Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Stredoškoláci zažili pobyt na Filozofickej fakulte cez...11. 12. 2018

Aj tento rok Filozofická fakulta UK privítala na tri dni stredoškolákov z celého Slovenska v rámci projektu Mini-Erasmus. Na debatu s nimi prišla naša...

VYJADRENIE VEDENIA FIF UK K CENE DANIELA RAPANTA ZA ROK 201811. 12. 2018

Filozofická fakulta UK reaguje na tohtoročného laureáta ceny pomenovanej po profesorovi Danielovi Rapantovi, ktorý u nás pôsobil.

Vianoce na fakulte04. 12. 2018

Pozývame študentov i pracovníkov fakulty na predvianočné stretnutie v átriu 5. 12. od 14.00 h, ktoré pripravilo študentské združenie Cultura Nostra.

NOVÉ KNIHY A VÝSKUMY: 13. 12. O 17,00 V G14003. 12. 2018

Prezentácia vysokoškolskej učebnice Sběratelství a sbírkotvorná činnost muzeí, ktorej autorom je PhDr. Jan Dolák, Ph.D., z Katedry etnológie a muzeológie FIF...

Otvárame katedry pre stredoškolákov03. 12. 2018

Od 10. do 14. 12. v rámci podujatia Otvorené katedry môžu stredoškoláci na vlastnej koži vyskúšať štúdium niektorých študijných programov a bližšie sa...

VYJADRENIE SOLIDARITY S CEU30. 11. 2018

Vedenie Filozofickej fakulty UK vyjadruje podporu Central European University v Budapešti.

SVETOVÉ DNI IVANA CANKARA NA FIF UK29. 11. 2018

Katedra slovanských filológií FiF UK vás srdečne pozýva na podujatia, ktoré sa uskutočnia od 3. do 7. 12. pri príležitosti 100. výročia úmrtia slovinského...

VÝSLEDKY VOLIEB KANDIDÁTA NA DEKANA27. 11. 2018

Za kandidáta na dekana v nasledujúcom funkčnom období (1. 2. 2019 - 31. 1. 2023) Akademický senát FiF UK dňa 26. 11. 2018 zvolil prof. Martina Slobodníka z...

Prihlasovanie na Erasmus+ mobilitu/stáž otvorené!26. 11. 2018

Oznamujeme, že je v termíne 21.11.2018 – 28.02.2018 je možné si podať prihlášku na mobilitu/stáž Erasmus+

VOĽBY KANDIDÁTA NA DEKANA FIF UK21. 11. 2018

Voľby sa uskutočnia dňa 26. 11. o 13:30 v G236, predstavenie kandidáta sa bude konať 26. 11. o 10:00 v G127.