Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Prednáška Romanisation and Latinisation of the Roman Empire22. 10. 2019

Prednáška Dr. habil. Bélu Adamika (Eötvös Loránd University, Budapest) sa uskutoční v pondelok 28.10.2019 o 10.00 v miestnosti G236.

Týždeň celoživotného učenia vyvrcholí medzinárodnou...21. 10. 2019

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR spolu s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave v rámci Týždňa celoživotného učenia 24....

V budove fakulty sa odstraňujú nánosy socializmu,...21. 10. 2019

V budove fakulty na Gondovej ulici sa v posledných mesiacoch uskutočnili viaceré renovačné práce. Z chodieb postupne zmizne staré PVC, z dvier koženkové...

NOVÉ KNIHY NAŠICH ODBORNÍKOV: 23. 10. O 16.00 H21. 10. 2019

Pozývame na prezentáciu publikácií Dr. Jana Doláka z Katedry etnológie a muzeológie, ktorý je autorom knihy Teoretická podstata muzeologie zaoberajúcej sa...

ÍSŤ NA ERASMUS BOLO JEDNO Z MOJICH NAJLEPŠÍCH ROZHODNUTÍ18. 10. 2019

Nemajte strach objavovať nové kúty sveta a rozšírte svoj obzor. Ísť na Erasmus, bola a stále je jedna z najlepších skúseností a rozhodnutí, aké som mohol vo...

Výsledky doplňujúcich volieb do AS FiF UK17. 10. 2019

Vyhlásenie výsledkov doplňujúcich volieb do AS FiF UK.

VŠEOBECNÉ VOĽBY DO AS UK 2019 - 2023 - VÝSLEDKY HLASOVANIA17. 10. 2019

Zápisnica s výsledkami volien do AS UK na obdobie 2019 - 2023.

AKO UČIŤ INAK? INŠPIRÁCIE Z KOMENSKÉHO A SOKRATOVHO...16. 10. 2019

Katedra pedagogiky a andragogiky pozýva na stretnutie s koordinátorkami Komenského a Sokratovho inštitútu Janou Ďaďovou a Simonou Mravčákovou, ktoré sa v rámci...

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA O DIGITÁLNOM PROSTREDÍ A...15. 10. 2019

21. – 22. 10. 2019 sa uskutoční konferencia Informačné interakcie, ktorej organizátorom je Katedra knižničnej a informačnej vedy FiF UK a Univerzitná knižnica....

Dodatočná výzva na prihlásenie na mobilitu Erasmus+!15. 10. 2019

Od dnešného dňa do 25.10.2019 je možné podať si dodatočnú prihlášku na Erasmus+ mobilita študenta