Aktuality

Nová hybridná miestnosť01. 02. 2023

Katedra slovenského jazyka a teórie komunikácie FiF UK si zriadila novú hybridnú miestnosť.

KONFERENCIA: 100 ROKOV KATEDRY FILOZOFIE A DEJÍN FILOZOFIE01. 02. 2023

Pozývame na konferenciu konanú pri príležitosti stého výročia založenia Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK: 10. februára 2023 od 9.00 h v miestnosti...

SEMINÁR CLUBU ARCHEOLOGIA ISTROPOLITANA01. 02. 2023

Pozývame na výskumný seminár „Dual inheritance theory and its application to anthropological research on cooperation and religion“, na ktorom vystúpi dr....

PREZENTÁCIA VÝSKUMU „ZAOSTRENÉ NA ROD“24. 01. 2023

Pozývame na prezentáciu rodovo orientovaného výskumu na Univerzite Komenského: 1. februára 2023 v Infocentre UK na Štúrovej ulici. Na podujatie je potrebné sa...

OTVORENÁ VÝZVA NA PODPORU ŠTUDENTSKÝCH SPOLKOV18. 01. 2023

Žiadosti na získanie financií na podporu činnosti študentských spolkov FiF UK je potrebné predložiť do 18. februára 2023.

OD PARAGRAFOV A SKRÝVANIA K ĽUDSKEJ DÔSTOJNOSTI LGBTI+ ĽUDÍ16. 01. 2023

Pozývame na prednášku spojenú s diskusiou, venovanú problematike ľudských práv LGBTI+ ľudí na Slovensku. Organizuje Centrum rodových štúdií na FiF UK a...

WORKSHOP: PODOBY NATURALIZMU V DEJINÁCH FILOZOFIE16. 01. 2023

Katedra filozofie a dejín filozofie pozýva na workshop projektu zameraného na naturalizmus ako filozofický program: 24. januára 2023 o 11.00 h v miestnosti...

PRIHLASOVANIE NA ERASMUS + DO 15. FEBRUÁRA 202309. 01. 2023

Využite možnosť prihlásiť sa na zahraničný študijný pobyt na letný či zimný semester 2023/2024.

Študuj na FiF UK. Urob tri kroky21. 12. 2022

Informácie pre uchádzačov a uchádzačky o štúdium na Filozofickej fakulte UK.

ZOMREL PROFESOR MATÚŠ KUČERA20. 12. 2022

Významný historik, medievalista a pedagóg prof. PhDr. Matúš Kučera, DrSc., zomrel vo veku 90 rokov.

Správy od 1 do 10 z 912