Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Spoločensko-kultúrne podujatia

Odborová organizácia každoročne zabezpečuje stretnutie bývalých zamestnancov s vedením fakulty. Zo strany bývalých zamestnancov je o stretnutie veľký záujem. Financovanie občerstvenia je zabezpečené z dvoch zdrojov: 1/ z príspevku zo sociálneho fondu fakulty (pozri Špecifický doplnok č. 5 KZ UK) a 2/ z vlastných zdrojov odborovej organizácie.

Ďalšou aktivitou sú mikulášske darčeky pre deti členov odborovej organizácie (v posledných rokoch nákupné poukážky v hodnote 5,- Eur).