Odborová organizácia

Výbor Odborovej organizácie pri FiF UK v Bratislave

Mgr. Andrej Vrtel, PhD. (predseda)

Mgr. Ján Valo, PhD. (tajomník)

Mgr. Martin Fadin

Darina Hajdušková

Bc. Juraj Hyža

prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.

Juraj Talaba 

Revízna komisia:

Mária Fondrková

Mgr. Milan Mižičko, PhD.

Zástupca zamestnancov pre BOZP:

Mgr. Ján Valo, PhD.