Aktuality

VÝZNAM DENNÍKOV UMELCOV PRE REFLEXIU ICH ŽIVOTA A DIELA20. 04. 2022

Diskusia s historičkou umenia Katarínou Beňovou z Katedry dejín výtvarného umenia FiF UK a literárnou vedkyňou Marcelou Mikulovou o denníkových záznamoch...

ŠVOK 2022 V SEKCII ARCHÍVNICTVO A MUZEOLÓGIA20. 04. 2022

Pozývame na Študentskú vedeckú a odbornú konferenciu v novej sekcii Archívnictvo a muzeológia: 27. apríla 2022 o 9.00 v miestnosti S427.

FILMY A DIVADLO V PREKLADE NAŠICH ŠTUDENTOV13. 04. 2022

Študentky a študenti prekladateľstva zbierajú prekladateľské skúsenosti aj v oblasti audiovizuálneho a divadelného umenia.

ŠVOK 2022 V SEKCII UČITEĽSTVO A PEDAGOGICKÉ VEDY12. 04. 2022

Katedra pedagogiky a andragogiky FiF UK pozýva na katedrové kolo ŠVOK: 22. apríla 2022 o 10.00 v miestnosti G207.

KONFERENCIA: AUTORI, DIELA, KONTEXTY 1822 – 202206. 04. 2022

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK a ÚSL SAV pozývajú na konferenciu Autori, diela, kontexty 1822 – 2022 pri príležitosti 200. výročia...

Pilotná výzva na ENLIGHT mobility otvorená06. 04. 2022

Do stredy 13. apríla sa môžu študenti Filozofickej fakulty prihlásiť do pilotnej výzvy na semestrálnu Erasmus+ mobilitu v rámci univerzitnej aliancie ENLIGHT...

REKTORSKÉ A DEKANSKÉ VOĽNO04. 04. 2022

Rektor UK udelil pre študentov a študentky rektorské voľno na štvrtok 14. apríla 2022 a dekan FiF UK dekanské voľno na utorok 19. apríla 2022.

ŽIAKOV SME INŠPIROVALI SPOZNAŤ DEJINY28. 03. 2022

Vo štvrtok 24. marca 2022 sa v zasadačke vedeckej rady v budove FiF UK odovzdávali ceny žiakom Základnej školy Tbiliská z bratislavskej Rače za ich bádanie v...

DISKUSIA: PREJAVY DISKRIMINÁCIE V AKADEMICKOM PROSTREDÍ24. 03. 2022

Pozývame na diskusiu o rodovo podmienenej diskriminácii v akademickom prostredí: 31. marca 2022 o 14.00 h v miestnosti G140.

FELLOWSHIP FOR A UKRAINIAN PHD STUDENT IN BRATISLAVA...23. 03. 2022

We are offering one six-month fellowship for a displaced Ukrainian PhD student within project EU Green Recovery in the post-Covid-19 Period (GreenRec). The...