Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Odborová organizácia

Výbor Odborovej organizácie pri FiF UK v Bratislave

Členovia výboru odborovej organizácie:

Mgr. Andrej Vrtel, PhD. (predseda)
Mgr. Ján Valo, PhD. (tajomník)

Mgr. Martin Fadin
Darina Hajdušková
Bc. Juraj Hyža
prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
Juraj Talaba 

 

Revízna komisia:

Mária Fondrková
Mgr. Milan Mižičko, PhD.