Aktuality

Prednáška „a žiješ, a žiješ, a žili“02. 10. 2023

Združenie Alberta Szenciho Molnára pri Katedre maďarského jazyka a literatúry FiF UK pozýva na prednášku „és élsz és élsz és éltek. Az organikusság...

Čo má spoločné kengura a 33? Spôsoby kladenia otázok v MŠ 02. 10. 2023

Na pôde Katedry pedagogiky Filozofickej fakulty privítame učiteľky a učiteľov materských škôl na workshope s názvom „Čo má spoločné kengura a 33? Spôsoby...

Premiér Ľudovít Ódor na Filozofickej fakulte UK29. 09. 2023

Predseda vlády Ľudovít Ódor sa 9. októbra v čase od 14.00 do 14.45 h zúčastní diskusie so študentskou a akademickou obcou Univerzity Komenského. Podujatie...

7. ročník Pohľadov na súčasné Španielsko29. 09. 2023

Katedra romanistiky FiF UK (hispanistická sekcia) v spolupráci s Fakultou aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave organizuje už siedmy ročník...

Voľby do AS UK a doplňovacie voľby do AS FiF UK25. 09. 2023

Dňa 19. októbra 2023 prebehnú doplňovacie voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty UK a všeobecné voľby do AS UK na nové funkčné...

100 rokov dejín umenia na Univerzite Komenského24. 09. 2023

Dejiny výtvarného umenia na UK sa na Univerzite Komenského vyučujú už sto rokov. Pri príležitosti tohto výročia organizuje Katedra dejín výtvarného umenia...

Ukrajinský (pol)deň 20. 09. 2023

Centrum pedagogickej podpory pozýva na podujatie Ukrajinský (pol)deň. Akcia prebehne vo štvrtok 28. septembra v čase od 9.00 do 14.00 h v Infocentre UK/Café...

NOVÁ PROFESORKA A PROFESOR NA FAKULTE19. 09. 2023

Dňa 13. septembra 2023 prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala 48 nových profesorov a profesoriek vysokých škôl. Sú medzi nimi aj dve osoby z Filozofickej...

ÚSTREDNÁ KNIŽNICA FIF UK: PRAKTICKÝ NÁVOD19. 09. 2023

S príchodom nového akademického roka narastá záujem o knižnično-informačné služby, ktoré zabezpečuje Ústredná knižnica FiF UK. Pripravili sme preto stručný...

Prednáška Lucu Cerchiariho o mýte Franka Sinatru19. 09. 2023

Začiatkom októbra vystúpi na pôde Filozofickej fakulty UK profesor Luca Cerchiari s dvojdielnym prednáškovým cyklom The Myth of Frank Sinatra: jazz, pop, and...

Správy od 1 do 10 z 1012