Stimul

STIMUL vznikol v roku 1991 ako účelové zariadenie Filozofickej fakulty UK v Bratislave s hlavným zameraním na vydávanie neperiodickej literatúry, učebných materiálov a učebných pomôcok. V súčasnosti sa venuje najmä spracovaniu dokumentov v e-forme. Je registrovaným vydavateľstvom Filozofickej fakulty UK.


STIMUL
Poradenské a vydavateľské centrum FIF UK

Gondova ulica 2
811 02  Bratislava 1

Mgr. Milan Regec PhD.
Miestnosť: G248
Telefón: +421 2 9013 1113
Mobil: +421 903 420 043
E-mail: fif.stimuluniba.sk, milan.regecuniba.sk