Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Kurz arabčiny pre verejnosť24. 02. 2020

Katedra klasickej a semitskej filológie otvára v letnom semestri 2019/2020 kurzy arabského jazyka pre verejnosť.

Výsledky Študentskej ankety FiF - Zima 2019/202024. 02. 2020

Hlasovanie v Študentskej ankete za zimný semester 2019/2020 bolo ukončené. Svoj názor na fungovanie fakulty vyjadrila štvrtina študentov.

VYŠLO NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU NAŠA UNIVEZITA17. 02. 2020

Je bohaté na osobnosti našej fakulty: rozhovor s predsedníčkou Akademického senátu UK prof. Zlaticou Plašienkovou, o populistoch píše politologička Aneta...

FIF UK NA ŠTARTOVACOM STRETNUTÍ PROJEKTU EQUAL4EUROPE14. 02. 2020

Projekt sa zameriava na vypracovanie plánov rodovej rovnosti pre európske výskumné a vysokoškolské inštitúcie a zníženie rodovej nerovnováhy v ich...

CELOFAKULTNÉ KURZY AMERICKÉHO PROF. J. MCCARTHYHO13. 02. 2020

Katedra všeobecných dejín pozýva v letnom semestri na celofakultné výberové kurzy hosťujúceho profesora Johna McCarthyho z Robert Morris University,...

CELOFAKULTNÝ SEMINÁR: LÁSKA A/AKO SMRŤ V LITERATÚRE A UMENÍ13. 02. 2020

Nový celofakultný výberový kurz o téme lásky a smrti v literatúre, filozofii, opere, výtvarnom umení, sci-fi a seriáloch.

Kurzy slovanských jazykov13. 02. 2020

Katedra slovanských filológíí Filozofickej fakulty UK otvára v LS 2019/2020 kurzy slovanských jazykov pre verejnosť.

POZVÁNKA NA PREDNÁŠKU BULHARSKÉHO SLOVAKISTU10. 02. 2020

17. 2. o 11.00 h pozývame na prednášku hosťa Katedry slovanských filológií doc. Panajotova zo Sofijskej univerzity na tému „Slovensko-bulharské jazykové vzťahy...

Ideológia translácie - Univ. Prof. Dr. Cornelia...06. 02. 2020

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky si Vás dovoľuje pozvať na prednášku, ktorá sa sa uskutoční 20. marca 2020, 11.00 h. Miesto: Filozofická...

Workshop o literárnom antisemitizme05. 02. 2020

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky pozýva na medzinárodný workshop s názvom: „Literarischer Antisemitismus in Zentral- und Ostmitteleuropa...