Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

PRIHLÁŠKY DO 31. 7. 202009. 07. 2020

Otvárané študijné programy, formy štúdia, spôsob prihlasovania, termíny a poplatky.

PRIHLASOVANIE DO 10. 7. 202009. 07. 2020

Forma realizácie, podmienky účasti, prihlasovanie, odovzdávanie záverečných prác a ostatné usmernenia.

SYMPÓZIUM O JAZYKOVÝCH A KOMUNIKAČNÝCH PROBLÉMOCH01. 07. 2020

Pozývame na sympózium o odkrývaní rôznych typov jazykových a iných problémov, ktorým čelia individuálni hovoriaci i celé rečové komunity na Slovensku: 2. 7....

SLOVOM PROTI EXTRÉMIZMU: CENA DANIELA TUPÉHO01. 07. 2020

Na pamiatku zavraždeného študenta FiF UK organizujeme 10. ročník súťaže študentských textov o násilí, extrémizme a zlyhávaní štátu v oblasti ľudských práv....

SLOVOM PROTI EXTRÉMIZMU: CENA DANIELA TUPÉHO01. 07. 2020

Na pamiatku zavraždeného študenta FiF UK organizujeme 10. ročník súťaže študentských textov o násilí, extrémizme a zlyhávaní štátu v oblasti ľudských práv....

VYŠLO NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU NAŠA UNIVERZITA30. 06. 2020

Ako prebehol semester poznačený pandémiou koronavírusu, aké inovácie v dištančnom vzdelávaní výnimočná situácia priniesla a ďalšie zaujímavé témy.

UK nebude v lete organizovať promócie29. 06. 2020

Bratislava 29. júna 2020: Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček dnes rozhodol o úplnom zrušení...

FIF UK SI UCTILA PAMIATKU MILADY HORÁKOVEJ26. 06. 2020

FiF UK sa pripojila k výzve Milada 70: Zavražděna komunisty.

Vyhlásenie vedenia a VR FiF UK k plagiátorstvu24. 06. 2020

Zákaz vydávať cudzie dielo alebo jeho časť za svoje vlastné je elementárnym etickým postulátom akejkoľvek tvorivej činnosti.

FAKULTA POKRAČUJE V OPRAVÁCH BUDOVY, PRIPRAVUJE SA NA...16. 06. 2020

V budovách Filozofickej fakulty UK na Gondovej a Štúrovej ulici pokračujú opravy a rekonštrukčné práce. Fakulta sa chce pripraviť na oslavy svojej storočnice v...

Správy od 1 do 10 z 618