Aktuality

OCENENIA PRE NAŠICH ROMANISTOV11. 07. 2023

Prof. Katarína Bednárová a doc. Ivan Šuša z Katedry romanistiky FiF UK si prevzali ocenenia za šírenie jazyka a kultúry.

VYUČOVACIE AKTIVITY S NÍZKOU MIEROU RIZIKA10. 07. 2023

Pozývame na seminár v rámci Klubu Učiteľskej akadémie UK, určený pre učiteľov a učiteľky všetkých stupňov vzdelávania a predmetových aprobácií. Na seminári...

HARMONOGRAM PROMÓCIÍ28. 06. 2023

Promócie absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia sa uskutočnia 17. a 18. júla 2023 v Aule UK.

ZOZNAM PRIJATÝCH NA BAKALÁRSKE A MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM26. 06. 2023

Rozhodnutie dekana o výsledku prijímacieho konania bude uchádzačom a uchádzačkám doručené do vlastných rúk.

SAMULNORI WORKSHOP O TRADIČNEJ KÓREJSKEJ HUDBE26. 06. 2023

Pozývame na workshop o perkusnej kórejskej hudbe s profesionálnym kórejským hudobným súborom Molgae. 29. júna 2023 o 11.00 h v Moyzesovej sieni FiF UK.

OTVORENIE EXPOZÍCIE V SNG: SAKRÁLNE UMENIE19. 06. 2023

Pozývame do Slovenskej národnej galérie, kde bude 23. júna 2023 sprístupnená stála expozícia Sakrálne umenie, ktorej kurátorkou je doc. Katarína Kolbiarz...

VÝSTAVA: PRÍBEHY DŽUNGLE19. 06. 2023

Výstava fotografií spojená s prezentáciou 15. výročia projektu slovenských archeológov v Guatemale pod vedením mayológa prof. Milana Kováča z Katedry...

Unikátny klavír Fazioli bude odteraz znieť v Moyzesovej...16. 06. 2023

Talianske koncertné krídlo malo premiéru na slávnostnom koncerte 7. júna 2023 v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK, ktorá sa stala jeho novým domovom.

NOVÉ ČÍSLO NAŠEJ UNIVERZITY16. 06. 2023

Témou nového čísla je univerzita a umenie. Prečítajte si zaujímavosti o umeleckých dielach v budovách UK. Viac sa dozviete aj o našich umenovedných katedrách:...

PRIHLASOVANIE NA PROMÓCIE09. 06. 2023

Promócie absolventov FiF UK sa budú konať v termíne 17. a 18. júla 2023.