Aktuality

Dobrotkov deň na katedre psychológie12. 04. 2021

Katedra psychológie FiF UK v Bratislave, Ústav pre znaleckú činnosť v psychológii a psychiatrii a Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS organizuje 15. apríla...

PRIHLÁSTE SA NA BEZPLATNÝ ONLINE KURZ O UMELEJ INTELIGENCII09. 04. 2021

Zorientujete sa v možnostiach a limitoch umelej inteligencie a pripravíte sa na situácie, kedy s ňou prichádzate do kontaktu. Kurz je určený študentom i...

Predstavujeme nové knihy odborníkov z našej fakulty29. 03. 2021

Najnovšie poznatky z výskumu prezentujú pedagógovia našej fakulty vo svojich nových publikáciách. Vybrané diela vám teraz predstavujeme v krátkom prehľade.

ŽENY V CENTRE LITERÁRNEJ TVORBY22. 03. 2021

V rámci Mesiaca frankofónie Katedra romanistiky FiF UK pozýva na diskusiu o mieste poetiek v literárnom svete spojenú s čítaním z tvorby frankofónnych...

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM18. 03. 2021

Zoznam študijných programov, na ktoré budú uchádzači prijatí bez nutnosti vykonať prijímaciu skúšku.

Zoznam žiadostí, ktoré získali podporu12. 03. 2021

Rozhodnutie grantovej komisie o žiadostiach na podporu činnosti študentských spolkov.

TRI VÝSKUMY Z FIF UK ZÍSKALI ZNAČKU „VYNIKAJÚCA ÚROVEŇ“ APVV11. 03. 2021

Výskumy našich sociológov, filozofov a muzikológov získali od grantovej agentúry APVV hodnotenie „Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou“ za rok 2020.

KONFERENCIA: MLADÁ RUSISTIKA - NOVÉ TENDECIE A TRENDY11. 03. 2021

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK pozýva na VII. ročník konferencie určenej hlavne pre poslucháčov doktorandského štúdia a mladých vedeckých...

PREČO PROTEST? SÉRIA PREDNÁŠOK V RÁMCI PROTESTU PROTI...09. 03. 2021

Bratislava, 10. marca 2021. Protest proti návrhu novely vysokoškolského zákona pokračuje.

Správy od 1 do 10 z 703