Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

SVETOVÉ DNI SLOVINSKEJ VEDY A UMENIA: 2. – 6. 12. 201929. 11. 2019

Podujatie sa koná pri príležitosti 100. výročia založenia najstaršej a najväčšej slovinskej Univerzity v Ľubľane na vyše 60 univerzitách po celom svete, na...

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ DEKANA28. 11. 2019

Zamestnanci, študenti, ak máte podnety či nápady týkajúce sa fungovania našej fakulty, alebo iné otázky, ktoré chcete prediskutovať s pánom dekanom, jeho...

Kultúra a kreatívny priemysel: podoby prepojení26. 11. 2019

Seminár sa uskutoční vo štvrtok 5. 12. 2019 o 16:00 h. v budove UK na Šafárikovom námestí v miestnosti číslo S2.

ŠTUDENTSKÁ PÁRTY: 28. 11. 201925. 11. 2019

Neopakovateľnú študentskú párty tohto semestra (nielen) pre prvákov organizujú študenti Katedry marketingovej komunikácie FiF UK.

PREMIETANIE FILMU REŽISÉRKY ZUZANY LÍMOVEJ22. 11. 2019

Film odkrýva stránku nášho zdravotníctva, kde sú rutina a medikácia dôležitejšie než ľudská dôstojnosť. Po premietaní diskusia o ľudských právach žien.

FIF UK HOSTILA FRANKOFÓNNU DOKTORANDSKÚ ŠKOLU21. 11. 2019

Pod názvom „Medzi tradíciou a inováciou v romanistickom štúdiu v strednej Európe“ sa v dňoch 14. – 16. novembra 2019 konal 23. medzinárodný seminár...

TANDEM: JEDINEČNÁ INTERKULTÚRNA SKÚSENOSŤ PRE ŠTUDENTOV21. 11. 2019

Zažijete priamy kontakt s nemeckou kultúrou, spoznáte zaujímavých ľudí, posilníte svoju interkultúrnu kompetenciu a získate certifikát o účasti na projekte. Aj...

Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií VII.21. 11. 2019

V dňoch 27. – 28. 11. 2019 Katedra psychológie FiF UK pri príležitosti 60. výročia jej založenia organizuje medzinárodnú konferenciu " Osobnosť v kontexte...

Vyhlásenie akademickej obce FiF UK k vražde študentky Violy...19. 11. 2019

Vyjadrujeme dôrazné NIE všetkým formám násilia, vrátane násilia na ženách.

KINOPROJEKT: PRELOMOVÝ ROK 68/8919. 11. 2019

Pozývame na premietanie 8 dokumentov, ktoré nakrútila Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií s partnermi v zahraničí v rámci projektu GACY.