Aktuality

VOĽBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FIF UK22. 05. 2023

Voľby sa uskutočnia 31. mája 2023. Návrhy kandidátov a kandidátok je možné predkladať do 26. mája 2023 do 12.00 h.

VÍŤAZKY A VÍŤAZI FAKULTNÉHO KOLA ŠVOK15. 05. 2023

Dňa 12. mája 2023 dekan FiF UK odovzdal ocenenia autorom a autorkám víťazných prác ŠVOK.

PRIHLÁŠKY NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM DO 31. MÁJA 202310. 05. 2023

Informácie o podávaní prihlášok a témy doktorandského štúdia na FiF UK a spolupracujúcich ústavoch SAV.

ZOMREL DOCENT JÁN VILIKOVSKÝ10. 05. 2023

Vo veku 85 rokov zomrel významný prekladateľ, teoretik prekladu, literárny vedec a diplomat doc. Ján Vilikovský, CSc.

CLUB ARCHAEOLOGIA ISTROPOLITANA10. 05. 2023

Katedra archeológie pozýva na výskumný seminár Archaeological traces of medieval and early modern European textile trade in the Carpathian Basin: 17. mája 2023...

WORKSHOP: VÝUKOVÉ PŘÍPADOVÉ STUDIE04. 05. 2023

Klub Učiteľskej akadémie UK pozýva na workshop s Jiřím Marešom: 12. mája 2023 o 14.30 h v átriu FiF UK, Gondova 2.

POLYNÉZSKY DEŇ04. 05. 2023

Zaujímavé prednášky, predstavenie polynézskych tancov aj vedomostný kvíz: 10. mája 2023, FiF UK, Gondova 2.

PREDNÁŠKA AUTORKY KNIHY „THE HARD ROAD OUT“04. 05. 2023

Katedra východoázijských štúdií pozýva na prednášku Čä Serin, autorky knihy The Hard Road Out: 9. mája 2023 o 15.00 h, Infocentrum UK – Cafe Comeniana, Štúrova...

NATURALIZMUS AKO UNIVERZÁLNY FILOZOFICKÝ PROGRAM02. 05. 2023

Pozývame na medzinárodnú konferenciu, ktorú organizuje Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK: 4. – 5. mája 2023, miestnosť G140.

HOSŤOVSKÁ PREDNÁŠKA: TRANSLATING BUDDHISM AND SOCIAL...02. 05. 2023

Katedra porovnávacej religionistiky pozýva na hosťovskú prednášku religionistu Johna Keuneho z Michigan State University: 11. mája 2023 o 12.35 h, miestnosť S2.