Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

PREDNÁŠKA AJ O JAZYKOVEJ POLITIKE V RAKÚSKO-UHORSKU11. 03. 2019

Pozývame vás na prednášku dr. Mészárosa z Univerzity Eötvösa Loránda v Budapešti vo štvrtok 14. 3. 2019 o 12.30. Prednáška odznie v češtine.

PREDNÁŠKA O RUMUNSKU PO PRVEJ SVETOVEJ VOJNE A KRST KNIHY07. 03. 2019

Prednáška rektora Babes-Bolyai University v Kluži prof. Dr. Johna-Aurela Popa a krst knihy Dejiny Sedmohradska, na ktorej spolupracovali aj členovia Katedry...

VÝSLEDKY ŠTUDENTSKEJ ANKETY ZS 2018/201907. 03. 2019

Pozrite si výsledky najnovšej študentskej ankety. Ďakujeme všetkým, ktorí venovali svoj čas vyplneniu ankety a poskytli nám spätnú väzbu.

POZVÁNKA NA VERNISÁŽ VÝSTAVY O PETRŽALKE07. 03. 2019

Katedra etnológie a muzeológie FiF UK pozýva na výstavu zameranú na vývoj Petržalky po roku 2000. Vernisáž sa uskutoční v stredu 13. 3. 2019 o 17.00 h v...

Kurz arabčiny pre verejnosť05. 03. 2019

Katedra klasickej a semitskej filológie otvára v letnom semestri 2018/2019 kurzy arabského jazyka pre verejnosť.

ZAPOJTE SA V RÁMCI ŠVOK DO SÚŤAŽE O CENU DANIELA TUPÉHO05. 03. 2019

O cenu sa môžu uchádzať práce venované problematike prejavov násilia, xenofóbie, rasizmu, nacizmu, netolerancie v slovenskom i medzinárodnom kontexte.

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC NA UK05. 03. 2019

Knižnice na UK počas Týždňa slovenských knižníc 4. – 10. 3. 2019 dávajú do pozornosti semináre, besedy a iné akcie a tiež možnosť vrátenia výpožičiek po lehote...

Nové knihy a výskumy: 14.3.2019 o 16,00 v G23604. 03. 2019

Pozývame vás na prezentáciu publikácií Ribayov Idiotikon Autor: prof. PhDr. Miroslav Dudok, DrSc., Usmene priče Hrvata iz južne Baranje Autor: Mgr. Željko...

ZAPOJTE SA V RÁMCI ŠVOK DO SÚŤAŽE O CENU DANIELA TUPÉHO28. 02. 2019

O cenu sa môžu uchádzať práce venované problematike prejavov násilia, xenofóbie, rasizmu, nacizmu, netolerancie v slovenskom i medzinárodnom kontexte. Termín...

NOVINKY VO WEB OF SCIENCE27. 02. 2019

Akademická knižnica UK pozýva na prezentáciu noviniek vo Web of Science 6. 3. 2019 o 9.00 h na Múzejnej ul.