Nové výzvy a granty

Informovanie v MS Teams

Informácie o aktuálnych grantových výzvach nájdete v tíme Projektového centra v MS Teams.

Ak sa chcete zorientovať v grantových príležitostiach podľa vlastných kritérií, sledujte portály Funding & tenders a ITMS2014+.

PREHĽAD VÝZIEV (od najnovších po najstaršie)