Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM25. 06. 2018

Na našej webovej stránke nájdete (podľa číselného kódu prihlášky) zoznam prijatých študentov na bakalárske štúdium.

PROFESOR MARTIN HOMZA PREDSTAVIL NOVÚ KNIHU O...21. 06. 2018

V stredu 20. júna 2018 sa v zasadacej miestnosti Vedeckej rady UK uskutočnila prezentácia druhého dielu vedeckého zborníka s názvom Chorvátsko a Slovensko:...

VYŠIEL JÚNOVÝ NEWSLETTER FIF UK21. 06. 2018

Sumár najnovších správ o dianí na našej fakulte.

Ceny Literárneho fondu pre doc. Andreu Bokníkovú a dr....20. 06. 2018

Literárny fond 12. júna 2018 v Zichyho paláci udeľoval ceny za pôvodnú literatúru za rok 2017. Medzi ocenenými boli aj dve vedkyne z Filozofickej fakulty UK.

Medzinárodná konferencia Knowledge for Ageing Society –...20. 06. 2018

Pozvánka na spoločné podujatie Geografického ústavu SAV, Ústavu etnológie SAV, Katedry humánnej geografie PriF UK a Katedry etnológie a muzeológie FiF UK....

NULTÁ HODINA V CENTRE UNIVERSAAL15. 06. 2018

Budúce kultúrne, vzdelávacie a spoločenské centrum odštartovalo 9. mája svoju existenciu.

Nové knihy a výskumy14. 06. 2018

Pozývame vás na prezentáciu publikácií Súčasnosť nesúčasného: prieniky slovenskej a maďarskej filozofie v 19. storočí.

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA O FILOZOFII VEDY13. 06. 2018

Katedra logiky a metodológie vied FiF UK organizuje v spolupráci s East European Network for Philosophy of Science od 20. do 22. 6. na pôde fakulty...

Nové knihy a výskumy31. 05. 2018

Pozývame vás na prezentáciu publikácií Pramene k umelecko-historickému bádaniu a ochrane pamiatok na Slovensku (1846–1918)

Tretí biznis workshop pre študentov UK 30.5.201825. 05. 2018

V stredu 30.5.2018 máme pre teba v našom podnikateľskom Inkubátore vo Vedeckom parku UK pripravený posledný zo série májových biznis workshopov, tentokrát na...