O fakulte

Srdečne vás vítame na webe Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Naša fakulta bola založená v roku 1921 a je najstaršou a až dodnes aj najväčšou filozofickou fakultou na Slovensku – v súčasnosti na našej fakulte v jednotlivých stupňoch študuje vyše 3 000 študentiek a študentov. Za sto rokov existencie našu fakultu absolvovalo vyše 33 000 študentiek a študentov, ktorí prispievali k rozvoju poznania a kultúry na Slovensku i v zahraničí. Filozofická fakulta Univerzity Komenského poskytuje záujemcom vyše osemdesiat študijných programov na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni. Mnohé z nich sú unikátne a nevyučujú sa na nijakej inej slovenskej vysokej škole, ale aj v prípade ostatných študijných programov si myslíme, že naša fakulta môže svojim študentom ponúknuť viac, ako iné fakulty podobného zamerania na Slovensku.

Na našej fakulte pôsobia viacerí významní pedagógovia patriaci medzi špičku svojho odboru na Slovensku a výsledky ich vedeckej práce sú známe aj v zahraničí. Študenti našej fakulty majú možnosť uchádzať sa o mobilitu na zahraničné univerzity cez programy Erasmus+, CEEPUS či bilaterálne dohody medzi Univerzitou Komenského a našimi zahraničnými partnermi. Štúdium na našej fakulte sa uskutočňuje prostredníctvom kreditového systému štúdia podľa kritérií EÚ. Kreditový systém študentovi umožňuje vyššiu flexibilitu štúdia. V rámci akademickej výmeny na fakultu prichádzajú prednášať aj kolegyne a kolegovia zo zahraničia.

Ak uvažujete nad štúdiom na našej fakulte, prezrite si náš web, kde získate viac informácií o možnostiach štúdia, o jednotlivých katedrách i ponúkaných študijných programoch. Fakulta každý rok v januári (v tretiu alebo štvrtú januárovú sobotu) organizuje pre potenciálnych záujemcov Deň otvorených dverí, ktorý je dobrou príležitosťou spoznať fakultu a jej pedagógov nielen virtuálne, ale aj naživo. Ak chcete vedieť viac o akademickom i neakademickom živote na našej fakulte, pridajte si nás medzi priateľov na Facebooku alebo Instagrame.