Oddelenie personálnej práce (OPP)

Spoločný kontakt pre OPP: fif.rppuniba.sk

Oľga Lane, MBA
Vedúca oddelenia personálnej práce
Habilitačné a inauguračné konania
E-mail: olga.laneuniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2124
Miestnosť: G115/a (budova na Gondovej, 1. poschodie)

 

Irena Kyselová
referentka
E-mail: irena.kyselovauniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2005
Miestnosť: G114c (Gondova ulica 2, 1. poschodie)

Sylvia Ulehlová
referentka
E-mail: sylvia.ulehlovauniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2006
Miestnosť: G114b (Gondova ulica 2, 1. poschodie)