Aktuality

Čo robiť v prípade podozrenia alebo ochorenia na COVID-1925. 09. 2020

Súbor pokynov pre študentov i zamestnancov ako postupovať v súlade s platnými nariadeniami a opatreniami.

EURÓPSKE FÓRUM O VZDELÁVANÍ23. 09. 2020

Európska asociácia univerzít zverejnila výzvu na predkladanie príspevkov na online podujatie „2021 European Learning & Teaching Forum“, ktoré sa uskutoční 18....

Informácie k DPŠ23. 09. 2020

Turecký jazyk22. 09. 2020

Celofakultné kurzy tureckého jazyka na Katedre klasickej a semitskej filológie.

Celofakultné výberové kurzy pre doktorandov18. 09. 2020

Dávame do pozornosti sadu výberových kurzov, ktoré doktorandom umožnia viesť diskusiu s inými odbormi a kurz informačných zdrojov a zručností vedeckej...

Nová oddychová miestnosť pre študentov18. 09. 2020

29. septembra o 10.00 h pozývame na otvorenie oddychovej miestnosti, ktorú pre našu fakultu zrekonštruovala a zariadila firma IBM.

Dodatočná výzva na Erasmus+ mobilitu otvorená!14. 09. 2020

Oznamujeme, že v termíne 14.9.2020 – 21.9.2020 je možné si podať prihlášku na mobilitu Erasmus+

Štúdium pomocných vied historických a archívnictva nie je...11. 09. 2020

Akreditačná agentúra (SAAVŠ) začiatkom septembra 2020 informovala, že odňala Univerzite Komenského práva na habilitácie a inaugurácie v odbore pomocné vedy...

KURZY SLOVANSKÝCH JAZYKOV PRE VEREJNOSŤ11. 09. 2020

Katedra slovanských filológií FiF UK otvára od 21. 9. 2020 kurzy slovanských jazykov pre verejnosť.