Aktuality

PREZENTÁCIA PUBLIKÁCIE FILOZOFI V NOVEMBRI28. 11. 2017

16. 11. sa konala prezentácia publikácie o Novembri 1989, ktorú zostavil prof. Valér Mikula. Kniha mapuje dianie na fakulte počas zlomových dní našich...

INTERDISCIPLINÁRNY SEMINÁR O NACIONALIZME28. 11. 2017

Katedra etnológie a muzeológie FiF UK pripravuje prednášku Assoc. Prof. Dr. Pala Veidena (Oslo University) Nationalism and Moral: The Normative Questions,...

OTVÁRAME DVERE STREDOŠKOLÁKOM27. 11. 2017

Filozofická fakulta pripravila sériu stretnutí pre záujemcov o štúdium dejín umenia, filozofie, etnológie či muzeológie v dňoch 4. - 11. 12. 2017.

OTVÁRAME DVERE STREDOŠKOLÁKOM SO ZÁUJMOM O JAZYKY27. 11. 2017

Filozofická fakulta pripravila sériu stretnutí pre záujemcov o štúdium jazykov v dňoch 4. - 7. 12. 2017.

How to write a propper letter: Some approaches from...21. 11. 2017

Prednáška Assoc. Prof. Dr. Thorstena Fögena (Durham University, UK) sa uskutoční v utorok 28.11.2017 o 15.00 v miestnosti G236.

NOVÉ KNIHY A VÝSKUMY20. 11. 2017

Prezentácia zborníka o dejinách fakulty - 95 rokov FiF UK. Pohľad do dejín inštitúcie a jej akademickej obce. Streda 29. 11. o 16,00 v miestnosti G236.

ZÁŽITKOM OD PRÍRODNÝCH ZÁKONOV K TECHNIKE16. 11. 2017

Odborný seminár Katedry etnológie a muzeológie FiF UK, Ing. arch. Vladimír Hain, PhD. (STU), 22. 11. 2017 o 9.00 v miestnosti 366.

HOLOKAUST A EXTRÉMIZMUS - NAOZAJ SME SA POUČILI Z DEJÍN?16. 11. 2017

FiF UK spoluorganizuje seminár, ktorý sa bude konať v stredu 29. 11. 2017 od 9:00 do 13:00 v posluchárni Auditórium Maximum na Právnickej fakulte UK.

SÚČASNÉ TRENDY V DEONTICKEJ LOGIKE16. 11. 2017

Katedra logiky a metodológie vied FiF UK organizuje v dňoch 23. a 24. novembra medzinárodnú konferenciu.

TANDEM REGENSBURG - BRATISLAVA09. 11. 2017

Projekt spolupráce Univerzity Komenského a Univerzity v Regensburgu otvorený pre všetkých študentov Univerzity Komenského.