenska ako aj zo zahraničia, prostredníctvom ktorých môžu získať prostriedky na financovanie svojich výskumných projektov, vybudovanie a modernizáciu infraštruktúry, prehlbovanie svojho vzdelania, ako aj na nadviazanie spolupráce s medzinárodnou vedeckou komunitou a výskumnými tímami z domova a zo zahraničia.

Pri jednotlivých grantových schémach a agentúrach sú uvedené ich základné charakteristiky, špecifikácie a programy, ktoré ponúkajú, ako aj internetové odkazy, na ktorých sa záujemcovia môžu dozvedieť podrobnejšie informácie o grantových príležitostiach a možnostiach nadviazania vedeckej spolupráce.

V sekcii Aktuálne výzvy a granty sú uverejnené vyhlásené a neuzavreté výzvy relevantné pre spoločenské a humanitné vedy aj s dátumom uzavretia, základnou charakteristikou a internetovým odkazom, na ktorom záujemcovia nájdu všetky dôležité informácie, vrátane úplného znenia výzvy.

Kontakt

Mgr. Juraj Halas, PhD.

Rozvoj vedy, domáce a medzinárodné projekty
e-mail: juraj.halasuniba.sk
tel.: +421 2 9013 2120
miestnosť: 21 (Gondova ul., prízemie vľavo)

Úradné hodiny
pondelok09:00 – 17:00
utorok09:00 – 17:00
streda11:00 – 17:00
štvrtok11:00 – 17:00
piatok09:00 – 15:00

 

 

Adresa

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova ulica 2
811 02 Bratislava 1