Medzinárodné vzťahy

Rozvoj medzinárodných vzťahov v univerzitnom  vzdelávaní patrí medzi jednu z priorít Univerzity Komenského v Bratislave a jej Filozofickej fakulty. Medzinárodnú spoluprácu realizujeme na viacerých zmluvných základoch, konkrétne na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd o spolupráci, medzinárodných mobilitných programov, formou účasti na medzinárodných podujatiach či na základe členstva v medzinárodných organizáciách. V tejto časti nájdete prehľad o uzavretých zmluvách a tiež ďalších možnostiach štúdia či stáže (praxe) v zahraničí, vrátane prepojenia na organizácie (EURAXESS, SAIA, IVF), vďaka ktorým môžete hľadať podporu pre štúdium a výskum v zahraničí.