Novinky a aktuálne výzvy

SYLFF štipendiá - výzva otvorená

Informujeme vás, že je otvorená výzva na prihlasovanie na štipendiá SYLFF, ktoré sú určené pre:

1.  doktorandov (na 5-mesačný pobyt na zahraničnej univerzite podla výberu študenta – výška poskytnutého štipendia cca 5000 USD – 10000 USD v závislosti od krajiny, v ktorej doktorand študuje)  

2.  študentov magisterského stupňa, ktorí budu v akademickom roku 2017/2018 v poslednom ročníku (mesačný príspevok 100 USD mesačne počas dvoch semestrov, t. j. spolu 1000 USD).

Cieľom štipendia je podporiť/vzdelávať potenciálnych budúcich vedúcich pracovníkov v oblasti medzinárodných vzťahov, manažmentu, rozvoja post-komunistických krajín strednej a východnej Európy.

Prihlasovať sa na štipendijný program je možné do 30.04.2017.

Prihláška, zoznam potrebných dokumentov a všetky ostatne informácie sú na: http://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/ryoichi-sasakawa-young-leaders-fellowship-fund-sylff/

Integration vs. disintegration? - Summer School in Wroclaw

Integration vs. disintegration? Central and Eastern European countries towards the European union and its challenges

Summer School in Wroclaw, Poland taking place between  11- 20 September 2017.

The summer school is a 10-days workshop designated for motivated students, interested in the political development of the CEE region. It gives a great opportunity for students to train their presentation skills, to exchange experience with colleagues from other European countries and to gain knowledge from representatives of local and European authorities. Lectures and discussions, preparation of own research project,  as well as cultural activities are part of the program. More information and a detailed schedule can be found here:
http://summerschool.politologia.uni.wroc.pl/

https://www.facebook.com/summer.school.on.democracy.wroclaw/?fref=ts

University of Wroclaw can provide a scholarship for one student from our university. The scholarship for the school and the 2 separate travel days covers accommodation, meals and cultural program in Wroclaw. Participants are expected to cover their own travel expenses. They might be covered by the national CEEPUS offices, but students must contact their NCO for more information.