Projektové centrum (PC)

Mgr. Juraj Halas, PhD.
referent
E-mail: juraj.halas(at)uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2120
Miestnosť G21 (Gondova 2, prízemie vľavo)

Projektové centrum Filozofickej fakulty UK v Bratislave zabezpečuje informačný a poradenský servis, poskytuje základné informácie, konzultácie a asistenčné služby všetkým pedagogickým a vedeckým pracovískách fakulty pri vyhľadávaní dotačných možností, podávaní domácich a medzinárodných grantov a projektovom riadení.