Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU NAŠA UNIVERZITA11. 11. 2019

Vyšlo novembrové číslo časopisu Naša univerzita.

30 rokov od novembra 198906. 11. 2019

Filozofická fakulta UK si pripomína udalosti novembra množstvom podujatí.

Beseda s účastníkmi študentského pochodu zo 16. novembra...31. 10. 2019

Beseda sa uskutoční na Katedre slovenských dejín, teda v budove UK na Šafárikovom námestí, IV. poschodie, miestnosť Š424, dňa 7. novembra 2019 o 17:30 hod

Konferencia o politickej korupcii30. 10. 2019

Historický ústav SAV a Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK organizujú 4. – 5. novembra 2019 vedeckú konferenciu Politická korupcia...

V budove fakulty sa odstraňujú nánosy socializmu,...29. 10. 2019

V budove fakulty na Gondovej ulici sa v posledných mesiacoch uskutočnili viaceré renovačné práce. Z chodieb postupne zmizne staré PVC, z dvier koženkové...

PREMIETANIE FILMU O UDALOSTIACH NA UKRAJINE29. 10. 2019

Film sleduje udalosti Majdanu – masových protestov na Ukrajine – od prvého dňa po posledný aj cez príbeh hrdinu „Nebeskej stovky“ Ustyma Holodňuka.

NOVÉ KNIHY NAŠICH ODBORNÍKOV: 8. 11. O 13.00 H29. 10. 2019

Pozývame na predstavenie publikácií z dielne Studia Academica Slovaca určených na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka a publikácie predstavujúcej osobnosti...

WORKSHOP (NEO)ARISTOTELOVSKÝ NATURALIZMUS29. 10. 2019

Sú etické normy a charakterové črty človeka v jeho ľudskej prirodzenosti, alebo sú výtvorom kultúry a spoločnosti? Je ľudská racionalita protikladom k...

Osobnosti našej fakulty ocenil rektor UK pamätnou medailou29. 10. 2019

Pri príležitosti storočnice Univerzity Komenského sa rektor UK prof. Marek Števček rozhodol udeliť oceniť viaceré osobnosti inštitúcie, ktoré sa svojou...

Deň otvorených dverí aj na FiF UK28. 10. 2019

V utorok 5. 11. 2019 sa otvárajú brány univerzity aj našej fakulty pre všetkých záujemcov o štúdium. Príďte sa pozrieť na najväčšiu filozofickú fakultu na...