Aktuality

Kurz arabského jazyka pre verejnosť13. 09. 2017

Katedra klasickej a semitskej filológie otvára v zimnom semestri 2017/2018 kurz arabského jazyka pre verejnosť.

Kurzy talianskeho jazyka pre verejnosť12. 09. 2017

Katedra romanistiky otvára kurzy talianskeho jazyka pre verejnosť.

Prof. Martin Homza z Filozofickej fakulty UK predstavil...07. 09. 2017

V Rektorskej sieni Univerzity Komenského v Bratislave (UK) sa dňa 5. septembra 2017 uskutočnila slávnostná promócia monumentálneho vedeckého diela Historia...

Kurz latinčiny pre verejnosť07. 09. 2017

Katedra klasickej a semitskej filológie otvára kurz latinského jazyka pre verejnosť.

15. ročník DUK aj o tom, prečo sme v Európskej únii30. 08. 2017

V stredu dňa 23. augusta 2017 sa v priestoroch Divadla Aréna konala v poradí už ôsma a zároveň predposledná prednáška 15. ročníka Detskej Univerzity Komenského...

Letná škola Studia Academica Slovaca privítala 157...16. 08. 2017

V pondelok 7. augusta 2017 sa v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK uskutočnilo slávnostné otvorenie 53. ročníka letnej školy slovenského jazyka a kultúry...

Nezabudnuteľná prednáška Detskej Univerzity Komenského o...16. 08. 2017

V bratislavskom Divadle Aréna sa v stredu 9. augusta 2017 konala 6. prednáška Detskej Univerzity Komenského. Psychológ Filozofickej fakulty Univerzity...

ZAČÍNA NOVÝ ROČNÍK STUDIA ACADEMICA SLOVACA07. 08. 2017

Filozofická fakulta Univerzity Komenského privíta zahraničných slovakistov na 53. ročníku letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca.

PROJEKT FIF UK ZÍSKAL PODPORU Z PROGRAMU ERASMUS+12. 07. 2017

Tím riešiteľov z Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK uspel v rámci výzvy programu Erasmus+ s projektom týkajúcim sa tlmočenia ako...

NOVÝ ŠPIČKOVÝ VEDECKÝ TÍM NA FIF UK12. 07. 2017

Akreditačná komisia zverejnila výsledky druhého kola posudzovania špičkových vedeckých tímov pôsobiacich na slovenských vysokých školách, medzi ktoré zaradila...