Aktuality

TRI VÝSKUMY Z FIF UK ZÍSKALI ZNAČKU „VYNIKAJÚCA ÚROVEŇ“ APVV11. 03. 2021

Výskumy našich sociológov, filozofov a muzikológov získali od grantovej agentúry APVV hodnotenie „Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou“ za rok 2020.

KONFERENCIA: MLADÁ RUSISTIKA - NOVÉ TENDECIE A TRENDY11. 03. 2021

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK pozýva na VII. ročník konferencie určenej hlavne pre poslucháčov doktorandského štúdia a mladých vedeckých...

PREČO PROTEST? SÉRIA PREDNÁŠOK V RÁMCI PROTESTU PROTI...09. 03. 2021

Bratislava, 10. marca 2021. Protest proti návrhu novely vysokoškolského zákona pokračuje.

Webinár: Scrum a MIRO – ako ich môžu využiť učitelia FIF UK?09. 03. 2021

Lektori predstavia Scrum, moderný prístup k organizovaniu práce a riešeniu úloh v dnešnom dynamickom prostredí: 19. marca 2021, 13.00 - 15.00 h.

MAREC 2021: MESIAC FRANKOFÓNIE09. 03. 2021

Pozývame vás na podujatia v rámci Mesiaca frankofónie, ktorého partnerom je aj FiF UK. Hlavnou témou tohto ročníka sú ženy a rovnoprávnosť žien.

PODPORUJEME STANOVISKO VEDENIA UK A AS UK05. 03. 2021

Akademický senát a Vedenie FiF UK vyjadrujú podporu Stanovisku Akademického senátu a Vedenia Univerzity Komenského k pripravovanej novele zákona o VŠ.

PREDSTAVUJEME NOVÉ KNIHY ODBORNÍKOV Z NAŠEJ FAKULTY26. 02. 2021

Výsledky vedeckej práce pedagógov a pedagogičiek FiF UK predstavujeme prostredníctvom prehľadu ich najnovších publikácií.

ZOMREL PROFESOR DANIEL ŠKOVIERA25. 02. 2021

24. februára 2021 zomrel prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD., profesor emeritus, dlhoročný pracovník Filozofickej fakulty UK. Pôsobil na Katedre klasickej a...

VYŠLO NOVÉ ČISLO ČASOPISU NAŠA UNIVERZITA25. 02. 2021

V čísle zameranom na mýty a fakty píše doc. Erik Láštic z Katedry politológie FiF UK o tom, ako hoaxy ohrozujú demokraciu, Dr. Viera Cviková z Katedry...

PRIHLASOVANIE NA ERASMUS+ STÁŽ24. 02. 2021

Do 30. apríla 2021 je otvorené prihlasovanie na Erasmus+ stáž študentov na akademický rok 2021/2022.