Študijné oddelenie (SO)

Poštová adresa:
Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Študijné oddelenie
Gondova ulica 2
811 02 Bratislava 1

E-mail: sofphil.uniba.sk


Dano Madarás
vedúci študijného oddelenia
E-mail: dano.madarasuniba.sk
tel.: + 421 2 9013 1324
Miestnosť: G131 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

Matúš Hajdúch
referent pre kreditový systém štúdia a školné, lokálny správca akademického informačného systému
E-mail: matus.hajduchuniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 1312
Miestnosť: G130 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

Tatiana Čabelková
referentka pre študentov, ktorých mená začínajú na A - Ď
E-mail: tatiana.cabelkovauniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 1313
Miestnosť: G149 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

Zuzana Pallayová
referentka pre študentov, ktorých mená začínajú na E - Kh
E-mail: zuzana.pallayovauniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 1132
Miestnosť: G148 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

Ing. Zuzana Hlúbiková
referentka pre študentov, ktorých mená začínajú na Ki - Ml
E-mail: zuzana.hlubikovauniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 1325
Miestnosť: G128 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

Bc. Zuzana Daňková
referentka pre študentov, ktorých mená začínajú na Mn - Sl
E-mail: zuzana.dankovafphil.uniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 1315
Miestnosť: G129 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

Andrea Reffeková
referentka pre študentov, ktorých mená začínajú na Sm - Ž
E-mail: andrea.reffekovauniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 1320
Miestnosť: G129 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

PhDr. Martin Čičilla
referent pre štipendiá (aj zahraniční študenti), študentské pôžičky, ubytovanie študentov, ubytovanie zamestnancov
E-mail: martin.cicillauniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 1310
Miestnosť: G147/b (budova na Gondovej, 1. poschodie)