Projektové centrum

Projektové centrum Filozofickej fakulty UK je informačné a poradenské centrum, ktoré poskytuje základné informácie, konzultácie a asistenčné služby v oblasti grantových príležitostí. Zameriavame sa na vyhľadávanie relevantných výziev v domácich aj zahraničných grantových programoch, administratívnu a technickú pomoc pri podávaní projektových žiadostí, konzultácie počas riešenia projektu a asistenciu pri projektovom riadení. Servis poskytujeme vedecko-pedagogickým pracoviskám fakulty aj jej administratívnym útvarom.

Ciele Projektového centra

Naším zámerom je poskytovať prehľad o domácich a zahraničných grantových schémach a grantových agentúrach, prostredníctvom ktorých môžu vedecko-pedagogické kolektívy

  • získať prostriedky na financovanie svojich výskumných zámerov
  • vybudovať a modernizovať svoju infraštruktúru
  • nadviazať spoluprácu s medzinárodnou vedeckou komunitou a výskumnými tímami  u nás i v zahraničí

Hlavné činnosti Projektového centra

  • projektové poradenstvo
  • asistencia pri administratívnom a finančnom riadení projektov
  • komplexné služby pre predkladateľov a predkladateľky projektov
  • propagácia aktuálnych výziev a grantových príležitostí z oblasti spoločenských a humanitných vied

Aktuálne grantové príležitosti

Na otvorené výzvy v oblasti spoločenských a humanitných vied priebežne upozorňujeme v tíme Projektového centra v MS Teams.

Podporné materiály

Na internom portáli Projektového centra v SharePointe zverejňujeme podporné materiály, návody a nástroje pre žiadateľov, resp. riešiteľov.

Štatistika Projektového centra

Prehľad riešených domácich a zahraničných projektov (vrátane tých nevýskumných) nájdete v časti Štatistika projektov riešených na FIF UK v minulých rokoch.

<output>všetky druhy domácich a zahraničných grantov (vrátane nevýskumných)</output>

 

Mgr. Juraj Halas, PhD.

e-mail: juraj.halasuniba.sk
tel.: +421 2 9013 2120
miestnosť: 141 (Gondova ul., prvé poschodie, trakt dekanátu)

 

Sme Vám k dispozícii aj prostredníctvom MS Teams.

 

ÚRADNÉ HODINY

Pondelok: 09:00 – 12:00

Utorok: 09:00 – 12:00

Streda: 09:00 – 12:00

Štvrtok: 09:00 – 12:00

Piatok: 09:00 – 12:00

 

ADRESA

Projektové centrum
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova ulica 2
811 02 Bratislava 1