Novinky a aktuálne výzvy

Visegrad Summer School

19th Visegrad Summer School

The Visegrad Summer School is a series of trainings addressed to young people from the Visegrad Group and Eastern Europe countries, implemented since 2002 by the Villa Decius Association in Krakow. With its interdisciplinary formula and attractive range of activities, the School offers an engaging setting for the promotion of dialogue between nations and cultures, discussion about stereotypes and the often-complex nature of historical heritage and the mutual planning of future actions

This year, in spite of difficulties caused by Covid-19 pandemic, VSS returns, focusing on two areas: Business and Innovation  (prof. A. Przegalińska, L. Ciechanowski Ph.D) & Cultural Heritage (J. Goodacre), which seem distant but combined together give the opportunity to create an innovative and ible approach to current landscape. The laboratories run by qualified experts, the purpose of which will be to exchange views, gain knowledge and consult the participants' own ideas, will contribute to the development of new optics, as well as the shaping of aspiring leaders of the V4 and the Central and Eastern Europe Region.

The recipients of the programme are students, PhD students, young teachers, entrepreneurs, start-up founders, initiators of competitive business, journalists, young professionals and activists from the Visegrad Group countries, Central and Eastern Europe citizens, as well as from Eastern Partnership countries.

More information and an application form are available at: http://www.visegradsummerschool.org/news/2021/19-visegrad-summer-school-call-applications

The application form is available at the link: https://forms.gle/E3iDyxFBPNBajEK89

 

 

10. UNICA Študentská konferencia 2021

"Transform Your University in the post COVID-19 age" 

Si študent Mgr. alebo PhD. štúdia na UK?
Si komunikatívny typ s tímovým prístupom?
Nemáš strach z odbornej debaty v anglickom jazyku v medzinárodnom online prostredí?

Potom neváhaj a prihlás sa do reprezentácie za Univerzitu Komenského v Bratislave na medzinárodnej konferencii študentov UNICA!: TU

Konferencia sa bude konať online.
Termín konania konferencie: 
19. - 21.7.2021. 

DEADLINE NA PRIHLASOVANIE JE PREDĹŽENÝ DO 21.3.2021.

Národný štipendíjny program - predkladanie žiadostí

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v letnom semestri akademického roka 2020/2021.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2021 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci akademického roka 2021/2022. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) a postdoktorandov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas doktorandského štúdia alebo na výskumný pobyt pre postdoktorandov na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii. Základné informácie o programe nájdete v letáku. Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Študenti, doktorandi a postdoktorandi sa môžu spolu so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP uchádzať aj o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným a/alebo výskumným/umeleckým pobytom v zahraničí.

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách. O štipendium sa môžu uchádzať občania ktorejkoľvek krajiny sveta.

V prípade otázok, týkajúcich sa Národného štipendijného programu, sa môžete obrátiť priamo aj na administrátorov tohto programu – Kristína Sallerová (kristina.sallerovasaia.sk), uchádzači o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku; Ondrej Aradský (ondrej.aradskysaia.sk), uchádzači o štipendium zo zahraničia.

Ďalšia uzávierka, ktorá sa uskutoční 31. októbra 2021, bude zameraná na pobyty počas letného semestra akademického roka 2021/2022.

Cultural and Intellectual History between East and West

Vážené študentky, vážení študenti,

dovoľujem si Vás osloviť s „Výzvou“ adresovanou študentom magisterského stupňa Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Ide o možnosť získať dvojitý magisterský titul v študijnom programe „Cultural and Intellectual History between East and West (CIH)“ na Univerzite v Kolíne – bližšie informácie nájdete tu.

V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností ohľadne dvojitého magisterského programu CIH, prosím, neváhajte kontaktovať Dr. Koliovú (marianna.koliovauniba.sk, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy).

Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe

Vážené študnetky, vážení študenti,

dávame Vám do pozornosti možnosť študovať magisterský študijný program "Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe" v rámci spolupráce medzi Filozofickou fakultou UK a Alma Mater Studiorum – Universita’ Dí Bologna.

Viacej informácií nájdete tu: Programme enrolment: requirements, deadlines and methods — Interdisciplinary research and studies on Eastern Europe - Laurea Magistrale - Forlì (unibo.it)

Erasmus+ stáž 2021/2022

ERASMUS+ MOBILITA (STÁŽ ŠTUDENTA)

Oddelenie medzinárodných vzťahov FiF UK oznamuje, že od 01.02.2021 do 30.04.2021 je otvorené prihlasovanie na Erasmus+ stáž študenta na akademický rok 2021/22.

Prihláška bude kompletná len v prípade, že bude podpísaná a zaslaná spolu so životopisom, motivačným listomjazykovým certifikátom elektronicky na email rmvfphil.uniba.sk. Posledný deň, kedy je možné dokumenty poslať je 30.04.2021, 00:00 CET.

Prihlášku je možné poslať v pdf formáte alebo Worde, avšak v oboch prípadoch musí dokument obsahovať elektronický podpis. Ak neviete, ako vložiť podpis do pdf súboru, návod nájdete tu

Viac informácií nájdete na https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/erasmus-staz-studenta/. Erasmus+ stáž študenta je skvelá príležitosť na získanie nových praktických aj osobných skúseností a zlepšenie svojich vedomostí a skúseností predtým, než ukončíte štúdium. Ak stále váhate či Erasmus+ stáž absolvovať a potrebujete viac informácií, kontaktujte Referát medzinárodných vzťahov FiF UK na rmvfphil.uniba.sk.

 

ERASMUS+ MOBILITA (STÁŽ ABSOLVENTA)

Oddelenie medzinárodných vzťahov FiF UK zároveň oznamuje, že prebieha prihlasovanie na Erasmus+ stáž absolventa na akademický rok 2021/22. Prihlasovanie na absolventskú stáž je otvorené do 30.4.2021 na nasledovnom linku:

Univie: summer school – European and International Studies 2021 (Sommerhochschule of the University of Vienna)

The univie: summer school will take place from July 17 to August 14 2021. The four week program offers high level European Studies courses and the Austrian Arbitration Academy and German Language courses.

Students from all over the world have been drawn to the program, not only because of its outstanding academic reputation and the excellent opportunities it offers students to study German, but also because of its location directly on the shores of Lake Wolfgang, one of Austria's most scenic lakes in the picturesque Salzkammergut region and because of the excellent sports and recreational facilities.

More information about the Sommerhochschule and summer school can be found at our website at http://shs.univie.ac.at.

Documents:
- application form
- brochure

L’Agence Universitaire de la Francophonie

Univerzitná agentúra frankofonie - L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), si Vás dovoľuje pozvať k vyplneniu dotazníka.

Dotazník je určený študentom všetkým odborov  ako aj doktorandom, vedeckým aj nevedeckým pracovníkom.

Ide  o nasledovné:
AUF začína bezprecedentné a ďalekosiahle „globálne konzultácie“   https://www.auf.org/nouvelles/actualites/lauf-lance-consultation-mondiale-de-francophonie-scientifique/za účasti politických vedúcich a vedúcich univerzít, inštitucionálnych orgánov zo 1007 členských štátov v 119 krajinách, predstaviteľov občianskej a hospodárskej spoločnosti a konečne študentov. Táto konzultácia poskytne základ pre novú diferencovanú stratégiu (2021 - 2025).
Dotazník pre leadrov/úradníkov má otázky zamerané na priority univerzity v oblasti financovania výskumu, podpory vývoja online, kurzov, valorizácie výskumu a inovácii, posilnenia metodických zručností učiteľov a výskumníkov atď.

Dotazník pre študentov je zameraný na ich názory čo by im pomohlo najviac pri ich akademickom úspechu: digitálny pracovny priestor, prístup k edukačným a dokumentárnym zdrojom,  vybaveným laboratóriám.


Dotazník je anonymný.


link, určený na vyplnenie študentom (dá sa zmeniť jazyk na anglický):

https://enquetes.auf.org/588946?lang=fr

 

link pre leadrov, úradníkov, výskumníkov (dá sa zmeniť jazyk na anglický):

https://enquetes.auf.org/648926 

POSOC-19

There is a new call for participation in a flexible network of French-speaking researchers in social, legal and political sciences to decide on common problems by using the same methodologies and the same data collection devices. Ultimately, it should allow publications, conferences, workshops in major international conferences in the discipline. For more details click here.