Aktuality

ŠTÁTNE VYZNAMENANIE HELÉNSKEJ REPUBLIKY PRE DOC. JANU...22. 05. 2023

Doc. Jana Grusková z Katedry klasickej a semitskej filológie FiF UK si 11. mája 2023 prevzala vysoké štátne vyznamenanie Helénskej republiky, ktoré jej...

ODOVZDÁVANIE CENY UČITEĽSKEJ AKADÉMIE UK22. 05. 2023

Učiteľská akadémia UK a Centrum pedagogickej podpory FiF UK pozývajú na odovzdávanie Ceny učiteľskej akadémie UK: 26. mája 2023 o 14.30 h v átriu FiF UK.

NOVA SCIENTIA: THE LATIN LITERATURE OF THE SCIENTIFIC...22. 05. 2023

Katedra klasickej a semitskej filológie pozýva na hosťovskú prednášku Univ.-Prof. Martina Korenjaka: 25. mája 2023 o 15.00 prezenčne na G330 aj cez MS Teams.

VOĽBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FIF UK22. 05. 2023

Voľby sa uskutočnia 31. mája 2023. Návrhy kandidátov a kandidátok je možné predkladať do 26. mája 2023 do 12.00 h.

VÍŤAZKY A VÍŤAZI FAKULTNÉHO KOLA ŠVOK15. 05. 2023

Dňa 12. mája 2023 dekan FiF UK odovzdal ocenenia autorom a autorkám víťazných prác ŠVOK.

PRIHLÁŠKY NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM DO 31. MÁJA 202310. 05. 2023

Informácie o podávaní prihlášok a témy doktorandského štúdia na FiF UK a spolupracujúcich ústavoch SAV.

ZOMREL DOCENT JÁN VILIKOVSKÝ10. 05. 2023

Vo veku 85 rokov zomrel významný prekladateľ, teoretik prekladu, literárny vedec a diplomat doc. Ján Vilikovský, CSc.

CLUB ARCHAEOLOGIA ISTROPOLITANA10. 05. 2023

Katedra archeológie pozýva na výskumný seminár Archaeological traces of medieval and early modern European textile trade in the Carpathian Basin: 17. mája 2023...

WORKSHOP: VÝUKOVÉ PŘÍPADOVÉ STUDIE04. 05. 2023

Klub Učiteľskej akadémie UK pozýva na workshop s Jiřím Marešom: 12. mája 2023 o 14.30 h v átriu FiF UK, Gondova 2.

POLYNÉZSKY DEŇ04. 05. 2023

Zaujímavé prednášky, predstavenie polynézskych tancov aj vedomostný kvíz: 10. mája 2023, FiF UK, Gondova 2.

Správy od 1 do 10 z 973