Spoločensko-kultúrne podujatia

Odborová organizácia každoročne zabezpečuje stretnutie bývalých zamestnancov s vedením fakulty. Zo strany bývalých zamestnancov je o stretnutie veľký záujem. Financovanie občerstvenia je zabezpečené z dvoch zdrojov: 1/ z príspevku zo sociálneho fondu fakulty (pozri Špecifický doplnok č. 5 KZ UK) a 2/ z vlastných zdrojov odborovej organizácie.

Odborová organizácia svojím členom prepláca vstupenky z kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (v roku 2019 v sume 100,- EUR).