Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Mladí vedci z FiF UK úspešnými žiadateľmi o granty APVV23. 10. 2019

Dvaja mladí výskumníci z FiF UK uspeli v grantovej výzve pre mladých vedcov, ktorú v máji 2019 vyhlásila Agentúra na podporu výskumu a vývoja. Michal Hajdúk z...

Doc. Jana Pekarovičová dostala cenu za prínos k...22. 10. 2019

Doc. Jana Pekarovičová získala pri príležitosti Týždňa celoživotného učenia cenu ministerstva školstva za rozvoj celoživotného vzdelávania.

Z ERASMU SOM ODCHÁDZALA AKO NOVÝ ČLOVEK22. 10. 2019

Angličtina dovtedy nebola mojou prednosťou. Domov som sa vrátila s pocitom, že som schopná písať seminárne práce v angličtine na zadaný filozofický problém.

Prednáška Romanisation and Latinisation of the Roman Empire22. 10. 2019

Prednáška Dr. habil. Bélu Adamika (Eötvös Loránd University, Budapest) sa uskutoční v pondelok 28.10.2019 o 10.00 v miestnosti G236.

Týždeň celoživotného učenia vyvrcholí medzinárodnou...21. 10. 2019

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR spolu s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave v rámci Týždňa celoživotného učenia 24....

V budove fakulty sa odstraňujú nánosy socializmu,...21. 10. 2019

V budove fakulty na Gondovej ulici sa v posledných mesiacoch uskutočnili viaceré renovačné práce. Z chodieb postupne zmizne staré PVC, z dvier koženkové...

NOVÉ KNIHY NAŠICH ODBORNÍKOV: 23. 10. O 16.00 H21. 10. 2019

Pozývame na prezentáciu publikácií Dr. Jana Doláka z Katedry etnológie a muzeológie, ktorý je autorom knihy Teoretická podstata muzeologie zaoberajúcej sa...

ÍSŤ NA ERASMUS BOLO JEDNO Z MOJICH NAJLEPŠÍCH ROZHODNUTÍ18. 10. 2019

Nemajte strach objavovať nové kúty sveta a rozšírte svoj obzor. Ísť na Erasmus, bola a stále je jedna z najlepších skúseností a rozhodnutí, aké som mohol vo...

Výsledky doplňujúcich volieb do AS FiF UK17. 10. 2019

Vyhlásenie výsledkov doplňujúcich volieb do AS FiF UK.

VŠEOBECNÉ VOĽBY DO AS UK 2019 - 2023 - VÝSLEDKY HLASOVANIA17. 10. 2019

Zápisnica s výsledkami volien do AS UK na obdobie 2019 - 2023.