Aktuality

VOLEJBALOM NA POMOC UKRAJINE15. 03. 2022

Aj športom sa dá prejaviť spolupatričnosť. Dôkazom je iniciatíva volejbalistov a volejbalistiek FiF UK. Ako pomoc pre Ukrajinu zorganizovali charitatívny...

STRÁŽNE PSY DEMOKRACIE - MÉDIÁ A SPOLOČNOSŤ14. 03. 2022

Katedra maďarského jazyka a literatúry FiF UK pozýva na prednášku riaditeľa Rádia Patria Attilu Lovásza: Strážne psy demokracie - médiá a spoločnosť. 23. marca...

Charitatívny volejbalový turnaj dekana FiF UK10. 03. 2022

13. marca 2022 o 13.00 hod., telocvičňa átriových domov, blok J, internáty Mlyny (Mlynská dolina, Bratislava)

WEBINÁR: ŠTIPENDIÁ NA ŠTÚDIUM A VÝSKUM DO NEMECKA08. 03. 2022

Robíte výskum zameraný na jazyk, kultúru a dejiny nemeckej menšiny? Pracujete na štúdií, článku, dizertácií alebo magisterskej záverečnej práci týkajúcej sa...

FAKULTNÁ SÚŤAŽ ŠTUDENTSKÝCH TEXTOV08. 03. 2022

Súťaž študentských publicistických textov pod názvom "Čo je nové v Bratislave publikačným okom študentov" pripravili doktorandi FiF UK s OZ Slovenčina pri...

MÉDIÁ A MINORITY DNES NA SLOVENSKU07. 03. 2022

Katedra maďarského jazyka a literatúry FiF UK pozýva na prednášku spisovateľa a novinára Zoltána Szalaya: Médiá a minority dnes na Slovensku: 18. marca 2022 o...

LIGHT* KVÍR FESTIVAL 202207. 03. 2022

Prvý ročník festivalu na podporu rôznorodosti a inklúzie na akademickej pôde a príležitosť na zvýšenie povedomia o kvír témach. Organizuje spolok LIGHT* pri...

FESTIVAL ŽENSKÝCH PRÁV NA FIF UK02. 03. 2022

Na sviatok MDŽ 8. marca 2022 sa v átriu FiF UK bude konať podujatie s diskusiami týkajúcimi sa práv žien a sprievodným programom. Podujatie organizuje...

KONFERENCIA O NONKONFORMNOM UMENÍ POČAS SOCIALIZMU02. 03. 2022

Katedra dejín umenia pozýva na online konferenciu Resonance: Non-conformist Art under Socialism in Central Eastern Europe: 2. marca 2022

02. 03. 2022