Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Novinky a aktuálne výzvy

Erasmus+ mobilita / stáž študenta

Informujeme Vás, že bola otvorená výzva na podávanie prihlášok na Erasmus+ mobilitu – štúdium/stáž na akademický rok 2020/2021. Výzva na mobilitu študenta je je otvorená do 29. 02. 2020 a výzva na stáž študenta je otvorená do 30.3.2020.
Prihláška na Erasmus+ mobilitu študenta je dostupná cez portál moja.uniba.sk – podanie prihlášky na mobilitu Erasmus+ (https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/prihlasky-na-mobility/) (pre prihlásenie použite Vaše údaje do AIS2). Prihláška je kompletná len v prípade, že po prihlásení do Mobility Online vložíte aj žiadané dokumenty. Posledný deň, kedy je možné dokumenty do Mobility Online vložiť je 29.02.2020, 00:00 CET.
Prihlášky na Erasmus+ stáž študenta (https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/erasmus-staz-studenta/) doručte v papierovej verzii na Oddelenie medzinárodných vzťahov FiF UK (č. d. 138) najneskôr do 30.3.2020 do 16:00.

 

 

Erasmus+ stáž absolventa

Informujeme Vás, že bola otvorená výzva na podávanie prihlášok na Erasmus+ stáž absolventa na akademický rok 2020/2021. Výzva je otvorená do 30.4.2020.
Prihláška na Erasmus+ stáž absolventa je dostupná na WorkSpace Europe.
Pre viac informácií kliknite tu

 

 

 

 

Konkurzy na jednosemestrálne študijné pobyty v krajinách mimo EÚ v AR 2020/2021

Informujeme Vás, že bola otvorená výzva na podávanie prihlášok na študijné pobyty v akademickom roku 2020/2021 na mimoeurópskych univerzitách v USA, Austrálii, Gruzínsku, Južnej Kórei, Japonsku a na Taiwane.
Informácie ku konkurzom na pobyty na stredoamerických univerzitách nájdete tu, pre austrálske univerzity tu.

Informácie o prihláškach do jednotlivých krajín nájdete nižšie:
USA (termín odovzdania prihlášok 10. február 2020)
Austrália (termín odovzdania prihlášok 10. február 2020

Prihlášky a informácie ku konkurzom na ďalšie pobyty v USA, Kanade, Gruzínsku, Južnej Kórei, na Taiwane sú na OMV RUK (termín odovzdania prihlášok 2. marec 2020).