Aktuality

MAĎARČINA PRE ZAČIATOČNÍKOV24. 08. 2023

Naučte sa základy maďarčiny v rámci štúdia. Celofakultný kurz bude realizovaný vo štvrtky počas semestra Katedrou maďarského jazyka a literatúry FiF UK....

FILOZOFICKÁ FAKULTA PRIVÍTA LINGVISTOV Z 24 KRAJÍN22. 08. 2023

V dňoch 24. – 26. augusta 2023 sa na FiF UK uskutoční medzinárodná slavistická konferencia „18th Slavic Linguistics Society Annual Meeting“. Na podujatí...

Preklad, tlmočenie a kultúra 2023 - Viralita a izolácia v...09. 08. 2023

od 20. septembra 09.00 h, do 22. septembra 15.00 h, Filozofická fakulta UK

KURZ NEMECKÉHO JAZYKA07. 08. 2023

Študentov a študentky pozývame v ak. roku 2023/2024 na kurz „Nemecký jazyk, všeobecná jazyková príprava A 1.1. alebo A 2.1.“. Kurz možno absolvovať buď blokovo...

LETNÁ ŠKOLA SLOVENSKÉHO JAZYKA A KULTÚRY STUDIA ACADEMICA...28. 07. 2023

Od 31. júla do 18. augusta 2023 sa na Filozofickej fakulte UK koná už 59. ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca.

ZÁPISY ŠTUDENTOV A ŠTUDENTIEK OKREM 1. ROČNÍKOV BC. A MGR.25. 07. 2023

Čo potrebujete k zápisu na štúdium a harmonogram zápisov.

INFORMÁCIE PRE PRIJATÝCH DO 1. ROČNÍKA BC. A MGR. ŠTÚDIA16. 07. 2023

Pokyny k zápisom, študentským preukazom a ubytovaniu.

OCENENIA PRE NAŠICH ROMANISTOV11. 07. 2023

Prof. Katarína Bednárová a doc. Ivan Šuša z Katedry romanistiky FiF UK si prevzali ocenenia za šírenie jazyka a kultúry.

VYUČOVACIE AKTIVITY S NÍZKOU MIEROU RIZIKA10. 07. 2023

Pozývame na seminár v rámci Klubu Učiteľskej akadémie UK, určený pre učiteľov a učiteľky všetkých stupňov vzdelávania a predmetových aprobácií. Na seminári...

HARMONOGRAM PROMÓCIÍ28. 06. 2023

Promócie absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia sa uskutočnia 17. a 18. júla 2023 v Aule UK.