Novinky a aktuálne výzvy

Summer School - Ruptures and Utopia: Psychoanalytic Perspectives and Social Critique

The International Office of the IPU Berlin would like to emphasize that we still have a few scholarships available for our summer school “Ruptures and Utopia: Psychoanalytic Perspectives and Social Critique” which will take place in an online format from 4th to 16th July 2021. International scholars and students will engage in an interdisciplinary way with exciting topics like Antisemitism, Authoritarianism and Generational Ruptures. Lecturers, students, and professionals from more than 15 countries have confirmed their attendance until now.

Candidates must be at least in their 3rd year of bachelor or in master or PHD studies to be eligible for a scholarship that comprises the participation fee of 220 € plus a 100 € bonus for the purchase of thematic literature or networking costs.

All further information about the Summer School can be found on our website: www.ipu-berlin.de/summer-school.

Program

CEEPUS Scholarship opportunity

Dear student,

Would you like to participate in a free online summer course, earn credits, have fun and enjoy being part of a multicultural community?

Participate in our online summer school “EUtopia 2021-27? Visions and Missions of Europe”, taking place between June 25 – July 2, 2021.

Apply to our summer school now and get accepted into the program free of charge! Students from Albania, Austria, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Kosovo, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Poland, Romania, Serbia, Slovakia and Slovenia can apply for the CEEPUS Scholarship to receive a participation fee waiver. Don’t hesitate! Apply now to this exceptional Summer School!

This intensive but enjoyable online summer program will focus on the forthcoming 2021-27 period of the European Union and will discuss hot topics such as the global pandemic and the post-COVID-19 era, along with how the EU can recover itself from political and economic points of view.

The course includes the following topics:

  • New Global Order – Where will Europe find itself?
  • Central Eastern Europe and the Economic Transformation
  • Migrants and Migration Policies in the EU
  • Cultural Diversity in Europe
  • The Role of Place Branding in a Globalized Europe and the European Capital of Culture

In the evenings, students will participate in exciting and enriching online social activities including Team Building sessions, a Game Night, a Quiz Night about the European Union, and an Intercultural Evening.

Language of instruction: English

Who can apply: The program is open to undergraduate, graduate and PhD students

Earned credits: 6 ECTS credits

Program fee: FREE of charge for CEEPUS Scholarship holders. The CEEPUS Scholarship covers your tuition and participation in various online social activities.

How to apply for the CEEPUS Scholarship? Complete the application form on the following site:  EUtopia 2021-27? Visions and Missions of Europe - Study in Pécs, Hungary! (pte.hu)

Application deadline for the CEEPUS Scholarship: May 16, 2021 

Please find more details about the summer course in the document.

If you have additional questions, please visit website at https://summerschool.pte.hu/

 

Cultural and Intellectual History between East and West

Vážené študentky, vážení študenti,

dovoľujem si Vás osloviť s „Výzvou“ adresovanou študentom magisterského stupňa Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Ide o možnosť získať dvojitý magisterský titul v študijnom programe „Cultural and Intellectual History between East and West (CIH)“ na Univerzite v Kolíne – bližšie informácie nájdete tu.

V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností ohľadne dvojitého magisterského programu CIH, prosím, neváhajte kontaktovať Dr. Koliovú (marianna.koliovauniba.sk, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy).

Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe

Vážené študnetky, vážení študenti,

dávame Vám do pozornosti možnosť študovať magisterský študijný program "Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe" v rámci spolupráce medzi Filozofickou fakultou UK a Alma Mater Studiorum – Universita’ Dí Bologna.

Viacej informácií nájdete tu: Programme enrolment: requirements, deadlines and methods — Interdisciplinary research and studies on Eastern Europe - Laurea Magistrale - Forlì (unibo.it)

Univie: summer school – European and International Studies 2021 (Sommerhochschule of the University of Vienna)

The univie: summer school will take place from July 17 to August 14 2021. The four week program offers high level European Studies courses and the Austrian Arbitration Academy and German Language courses.

Students from all over the world have been drawn to the program, not only because of its outstanding academic reputation and the excellent opportunities it offers students to study German, but also because of its location directly on the shores of Lake Wolfgang, one of Austria's most scenic lakes in the picturesque Salzkammergut region and because of the excellent sports and recreational facilities.

More information about the Sommerhochschule and summer school can be found at our website at http://shs.univie.ac.at.

Documents:
- application form
- brochure

L’Agence Universitaire de la Francophonie

Univerzitná agentúra frankofonie - L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), si Vás dovoľuje pozvať k vyplneniu dotazníka.

Dotazník je určený študentom všetkým odborov  ako aj doktorandom, vedeckým aj nevedeckým pracovníkom.

Ide  o nasledovné:
AUF začína bezprecedentné a ďalekosiahle „globálne konzultácie“   https://www.auf.org/nouvelles/actualites/lauf-lance-consultation-mondiale-de-francophonie-scientifique/za účasti politických vedúcich a vedúcich univerzít, inštitucionálnych orgánov zo 1007 členských štátov v 119 krajinách, predstaviteľov občianskej a hospodárskej spoločnosti a konečne študentov. Táto konzultácia poskytne základ pre novú diferencovanú stratégiu (2021 - 2025).
Dotazník pre leadrov/úradníkov má otázky zamerané na priority univerzity v oblasti financovania výskumu, podpory vývoja online, kurzov, valorizácie výskumu a inovácii, posilnenia metodických zručností učiteľov a výskumníkov atď.

Dotazník pre študentov je zameraný na ich názory čo by im pomohlo najviac pri ich akademickom úspechu: digitálny pracovny priestor, prístup k edukačným a dokumentárnym zdrojom,  vybaveným laboratóriám.


Dotazník je anonymný.


link, určený na vyplnenie študentom (dá sa zmeniť jazyk na anglický):

https://enquetes.auf.org/588946?lang=fr

 

link pre leadrov, úradníkov, výskumníkov (dá sa zmeniť jazyk na anglický):

https://enquetes.auf.org/648926 

POSOC-19

There is a new call for participation in a flexible network of French-speaking researchers in social, legal and political sciences to decide on common problems by using the same methodologies and the same data collection devices. Ultimately, it should allow publications, conferences, workshops in major international conferences in the discipline. For more details click here.