Projektové centrum (PC)

Mgr. Juraj Halas, PhD.
projekty APVV, medzinárodné projekty, finančný manažment
E-mail: juraj.halasuniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2120
Miestnosť: G21 (budova na Gondovej, prízemie vľavo)

Mgr. Miroslava Mišičková
projekty VEGA a KEGA
E-mail: miroslava.misickovauniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2015
Miestnosť: G21 (budova na Gondovej, prízemie vľavo)

Mgr. Gabriela Pleschová, MSc. PhD.
projekty Erasmus+
E-mail: gabriela.pleschovauniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2051
Miestnosť: G202 (budova na Gondovej, druhé poschodie)


Viac informacií o projektovom centre