Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Novinky a aktuálne výzvy

POSOC-19

There is a new call for participation in a flexible network of French-speaking researchers in social, legal and political sciences to decide on common problems by using the same methodologies and the same data collection devices. Ultimately, it should allow publications, conferences, workshops in major international conferences in the discipline. For more details click here.

 

 

 

Informácie k aktuálnej situácii týkajúcej sa koronavírusu (COVID-19) a mobilít Erasmus+

 

V prípade, ak musíte mobilitu ukončiť predčasne alebo ste nemohli vycestovať z dôvodu koronavírusu (COVID-19) platia pre Vás nasledovné pokyny:

1.       Pokiaľ študent alebo zamestnanec nevycestuje, ale vznikli mu v spojitosti s mobilitou isté náklady (napr. cestovné či vopred zaplatené ubytovanie), má nárok na ich preplatenie z dôvodu vyššej moci.

2.       V prípade študentov a zamestnancov, ktorí sa rozhodnú zo zahraničia predčasne vrátiť, postupuje škola ako pri iných prípadoch predčasného návratu z dôvodu vyššej moci,  s tým, že takýmto účastníkom je možné preplatiť aj cestovné náklady spojené s návratom domov.

V rámci momentálnej situácie ohľadom COVID-19, žiadame všetkých študentov, aby dokumenty po mobilite zasielali výhradne elektronicky na adresu: 
andrea.haplovauniba.sk (štúdium), 
tamara.jelenakovauniba.sk (stáž).

Prosíme všetkých účastníkov, aby po návrate sledovali aktuálnu situáciu na Slovensku a riadili sa pokynmi. Bližšie informácie nájdete tu: 
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4090:opatrenia-ustredneho-krizoveho-tabu-sr-vnsuvislosti-snochorenim-covid-19&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153