Aktuality

Vyjadrenie Akademického senátu FiF UK k medializovaným...27. 04. 2023

Akademický senát Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (AS FiF UK) sa ohradzuje voči zavádzajúcim až klamlivým tvrdeniam, ktoré v poslednom čase rezonujú...

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA: MEDIEVAL CENTRAL EUROPE RESEARCH...25. 04. 2023

Filozofická fakulta UK v Bratislave hostí 5. ročník prestížnej medzinárodnej konferencie Medieval Central Europe Research Network (MECERN). Konferencia sa bude...

ŠVOK V SEKCII UČITEĽSTVO A PEDAGOGICKÉ VEDY24. 04. 2023

Katedra pedagogiky a andragogiky pozýva na katedrové kolo ŠVOK 2023 v odbornej sekcie Učiteľstvo a pedagogické vedy: 5. mája 2023 o 13.30 h, miestnosť G207.

Slovenský intelektuál na križovatke tradície a moderny24. 04. 2023

Katedra slovenských dejín pozýva na vedecký seminár Slovenský intelektuál na križovatke tradície a moderny: 3. mája 2023 od 13.00 h, miestnosť G140.

HOSŤOVSKÉ PREDNÁŠKY ZAHRANIČNÝCH SLAVISTOV21. 04. 2023

Katedra slovanských filológií pozýva na prednášky slavistov prof. Biľany Mirčevskej Boševovej z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Skopje a dr. Milena Malakova z...

VYJADRENIE KATEDRY SLOVENSKÝCH DEJÍN K MEDIALIZOVANÝM...19. 04. 2023

Publicita, akej sa katedre slovenských dejín za ostatné týždne dostáva v médiách a vo verejných diskusiách na sociálnych sieťach, znevažujúco zasahuje našu...

PREKONAJ STRACH HOVORIŤ O TOM19. 04. 2023

Pozývame na prednášku s diskusiou o tom, ako pristupovať k problematike samovrážd. Prednášať bude MUDr. Vanda Valkučáková, MPH.: 25. apríl 2023 o 16.00 h,...

NÁUČNO-CESTOVATEĽSKÁ PREDNÁŠKA: IRAK A KRVAVÁ ASHURA18. 04. 2023

Pozývame na prednášku cestovateľa Mateja Peluhu, ktorý predstaví posvätné miesta šiitskeho islamu, krvavý festival Ashura, dôležité miesta starovekej...

OHODNOŤTE VÝUČBU V ŠTUDENTSKEJ ANKETE DO 14. MÁJA 202317. 04. 2023

Vaša spätná väzba je pre nás dôležitá. Nájdite si čas na vyplnenie anonymného dotazníka.

VYŠLO NOVÉ ČÍSLO NAŠEJ UNIVERZITY13. 04. 2023

Nové číslo je venované téme udržateľnosti a ochrany klímy a aké kroky v oblasti udržateľnosti robí Univerzita Komenského a jej fakulty. V rozhovore s...