Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

ZAHRANIČNÍ ODBORNÍCI NA FiF UK04. 04. 2019

Pozývame vás na prednášky doc. Jagody Granić z univerzity v Spilte a Mgr. Kristiny Pritekelj z univerzity v Ľubľane hosťujúcich na našej fakulte. Prednášky sa...

Nové knihy a výskumy 17.4.2019 o 17,00 v G23602. 04. 2019

Pozývame vás na prezentáciu publikácie Slovenský Loutkář 1928, Autori: doc. PhDr. Michal Babiak, PhD., PhDr. Jaroslav Blecha, doc. Mgr. Juraj Hamar, PhD. .

Ľudový odev na Záhorí29. 03. 2019

Katedra etnológie a muzeológie vás pozýva na výstavu o ľudovom odeve na Záhorí na 3. poschodí (medzi G311 až G318).

LINGUAMARKET – TRH PRÍLEŽITOSTÍ28. 03. 2019

3. 4. 2019 v Moyzesovej sieni 5. ročník stretnutia zamestnávateľov, klientov, dodávateľov a študentov jazykových odborov Filozofickej fakulty UK.

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV O ŠTÚDIUM28. 03. 2019

Študijné programy, prijímacie konanie a všetko, čo je dobré vedieť.

OSLAVY VÝROČIA UK – 100 ROKOV S AMOSOM19. 03. 2019

26. – 28. 3. bohatý program v budove UK na Šafárikovom námestí: výstava o histórii UK a výstava insígnií, Level Lama so Sajfom a Adelou, „grilovací“ rozhovor s...

DEJINY UMENIA NA UNIVERZITE KOMENSKÉHO18. 03. 2019

Pozývame vás na cyklus prednášok o významných osobnostiach v oblasti dejín umenia, ktoré pôsobili na Univerzite Komenského.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU ŠESŤDESIATY ÔSMY: NA VLASTNEJ KOŽI18. 03. 2019

Vernisáž: 21. 3. o 17.00 h v Pisztoryho paláci. Prelomový rok 1968 v kontexte každodenného života – výstava predstavuje výsledky pôvodného výskumu prameňov z...

Rektorské a dekanské voľno18. 03. 2019

Rektorské voľno: 27. 3. a 18. 4. 2019. Dekanské voľno: 23. 4. 2019.

Nové knihy a výskumy: 28.3.2019 o 17,00 v G23618. 03. 2019

Pozývame vás na prezentáciu publikácií Medzi vedou a morálkou. Perspektívy naturalizmu, Autori: doc. M. Szapuová, dr. M. Nuhlíček et al., Myslenie v sieti,...