Aktuality

Financovanie projektov a výzvy VEGA a KEGA v roku 2021

Zverejnenie rozpisu dotácií na nové a pokračujúce projekty je možné očakávať začiatkom mája 2021. Na projekty VEGA v rezorte školstva bude v roku 2021 rozpísaných 12,75 mil. €., na projekty KEGA bude rozpísaných 4,9 mil. €.

Termín podávania nových projektov VEGA a KEGA so začiatkom riešenia v roku 2022 bude do 7. júna 2021. Výzva bude zverejnená v dohľadnom čase.

Všetky informácie nájdete na webových stránkach ministerstva:

https://www.minedu.sk/financovanie-projektov-vyzva-v-roku-2021-a-nove-komisie-vega/

https://www.minedu.sk/financovanie-projektov-a-vyzva-kega-v-roku-2021/