Aktuality

ZBORNÍK VÍŤAZNÝCH PRÁC SÚŤAŽE O CENU DANIELA TUPÉHO30. 06. 2021

Zborník z 10. ročníka súťaže obsahuje okrem ocenených študentských prác aj úryvky z tvory Daniela Tupého a rozhovor Michala Havrana s Danielovým otcom.

LETNÉ ČÍSLO NAŠEJ UNIVERZITY23. 06. 2021

Prináša študentský pohľad na veci spojené so štúdiom a akademickým prostredím – čo by študenti zmenili na svojom študijnom programe alebo ako vnímajú...

Zomrel prof. Teodor Kollárik19. 06. 2021

Zomrel profesor PhDr. Teodor Kollárik, DrSc., dlhoročný člen Katedry psychológie FiFUK. V rokoch 1986 – 1993 bol tiež vedúcim katedry.

PREZENTÁCIA KNIHY O ETNICKEJ HISTÓRII SLOVENSKA14. 06. 2021

Katedra etnológie a muzeológie FiF UK pozýva na prezentáciu knihy An Ethnic History of Slovakia: Multi-ethnicity, Minorities, and Migrations: 21. jún 2021 o...

KONFERENCIA O PARTICIPATÍVNOM ROZPOČTOVANÍ13. 06. 2021

Pozývame na konferenciu Participatívne rozpočtovanie: užitočný nástroj alebo módny hit?, ktorá sa bude konať 24. – 25. júna 2021. Konferenciu organizuje FiF UK...

KONFERENCIA: JAZYKOVÉ A KOMUNIKAČNÉ PROBLÉMY A ICH MANAŽMENT07. 06. 2021

Pozývame na online konferenciu o odkrývaní rôznych typov jazykových a komunikačných problémov, ktorým čelia individuálni hovoriaci i celé rečové komunity na...

PREDSTAVUJEME NOVÉ KNIHY ODBORNÍKOV Z NAŠEJ FAKULTY07. 06. 2021

Najnovšie poznatky z výskumu prezentujú pedagógovia a pedagogičky FiF UK vo svojich nových publikáciách, ktoré vám predstavujeme v stručnom prehľade.

ZMENA V INFORMOVANÍ O GRANTOCH A PROJEKTOCH14. 05. 2021

Projektové centrum FiF UK bude od 1. júna 2021 informovať o grantových výzvach, projektoch, dôležitých termínoch cez MS Teams.

ŠTUDENTI FIF UK AKO DOBROVOĽNÍCI NA POHODE10. 05. 2021

Prihlásiť sa môžete na prácu separátora alebo site service a zároveň si užiť festivalový program. Prihlasovanie do 21. júna 2021, pri registrácii zadať kód...

OHODNOŤTE VÝUČBU V ŠTUDENTSKEJ ANKETE DO 16. MÁJA 202108. 05. 2021

Vaša spätná väzba je pre nás dôležitá. Nájdite si čas na vyplnenie anonymného dotazníka.