Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Pracovné voľno pre zamestnancov 2. – 3. januára 202017. 12. 2019

Oznamujeme zamestnancom fakulty, že na dni 2. a 3. januára 2020 udelil p. dekan pracovné voľno.

NOVÉ KNIHY NAŠICH ODBORNÍKOV: 11. 12. O 16.00 H06. 12. 2019

Aktuálne pohľady na vedu a jej pozíciu v dnešnom spoločenskom a kultúrnom prostredí prinášajú publikácie pracovníkov Katedry filozofie a dejín filozofie FiF...

VIANOCE NA FAKULTE: 11. 12., 14.00 – 20.00 H05. 12. 2019

Vedenie FiF UK a študentské združenie Cultura nostra už tradične pozývajú študentov i zamestnancov na vianočné stretnutie v átriu na Gondovej.

Katedra psychológie FiF UK oslávila 60 rokov05. 12. 2019

60. výročie od svojho založenia, ktoré Katedra psychológie oslávila tohto roku, si jej členovia pripomenuli odbornou konferenciou a spoločenským večerom v...

Prečo a ako sa skúma trh - prednáška o prieskume trhu a o...05. 12. 2019

Katedra sociológie pozýva na prednášku Jakuba Hankovského (riaditeľa prieskumnej agentúry Ipsos) a následnú diskusiu o prieskume trhu. Stretneme sa v pondelok...

SÉRIA PREDNÁŠOK O MAĎARSKOM JAZYKU A LITERATÚRE03. 12. 2019

9. a 11. 12. 2019 pozývame na ďalšie prednášky hostí Katedry maďarského jazyka a literatúry FiF UK.

Symbolické reprezentácie nebezpečenstva03. 12. 2019

Katedra etnológie a muzeológie vás pozýva na konferenciu.

SPRÁVA ZO STRETNUTIA ŠTUDENTOV OPT S VEDENÍM FAKULTY03. 12. 2019

K novému názvu odboru „filológia“ (pôvodne OPT) sa bude uvádzať doplnok: štúdium so „zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo“.

SEMINÁR PRE PHD. ŠTUDENTOV: 3. – 5. 12. 2019, G14002. 12. 2019

Pozývame doktorandov odboru dejín, ale i iných odborov na seminár organizovaný Historickým ústavom SAV, ktorý sa koná na FiF UK, v miestnosti G140.

STRETNUTIE ŠTUDENTOV S VEDENÍM FAKULTY: 2. 12. O 13.00 H,...29. 11. 2019

Predmetom diskusie bude zmena týkajúca sa najmä odborov prekladateľstvo a tlmočníctvo a učiteľstvo akademických predmetov, ktorú realizuje ministerstvo...