Aktuality

Projektové centrum v Teams

Projektové centrum FiF UK Vás doteraz informovalo o nových grantových výzvach či o dôležitých termínoch prostredníctvom hromadných e-mailov. Vzhľadom na to, že zamestnanci a doktorandi FiF UK čoraz intenzívnejšie využívajú MS Teams, a tiež preto, že hromadné e-maily môžu niektorých kolegov a kolegyne vyrušovať, rozhodli sme sa presunúť väčšinu tejto komunikácie do osobitného tímu v MS Teams. Po 1. júni 2021 už hromadné e-maily nebudeme rozosielať.

Nový tím sa volá "Projektové centrum FiF UK" a nájdete ho pod týmto odkazom: https://tinyurl.com/projektove-centrum

7 dôvodov, pre ktoré sa oplatí byť v tíme

 • Všetky novinky a dôležité termíny ohľadom grantov nájdete na jednom mieste.
 • Každá grantová schéma má samostatný kanál a ponúka možnosť bezprostredne reagovať na naše správy, prípadne položiť samostatnú otázku, pričom našu diskusiu budú vidieť všetci členovia tímu. Pohodlne tak môžete sledovať diskusie, ktoré vzniknú pod jednotlivými odkazmi.
 • Vyhnete sa zbytočnej mailovej komunikácii. V jednotlivých kanáloch možno nájdete diskusie a odpovede na otázky, ktoré ste nám chceli adresovať tradičnou cestou.
 • Každý člen a členka skupiny má k dispozícii prehľadný kalendár grantových termínov, ktorý priebežne aktualizujeme. Nájdete v ňom uzávierky vyhlásených výziev, termíny súvisiace s povinnosťami vedúcich projektov atď. Kalendár môžete automaticky synchronizovať s kalendármi, ktoré aktuálne používate (návod nájdete v sekcii General).
 • V skupine čoskoro pribudnú aj ďalšie praktické informácie: návody, tipy, dokumenty, prílohy či Q&A, ktoré sa týkajú projektového cyklu.
 • Už Vám nič neujde. Možno Vás v minulosti niektorý z našich mailov – v záplave iných správ – jednoducho minul. Ak sa pridáte do skupiny, môžete si nastaviť notifikácie, ktoré Vás vždy upozornia na to, čo potrebujete vedieť.
 • Pomôžete nám budovať komunitu, ktorá zdieľa cenné tipy a dobrú prax. Na niektoré otázok možno dostanete odpoveď priamo od svojich kolegov a kolegýň s bohatými skúsenosťami s externým financovaním svojich aktivít.

<output>"Projektové centrum FIF UK"</output>

Upozornenie: naďalej Vám zostávame k dispozícii aj prostredníctvom osobných konzultácií, e-mailu či telefónu. Mení sa len forma našej hromadnej komunikácie s Vami. Všetky aktuálne informácie nájdete aj na našej webovej stránke.

Interný portál Projektového centra

Zároveň predstavujeme interný portál Projektového centra. Ide o webové stránky, na ktorých budeme zverejňovať rôzne podporné materiály a nástroje trvalejšieho charakteru. Stránku nájdete pod týmto odkazom: https://liveuniba.sharepoint.com/sites/ProjektovcentrumFiFUK.

7 dôvodov, pre ktoré sa oplatí sledovať náš portál

 • Nájdete tu vzorové projekty z rôznych grantových schém (VEGA, KEGA, APVV), ktorými sa môžete inšpirovať pri tvorbe vlastnej žiadosti.
 • Na stiahnutie sú k dispozícii aj nástroje na jednoduchú prípravu rozpočtov projektov VEGA, KEGA či APVV.
 • Pred podaním projektu sa tu môžete oboznámiť s orientačným harmonogramom jednotlivých typov grantov (od podania žiadosti až po záver projektu), takže vopred viete, čo Vás čaká.
 • Pri čerpaní grantových prostriedkov Vám pomôžu návody, ktoré opisujú najbežnejšie situácie z administratívneho hľadiska – od vyplácania odmien riešiteľom cez organizáciu pracovných ciest až po vydávanie publikácií.
 • Nájdete tu odpovede na časté otázky týkajúce sa projektov VEGA, KEGA, APVV: od riešiteľskej kapacity cez nepriame náklady až po otázku, kto podpisuje aké dokumenty.
 • Na jednom mieste dávame k dispozícii všetky základné údaje o UK, resp. FiF UK, ktoré často potrebujete pri podávaní žiadostí.
 • Portál budeme rozširovať a časom v ňom nájdete aj podrobné návody na prípravu finančných správ či vyhľadávanie grantových príležitostí.

CERV: nová grantová schéma Európskej komisie

Do portfólia grantových schém Európskej komisie pribudol nový program s názvom „Citizens, Equality, Rights & Values" (CERV).

Skladá sa zo štyroch oblastí:

 1. Hodnoty Únie – ochrana a podpora hodnôt Únie  
 2. Rovnosť, práva a rodová rovnosť – presadzovanie práv, nediskriminácia a rovnosť vrátane rodovej rovnosti a podpora uplatňovania rodového hľadiska a nediskriminácie  
 3. Angažovanosť a participácia občanov a občianok – podpora angažovanosti a účasti obyvateľstva na demokratickom živote Únie, výmena skúseností medzi občanmi a občiankami rôznych členských štátov a zvyšovanie povedomia o spoločnej európskej histórii.  
 4. Daphne – prevencia a boj proti rodovo podmienenému násiliu a násiliu páchanému na deťoch

Viac informácií o programe CERV: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/1_en_annexe_acte_autonome_part1_v8.pdf

Financovanie projektov a výzvy VEGA a KEGA v roku 2021

Zverejnenie rozpisu dotácií na nové a pokračujúce projekty je možné očakávať začiatkom mája 2021. Na projekty VEGA v rezorte školstva bude v roku 2021 rozpísaných 12,75 mil. €., na projekty KEGA bude rozpísaných 4,9 mil. €.

Termín podávania nových projektov VEGA a KEGA so začiatkom riešenia v roku 2022 bude do 7. júna 2021. Výzva bude zverejnená v dohľadnom čase.

Všetky informácie nájdete na webových stránkach ministerstva:

https://www.minedu.sk/financovanie-projektov-vyzva-v-roku-2021-a-nove-komisie-vega/

https://www.minedu.sk/financovanie-projektov-a-vyzva-kega-v-roku-2021/