Študentské spolky

Študentský klub Rusalka

Venujeme sa rôznym aktivitám, ako sú divadelné predstavenie a prekladateľské besedy, avšak od tohto roku pracujeme aj na projekte Samyzdat, v rámci ktorého prekladáme diela súčasných ruských autorov do slovenčiny. 
Dvere máme otvorené pre všetkých kultúrychtivých, takže sa k nám neváhajte pridať!

Web, Facebook, Instagram

Cultura Nostra

Združenie spájajúce študentov, ktoré sa snaží vytvárať príjemnejšie študentské prostredie a organizovať spoločenské akcie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, ako sú študentský ples alebo vianočná kapustnica. 

Web, Facebook, Instagram

Pod čiarou

Celofakultný časopis, ktorý vychádza dvakrát ročne. V časopise sa sústredíme na tieto otázky: spoločnosť - vzdelanie - kultúra.

Web, Facebook, Instagram

Perspectives

Online časopis, na tvorbe ktorého sa podieľajú študenti a pedagógovia Katedry anglistiky a amerikanistiky - zabezpečuje predmet "Mimoškolská odborná činnosť" v zimnom aj letnom semestri - v minulosti sme organizovali aj kvízy či predaj pečiva a čaju.

Web, Facebook, Instagram

Občianske združenie Slovenčina

Organizujeme zaujímavé aktivity pre študentov, napr. návštevu divadelných predstavení za symbolickú cenu, organizujeme exkurzie v rámci celého Slovenska alebo Česka a diskusie s odborníkmi, napr. s prekladateľmi (úradným, umeleckým alebo odborným prekladateľom z Európskej komisie) a predovšetkým podporujeme študentov v tvorivej činnosti, a to na stránkach študentského časopisu Kulturárium, ktorý zabezpečuje predmet "Publikačná prax" na Katedre slovenského jazyka. Tento študentský časopis ponúka priestor na publikovanie vlastnej tvorby pre študentov FiF UK, a to či už poézie, prózy (kratších poviedok), alebo iných žánrov publicistiky. V časopise nájdete aj rôzne užitočné tipy pre študentov. Pridajte sa k nám, budeme radi! :-) 

Web, Facebook, Instagram

In-Life

Študentskú neziskovú organizáciu In-Life, ktorú nájdete na Átriakoch N77 tvoria mladí ľudia, väčšinou študenti a niekedy ľahko "post". Máme radi život, srandu, úprimnosť, slobodu, pravdu, fungujúce vzťahy a to všetko chceme žiť na max! Veríme, že v každom človeku je ukrytý veľký a jedinečný potenciál a ide iba o to odhaliť ho a rozvinúť. Vytvárame veľa príležitostí (pravidelné semináre osobnostného a duchovného rozvoja, anglické konverzácie, športove a jazykové pobyty, tvorivé dielne,...), pri ktorých sa môžeme vzájomne obohatiť a posúvať sa tak v živote ďalej. Mnohí  z nás našli počas svojich vysokoškolských štúdií osobný vzťah s Bohom, a preto naše aktivity stoja na kresťanských hodnotách, ktoré tvoria základy našej kultúry.

Web, Facebook, Instagram

Light FiF UK

Študentský spolok pri FiF UK, ktorý má za cieľ podnietiť diskusie o LGBT+ témach. 

Facebook

Preslava - spolok študentov histórie UK

Spolok Preslava si kladie za cieľ aktivizovať študentov histórie a príbuzných odborov, aj v čase mimo vyučovacieho procesu. Spolok organizuje rôzne typy podujatí, predovšetkým prednášky s diskusiou, premietanie filmov s diskusiou, moderované diskusie, ale taktiež pomáha pri organizované dňa otvorených dverí na katedrách historických vied. Podujatia sú voľne dostupné aj pre verejnosť. Svoju činnosť spolok vyvíja aj na sociálnych sieťach poskytovaním praktických informácií týkajúcich sa štúdia, ale tiež informáciami obohacujúcimi vedomosti ako sú rôzne typy databáz či zaujímavosti z histórie. 

Facebook, Instagram

Actofkaa Student Theatre

Študenti anglistiky a amerikanistiky so záujom o divadelnú činnosť. 

Web, Facebook

V prípade, že by ste chceli do tohto zoznamu doplniť aj Vašu študentskú organizáciu z FiF UK, kontaktujte nás, prosím.