Odborová organizácia

Výbor Odborovej organizácie pri FiF UK v Bratislave

Mgr. Andrej Vrtel, PhD.
(Katedra archeológie)
predseda
e-mail: andrej.vrteluniba.sk

Mgr. Ján Valo, PhD.
(Katedra archívnictva a pomocných vied historických)
tajomník
e-mail: johny.valogmail.com

 

Darina Hajdušková
(Oddelenie ekonomiky)
hospodárka
e-mail: darina.hajduskovauniba.sk

Mgr. Martin Fadin
(Ústredná knižnica FiF UK)
e-mail: martin.fadinuniba.sk

doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
(Katedra sociológie)
e-mail: gabriela.lubelcovauniba.sk

Juraj Talaba
(Oddelenie informačných technológií)
e-mail: juraj.talabauniba.sk

Bc. Juraj Hyža
(Ústredná knižnica FiF UK)
kultúrny referent
e-mail: juraj.hyzauniba.sk

Revízna komisia Odborovej organizácie pri FiF UK v Bratislave

Mgr. Tomáš König, PhD.
(Katedra archeológie)
predseda RK
e-mail: tomas.koniguniba.sk

Mária Fondrková
(Oddelenie ekonomiky)
e-mail: maria.fondrkovauniba.sk

Mgr. Milan Mižičko, PhD.
e-mail: milan.mizickouniba.sk

Stravovacia komisia Odborovej organizácie pri FiF UK v Bratislave

Bc. Andrea Bondorová
(Katedra archeológie)
predsedníčka SK
e-mail: andrea.bondorovauniba.sk

PhDr. Anikó Dušíková, PhD.
(Katedra maďarského jazyka a literatúry)
e-mail: aniko.dusikovauniba.sk