Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Prémia Literárneho fondu pre prof. Jozefa Bátoru za...02. 10. 2019

Prof. PhDr. Jozef Bátora. DrSc. z Katedry archeológie FiF UK získal prémiu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2018 za svoju knihu...

Medzinárodné kolokvium Umelecký mecenát okolo roku 180001. 10. 2019

Katedra dejín výtvarného umenia FiF UK organizuje dňa 11. októbra 2019 v Zasadačke Vedeckej rady (G236) medzinárodné vedecké kolokvium na tému Umelecký mecenát...

HIERONYMOVE DNI: 17. – 18. 10. 201930. 09. 2019

Srdečne pozývame na 7. ročník najväčšieho stretnutia prekladateľov, tlmočníkov a študentov týchto profesií. 17. 10. prezentácie v Moyzesovej sieni, 18. 10....

VŠEOBECNÉ VOĽBY DO AS UK 2019-202330. 09. 2019

Oznam o všeobecných voľbách do Akademického senátu UK.

Exkluzívne pre študentov a pedagógov FiF UK26. 09. 2019

Vybrané festivalové filmy prinášame na našu fakultu! Sú obrazom doby, mozaikou ľudských charakterov i nástrojom kritického myslenia. Vstup je voľný.

FIF UK NA PODUJATÍ EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV 201925. 09. 2019

Pozývame na 13. ročník festivalu vedy na Slovensku, ktorý sa bude konať v piatok 27. 9. 2019. V programe nájdete i odborníkov z našej fakulty.

BIELA NOC 2019 NA FILOZOFICKEJ FAKULTE UK25. 09. 2019

Na Filozofickej fakulte bude počas multižánrového umeleckého festivalu Biela Noc 2019 umiestnená jedna z hlavných inštalácií. V átriu na Gondovej sa bude...

Kurz perzského jazyka pre verejnosť25. 09. 2019

Katedra klasickej a semitskej filológie otvára v zimnom semestri 2019/2020 kurz perzského jazyka pre verejnosť.

Pracovné voľno piatok 20. septembra 201919. 09. 2019

Dekan Filozofickej fakulty UK prof. Marián Zouhar na piatok 20. septembra 2019 od 9. 30 do 13.30 udeľuje všetkým zamestnancom FiF UK pracovné voľno na účasť ...

Kurz katalánčiny pre študentov fakulty19. 09. 2019

Katedra romanistiky ponúka po prvýkrát všetkým študentom FiF UK možnosť zapísať si ako voliteľný predmet celofakultný štvorsemestrálny kurz katalánskeho jazyka...