Aktuality

ONLINE PREDNÁŠKA O NEOFICIÁLNOM UMENÍ NA SLOVENSKU V 70....30. 11. 2020

Prednáška Dr. Andrey Bátorovej z Katedry dejín výtvarného umenia FiF UK sa uskutoční v rámci cyklu pozvaných prednášok na Rakúskej akadémii vied vo Viedni 3....

WORKSHOP O ĽUDSKEJ/ŽENSKEJ PRIRODZENOSTI30. 11. 2020

Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK organizuje online workshop "O ľudskej/ženskej prirodzenosti, naturalistické a konštruktivistické prístupy", ktorý sa...

VIANOCE NA FAKULTE ONLINE: 7. 12. 202030. 11. 2020

Študentská časť Akademického senátu FiF UK pozýva zamestnancov i študentov FiF UK na tradičné Vianoce na fakulte. Predvianočnú atmosféru a stretnutie s...

AKO SA PRIPRAVIŤ NA TLMOČENIE26. 11. 2020

Pozývame na online prednášku prekladateľky Gizelly Szabómihály na tému Ako sa pripraviť na tlmočenie a ako sa vysporiadať s neočakávanými situáciami počas...

HABILITAČNÉ PREDNÁŠKY: 26. 11. O 9.00 A 11.00 H25. 11. 2020

Pozývame k online sledovaniu habilitačných prednášok v odboroch psychológia a etnológia, ktoré budú prednesené pred Vedeckou radou FiF UK.

Slovensko-slovinská noc v rámci Európskej noci výskumníkov25. 11. 2020

Diskutovať o jazyku a kontaktoch medzi Slovákmi a Slovincami boli pozvané aj odborníčky z FiF UK. Diskusia bude prebiehať online 27. 11. 2020.

VOĽNÝ PRÍSTUP K E-KNIHÁM V ČEŠTINE DO 22. 12. 202024. 11. 2020

Viac ako 5600 titulov z vydavateľstiev Grada, Portál, Munipress, Karolinum a ďalších je sprístupnených pre zamestnancov i študentov UK do 22. 12. 2020....

PSYCHOLÓGIA TLMOČENIA Z POHĽADU DVOJJAZYČNÝCH A...19. 11. 2020

Pozývame na online prednášku prekladateľky Any Lehocki-Samardžić: 23. novembra 2020 o 12.35 h.

Kurz akademického písania: prihlášky do 30. 11. 202018. 11. 2020

Cieľom kurzu je pomôcť účastníkom zlepšiť zručnosti akademického písania v angličtine a skvalitniť publikačnú činnosť. Kurz odporúčame aj doktorandom.