Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Prihlasovanie na Erasmus+ mobilitu (štúdium) a Erasmus+...04. 02. 2020

Oddelenie medzinárodných vzťahov UK oznamuje, že od 03.12.2019 do 29.02.2020 je otvorené prihlasovanie na Erasmus+ mobilitu – štúdium na akademický rok 2020/21...

VĎAKA ERASMU SOM OBJAVILA, ČO VŠETKO DOKÁŽEM03. 02. 2020

Semester na zahraničnej univerzite obohatil nielen moje akademické vzdelanie, ale aj osobný život. Bola to skvelá skúsenosť, ktorá mi poskytla nové kontakty s...

Diskusia nad novou knihou o premenách EÚ24. 01. 2020

Prof. Jozefa Bátora (Katedra politológie FiF UK) je spolueditorom novej publikácie Towards a Segmented European Political Order. The European Union Post Crises...

Prednáška o problematike detí a detstva24. 01. 2020

Katedra pedagogiky aandragogiky FiF UK pozýva na prednášku Dr. Mareka Tesařa z University o Aucklad (Nový Zéland) o problematike detí a detstva v rôznych...

Sympózium pri príležitosti 150. výročia narodenia Alfreda...22. 01. 2020

Katedra psychológie v spolupráci so Slovenskou asociáciou individuálnej psychológie pozýva na pracovné sympózium konajúce sa pri príležitosti 150. výročia...

ZAPOJTE SA DO ŠTUDENTSKEJ ANKETY ZA ZS 2019/202010. 01. 2020

Študenti, aj vy tvoríte fakultu. Vaša spätná väzba je pre nás dôležitá. Nájdite si čas na vyplnenie anonymného dotazníka.

Filozofická fakulta UK má iba jednu adresu20. 12. 2019

Od 1. 1. 2020 sa mení poštová adresa Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Bude rovnaká, ako je adresa sídla fakulty, teda Gondova 2, 811 02 Bratislava 1.

Pracovné voľno pre zamestnancov 2. – 3. januára 202017. 12. 2019

Oznamujeme zamestnancom fakulty, že na dni 2. a 3. januára 2020 udelil p. dekan pracovné voľno.

NOVÉ KNIHY NAŠICH ODBORNÍKOV: 11. 12. O 16.00 H06. 12. 2019

Aktuálne pohľady na vedu a jej pozíciu v dnešnom spoločenskom a kultúrnom prostredí prinášajú publikácie pracovníkov Katedry filozofie a dejín filozofie FiF...

VIANOCE NA FAKULTE: 11. 12., 14.00 – 20.00 H05. 12. 2019

Vedenie FiF UK a študentské združenie Cultura nostra už tradične pozývajú študentov i zamestnancov na vianočné stretnutie v átriu na Gondovej.