Študijné oddelenie (SO)

Daniel Madarás
vedúci študijného oddelenia

E-mail: daniel.madarasuniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 1324
Miestnosť: G131 (budova na Gondovej, 1. poschodie)


Matúš Hajdúch
referent pre kreditový systém štúdia a školné, lokálny správca akademického informačného systému

E-mail: matus.hajduchuniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 1312
Miestnosť: G130 (budova na Gondovej, 1. poschodie)


Zuzana Pallayová
zástupkyňa vedúceho SO
referentka pre študentov, ktorých mená začínajú na A - G
(prestupy z iných VŠ na FiF UK, zmeny študijných programov)

E-mail: zuzana.pallayovauniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 2132
Miestnosť: G128 (budova na Gondovej, 1. poschodie)


Ing. Zuzana Hlúbiková
referentka pre študentov, ktorých mená začínajú na H - L
E-mail: zuzana.hlubikovauniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 1325
Miestnosť: G128 (budova na Gondovej, 1. poschodie)


Bc. Zuzana Daňková
referentka pre študentov, ktorých mená začínajú na M - R

E-mail: zuzana.dankova31uniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 1315
Miestnosť: G129 (budova na Gondovej, 1. poschodie)


Andrea Reffeková
referentka pre študentov, ktorých mená začínajú na S - Ž

E-mail: andrea.reffekovauniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 1320
Miestnosť: G129 (budova na Gondovej, 1. poschodie)


PhDr. Martin Čičilla
referent pre štipendiá (okrem doktorandov), študentské pôžičky, ubytovanie študentov, ubytovanie zamestnancov, doplňujúce pedagogické štúdium, špecializačné štúdium klinickej psychológie

E-mail: martin.cicillauniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 1310
Miestnosť: G147/b (budova na Gondovej, 1. poschodie)