Študentské spolky

Študentský klub Rusalka

Venujeme sa rôznym aktivitám, ako sú divadelné predstavenie a prekladateľské besedy, avšak od tohto roku pracujeme aj na projekte Samyzdat, v rámci ktorého prekladáme diela súčasných ruských autorov do slovenčiny. 
Dvere máme otvorené pre všetkých kultúrychtivých, takže sa k nám neváhajte pridať!

Web, Facebook, Instagram

Cultura Nostra

Združenie spájajúce študentov, ktoré sa snaží vytvárať príjemnejšie študentské prostredie a organizovať spoločenské akcie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, ako sú študentský ples alebo vianočná kapustnica. 

Web, Facebook, Instagram

Pod čiarou

Celofakultný časopis, ktorý vychádza dvakrát ročne. V časopise sa sústredíme na tieto otázky: spoločnosť - vzdelanie - kultúra.

Web, Facebook, Instagram

Perspectives

Online časopis, na tvorbe ktorého sa podieľajú študenti a pedagógovia Katedry anglistiky a amerikanistiky - zabezpečuje predmet "Mimoškolská odborná činnosť" v zimnom aj letnom semestri - v minulosti sme organizovali aj kvízy či predaj pečiva a čaju.

Web, Facebook, Instagram

Občianske združenie Slovenčina

Organizujeme zaujímavé aktivity pre študentov, napr. návštevu divadelných predstavení za symbolickú cenu, organizujeme exkurzie v rámci celého Slovenska alebo Česka a diskusie s odborníkmi, napr. s prekladateľmi (úradným, umeleckým alebo odborným prekladateľom z Európskej komisie) a predovšetkým podporujeme študentov v tvorivej činnosti, a to na stránkach študentského časopisu Kulturárium, ktorý zabezpečuje predmet "Publikačná prax" na Katedre slovenského jazyka. Tento študentský časopis ponúka priestor na publikovanie vlastnej tvorby pre študentov FiF UK, a to či už poézie, prózy (kratších poviedok), alebo iných žánrov publicistiky. V časopise nájdete aj rôzne užitočné tipy pre študentov. Pridajte sa k nám, budeme radi! :-) 

Web, Facebook, Instagram

Light FiF UK

LIGHT* je študentský spolok pri Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.

Hlavným cieľom činností LIGHT*-u je vytvárať prijímajúce prostredie pre kvír študentstvo a zamestnanectvo našej univerzity. Chceme vytvoriť priestor pre inkluzivitu a rovnosť.

Víziou spolku je vytvoriť udržateľnú, hoci meniacu sa podobu spolku, ktorý je schopný ovplyvňovať a meniť prostredie nielen samotnej univerzity pre naplnenie cieľov spolku, ale aj spoločnosti ako takej. Chce tak prispievať k budovaniu hnutia, byť viditeľnou súčasťou univerzity a vysielať pozitívny signál verejnosti. Súčasťou spolkových aktivít sú pravidelné komunitné stretnutia v priestoroch Filozofickej fakulty alebo spoločných stretnutí na podujatiach zameraných na LGBTI+ komunitu a tvorba informačno-vzdelávacieho obsahu na sociálne siete.

WEB: www.lightuk.sk
INSTAGRAM: LIGHT FiF UK
FACEBOOK: LIGHT FiF UK

Preslava - spolok študentov histórie UK

Spolok Preslava si kladie za cieľ aktivizovať študentov histórie a príbuzných odborov, aj v čase mimo vyučovacieho procesu. Spolok organizuje rôzne typy podujatí, predovšetkým prednášky s diskusiou, premietanie filmov s diskusiou, moderované diskusie, ale taktiež pomáha pri organizované dňa otvorených dverí na katedrách historických vied. Podujatia sú voľne dostupné aj pre verejnosť. Svoju činnosť spolok vyvíja aj na sociálnych sieťach poskytovaním praktických informácií týkajúcich sa štúdia, ale tiež informáciami obohacujúcimi vedomosti ako sú rôzne typy databáz či zaujímavosti z histórie. 

Facebook, Instagram

Actofkaa Student Theatre

Študenti anglistiky a amerikanistiky so záujom o divadelnú činnosť. 

Web, Facebook

V prípade, že by ste chceli do tohto zoznamu doplniť aj Vašu študentskú organizáciu z FiF UK, kontaktujte nás, prosím.