Aktuality

VIANOCE NA FAKULTE01. 12. 2022

Na tradičné predvianočné stretnutie s vianočným pohostením pozývame študentov a študentky, zamestnancov a zamestnankyne fakulty. Organizuje SČAS FiF UK a o. z....

WEBINÁR O HODNOTENÍ A PODPORE KVALITY VZDELÁVANIA NA VŠ29. 11. 2022

Centrum pedagogickej podpory FiF UK pozýva na online webinár Hodnotenie a podpora kvality vzdelávania na VŠ: 6. decembra 2022.

OTVÁRANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE AKADEMICKÝ ROK 2023/202429. 11. 2022

Informácie pre uchádzačov a uchádzačky o štúdium na Filozofickej fakulte UK.

NOVÉ ČISLO NAŠEJ UNIVERZITY28. 11. 2022

Posledné tohtoročné vydanie je zamerané na naše študentstvo. Čím žijú študentky a študenti univerzity, ako trávia študijný aj mimoštudijný čas. Spoznáte...

SYMPÓZIUM VENOVANÉ LITERÁRNEMU VEDCOVI ANDOROVI SASOVI28. 11. 2022

Katedra maďarského jazyka a literatúry pozýva na sympózium „Miesto Andora Sasa v maďarskom vedeckom priestore v (Česko)Slovensku“, : 8. decembra 2022,...

Profesor Miroslav Dudok ocenený pri príležitosti životného...24. 11. 2022

Dekan Filozofickej fakulty UK prof. Marián Zouhar udelil 7. novembra 2022 prof. Miroslavovi Dudkovi z Katedry slovanských filológií FiF UK zlatú medailu...

Zapojili sme sa do projektu Slovenská tepláreň: koncert...21. 11. 2022

Bratislava 21. novembra 2022: Náš študent Matúš Horváth sa 12. októbra 2022 stal obeťou teroristického činu. Podobne ako pred sedemnástimi rokmi pri Danielovi...

REKTOR UK A DEKAN FIF UK INFORMOVALI O FUNGOVANÍ FAKULTY NA...16. 11. 2022

V pondelok 14. novembra 2022 sa v Moyzesovej sieni konalo zhromaždenie akademickej obce Filozofickej fakulty UK, ktorého témou bola ekonomická situácia fakulty...

Na našej univerzite vznikla príručka o rodovo citlivom...14. 11. 2022

Napriek formálne rovnakým vzdelávacím príležitostiam sa vzdelávacie a profesijné kariéry žien a mužov stále vyznačujú skôr rodovými rozdielmi než rodovou...

Predstavujeme nové knihy z dielne Studia Academica Slovaca09. 11. 2022

Výber z nových publikácií a učebníc slovenčiny ako cudzieho jazyka od pedagogičiek a pedagógov Studia Academica Slovaca – centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk...