Študijné oddelenie (SO)

Poštová adresa:
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Študijné oddelenie
Gondova ulica 2
811 02 Bratislava 1

E-mail: so(at)fphil.uniba.sk


Dano Madarás
vedúci študijného oddelenia
e-mail: dano.madaras(at)uniba.sk
tel.: + 421 2 9013 1324
miestnosť: G131 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

Matúš Hajdúch
referent pre kreditový systém štúdia a školné, lokálny správca akademického informačného systému
e-mail: matus.hajduch(at)uniba.sk
tel.: + 421 2 9013 1312
miestnosť: G130 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

Tatiana Čabelková
referentka pre študentov, ktorých mená začínajú na A - Ď
e-mail: tatiana.cabelkova(at)uniba.sk
tel.: + 421 2 9013 1313
miestnosť: G149 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

Zuzana Pallayová
referentka pre študentov, ktorých mená začínajú na E - I
e-mail: zuzana.pallayova(at)uniba.sk
tel.: + 421 2 9013 1132
miestnosť: G148 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

Helena Ravingerová
referentka pre študentov, ktorých mená začínajú na J - K
e-mail: helena.ravingerova(at)uniba.sk
tel.: + 421 2 9013 1329
miestnosť: G128 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

Ing. Zuzana Hlúbiková
referentka pre študentov, ktorých mená začínajú na L - O
e-mail: zuzana.hlubikova(at)uniba.sk
tel.: + 421 2 9013 1325
miestnosť: G128 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

Bc. Zuzana Daňková
referentka pre študentov, ktorých mená začínajú na P - S
e-mail: zuzana.dankova(at)fphil.uniba.sk
tel.: + 421 2 9013 1315
miestnosť: G129 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

Andrea Reffeková
referentka pre študentov, ktorých mená začínajú na Š - Ž
e-mail: andrea.reffekova(at)uniba.sk
tel.: + 421 2 9013 1320
miestnosť: G129 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

PhDr. Martin Čičilla
referent pre štipendiá (aj zahraniční študenti), študentské pôžičky, ubytovanie študentov, ubytovanie zamestnancov
e-mail: martin.cicilla(at)uniba.sk
tel.: + 421 2 9013 1310
miestnosť: G147/b (budova na Gondovej, 1. poschodie)