Aktuality

ÚSTREDNÁ KNIŽNICA FIF UK: PRAKTICKÝ NÁVOD19. 09. 2023

S príchodom nového akademického roka narastá záujem o knižnično-informačné služby, ktoré zabezpečuje Ústredná knižnica FiF UK. Pripravili sme preto stručný...

Prednáška Lucu Cerchiariho o mýte Franka Sinatru19. 09. 2023

Začiatkom októbra vystúpi na pôde Filozofickej fakulty UK profesor Luca Cerchiari s dvojdielnym prednáškovým cyklom The Myth of Frank Sinatra: jazz, pop, and...

Výskumné kolokvium Klubu Archaeologia Istropolitana 18. 09. 2023

Pozývame na výskumné kolokvium s názvom Multispecies Mobility in the Neolithisation of the Balkans (Multidruhová mobilita v rámci neolitizácie Balkánu).

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE 105. AKADEMICKÉHO ROKA 14. 09. 2023

V pondelok 18. septembra 2023 o 11.00 h prebehne slávnostné otvorenie jubilejného 105. akademického roka na Univerzite Komenského v Bratislave.

Kurzy slovanských jazykov pre verejnosť12. 09. 2023

Katedra slovanských filológií FiF UK otvára kurzy slovanských jazykov pre verejnosť.

XXVII. Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii09. 09. 2023

XXVII. ročník Česko-slovenského sympózia o analytickej filozofii sa uskutoční v dňoch 11. – 13. 9. 2023 v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity...

KURZ LATINSKÉHO JAZYKA PRE VEREJNOSŤ09. 09. 2023

Katedra klasickej a semitskej filológie otvára kurz latinského jazyka pre začiatočníkov.

PRIHLASOVANIE NA PROMÓCIE06. 09. 2023

Bakalárske a magisterské promócie na FiF UK prebehnú v termíne 11. a 12. októbra 2023.

PRE ŠTUDENTOV A ŠTUDENTKY05. 09. 2023

Všetky praktické informácie pre študentov a študentky FiF UK na jednom mieste.

Zomrel profesor Jozef Hvišč27. 08. 2023

Dňa 23. augusta 2023 sa akademická, literárna a prekladateľská obec rozlúčila s literárnym komparatistom, zakladateľom modernej slovenskej literárnovednej...