Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

FIF UK NA ŠTARTOVACOM STRETNUTÍ PROJEKTU EQUAL4EUROPE14. 02. 2020

Projekt sa zameriava na vypracovanie plánov rodovej rovnosti pre európske výskumné a vysokoškolské inštitúcie a zníženie rodovej nerovnováhy v ich...

CELOFAKULTNÉ KURZY AMERICKÉHO PROF. J. MCCARTHYHO13. 02. 2020

Katedra všeobecných dejín pozýva v letnom semestri na celofakultné výberové kurzy hosťujúceho profesora Johna McCarthyho z Robert Morris University,...

CELOFAKULTNÝ SEMINÁR: LÁSKA A/AKO SMRŤ V LITERATÚRE A UMENÍ13. 02. 2020

Nový celofakultný výberový kurz o téme lásky a smrti v literatúre, filozofii, opere, výtvarnom umení, sci-fi a seriáloch.

Kurzy slovanských jazykov13. 02. 2020

Katedra slovanských filológíí Filozofickej fakulty UK otvára v LS 2019/2020 kurzy slovanských jazykov pre verejnosť.

POZVÁNKA NA PREDNÁŠKU BULHARSKÉHO SLOVAKISTU10. 02. 2020

17. 2. o 11.00 h pozývame na prednášku hosťa Katedry slovanských filológií doc. Panajotova zo Sofijskej univerzity na tému „Slovensko-bulharské jazykové vzťahy...

Ideológia translácie - Univ. Prof. Dr. Cornelia...06. 02. 2020

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky si Vás dovoľuje pozvať na prednášku, ktorá sa sa uskutoční 20. marca 2020, 11.00 h. Miesto: Filozofická...

Workshop o literárnom antisemitizme05. 02. 2020

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky pozýva na medzinárodný workshop s názvom: „Literarischer Antisemitismus in Zentral- und Ostmitteleuropa...

Prihlasovanie na Erasmus+ mobilitu (štúdium) a Erasmus+...04. 02. 2020

Oddelenie medzinárodných vzťahov UK oznamuje, že od 03.12.2019 do 29.02.2020 je otvorené prihlasovanie na Erasmus+ mobilitu – štúdium na akademický rok 2020/21...

VĎAKA ERASMU SOM OBJAVILA, ČO VŠETKO DOKÁŽEM03. 02. 2020

Semester na zahraničnej univerzite obohatil nielen moje akademické vzdelanie, ale aj osobný život. Bola to skvelá skúsenosť, ktorá mi poskytla nové kontakty s...

Diskusia nad novou knihou o premenách EÚ24. 01. 2020

Prof. Jozefa Bátora (Katedra politológie FiF UK) je spolueditorom novej publikácie Towards a Segmented European Political Order. The European Union Post Crises...