Kolektívna zmluva

Kolektívna zmluva na rok 2020

 • <output>Kolektívna zmluva UK v Bratislave na rok 2018</output>
  <output>Kolektívna zmluva UK v Bratislave na rok 2018</output>
  <output></output>
  <output></output>
  <output></output>
  <output></output>
  <output></output>
  <output>Kolektívna zmluva UK v Bratislave na roKolektívna zmluva UK v Bratislave na rok 2018</output>
  Kolektívna zmluva FiF UK v Bratislave na rok 2020