Aktuality

HIERONYMOVE DNI05. 10. 2022

Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov pozýva na X. ročník podujatia pre prekladateľov a tlmočníkov s diskusiami a workshopmi: 13. – 14. októbra 2022,...

Vyjadrujeme smútok nad obeťami tragickej nehody03. 10. 2022

Dňa 2. októbra 2022 sa vo večerných hodinách stal obeťou tragickej nehody na Zochovej ulici aj náš študent Marek Vojtaššák. Marek študoval na FiF UK aj FTVŠ...

30. 09. 2022

DISKUSIA SO SPISOVATEĽOM TAHAROM BEN JELLOUNOM30. 09. 2022

Vo štvrtok 6. októbra 2022 bude na Filozofickej fakulte UK v Bratislave diskusné stretnutie s francúzsko-marockým spisovateľom Taharom Ben Jellounom, nositeľom...

KONFERENCIA ARCHITECTURE AND REMEMBRANCE29. 09. 2022

Pozývame na konferenciu, ktorá sa koná v rámci medzinárodného projektu, na ktorom spolupracuje Katedra všeobecných dejín FiF UK: 29. septembra, 10.00 h, online.

ZBIERKA ERBOVÝCH PEČATÍ28. 09. 2022

Katedra archívnictva a muzeológie pozýva na prednášku doc. Frederika Federmayera: Zbierka erbových pečatí – jej vznik, výskum a využitie pre poznanie minulosti...

Naša študentka zvíťazila v prekladateľskej súťaži28. 09. 2022

Doktorandka Mgr. Renáta Mokošová sa stala víťazkou prekladateľskej súťaže, ktorú každoročne organizuje Česká společnost novořeckých studií.

MAYOLÓGOVIA Z FIF UK NA EURÓPSKEJ NOCI VÝSKUMNÍKOV28. 09. 2022

Stánok „Mayovia očami vedcov – mýty a fakty“ môžete navštíviť v Starej tržnici 30. septembra 2022.

HARMONOGRAM PROMÓCIÍ26. 09. 2022

Promócie absolventov a absolventiek FiF UK sa budú konať v pondelok 24. októbra 2022.

Prekladatelia z FiF UK získali Ceny Literárneho fondu22. 09. 2022

V pondelok 19. septembra 2022 udelil Literárny fond v Bratislave ceny a prémie za pôvodnú a prekladovú literárnu tvorbu za rok 2021. Medzi ocenenými boli aj...