Aktuality

SKÚŠKY, ŠTÁTNE SKÚŠKY A ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY DPŠ03. 12. 2020

Základné informácie k ukončeniu zimného semestra 2020/2021.

TLMOČENIE V INŠTITÚCIÁCH EURÓPSKEJ ÚNIE02. 12. 2020

Pozývame na online prednášku prekladateľky Orsolye Bugár-Buday: 7. decembra 2020 o 12:35 h.

Predstavujeme nové knihy odborníkov z našej fakulty30. 11. 2020

Najnovšie poznatky z výskumu prezentujú pedagógovia našej fakulty vo svojich nových publikáciách. Vybrané diela vám teraz predstavujeme v krátkom prehľade.

ONLINE PREDNÁŠKA O NEOFICIÁLNOM UMENÍ NA SLOVENSKU V 70....30. 11. 2020

Prednáška Dr. Andrey Bátorovej z Katedry dejín výtvarného umenia FiF UK sa uskutoční v rámci cyklu pozvaných prednášok na Rakúskej akadémii vied vo Viedni 3....

WORKSHOP O ĽUDSKEJ/ŽENSKEJ PRIRODZENOSTI30. 11. 2020

Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK organizuje online workshop "O ľudskej/ženskej prirodzenosti, naturalistické a konštruktivistické prístupy", ktorý sa...

VIANOCE NA FAKULTE ONLINE: 7. 12. 202030. 11. 2020

Študentská časť Akademického senátu FiF UK pozýva zamestnancov i študentov FiF UK na tradičné Vianoce na fakulte. Predvianočnú atmosféru a stretnutie s...

AKO SA PRIPRAVIŤ NA TLMOČENIE26. 11. 2020

Pozývame na online prednášku prekladateľky Gizelly Szabómihály na tému Ako sa pripraviť na tlmočenie a ako sa vysporiadať s neočakávanými situáciami počas...

HABILITAČNÉ PREDNÁŠKY: 26. 11. O 9.00 A 11.00 H25. 11. 2020

Pozývame k online sledovaniu habilitačných prednášok v odboroch psychológia a etnológia, ktoré budú prednesené pred Vedeckou radou FiF UK.

Slovensko-slovinská noc v rámci Európskej noci výskumníkov25. 11. 2020

Diskutovať o jazyku a kontaktoch medzi Slovákmi a Slovincami boli pozvané aj odborníčky z FiF UK. Diskusia bude prebiehať online 27. 11. 2020.

Správy od 1 do 10 z 658