Odborová organizácia

Výbor Odborovej organizácie pri FiF UK v Bratislave

Členovia výboru odborovej organizácie:

Mgr. Andrej Vrtel, PhD. (predseda)
Mgr. Ján Valo, PhD. (tajomník)

Mgr. Martin Fadin
Darina Hajdušková
Bc. Juraj Hyža
prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
Juraj Talaba 

 

Revízna komisia

Mária Fondrková
Mgr. Milan Mižičko, PhD.

 

Zástupca zamestnancov pre BOZP

Mgr. Ján Valo, PhD.