Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

VÝSLEDKY ŠTUDENTSKEJ ANKETY LS 2018/201926. 07. 2019

Pozrite si výsledky študentskej ankety za letný semester. Ďakujeme všetkým, ktorí venovali svoj čas vyplneniu ankety a vyjadrili svoj názor.

IMPACT - Improving academic teaching and...16. 07. 2019

Naša fakulta bude viesť významný projekt z programu Erasmus+, cieľom je zlepšiť vysokoškolské vyučovanie.

Študentka žurnalistiky A. Henčeková získala cenu v...15. 07. 2019

Študentka Adriana Henčeková z Katedry žurnalistiky FiF UK vyhrala druhé miesto v kategórii 19 - 25-ročných reportérov v medzinárodnej súťaži Young Reporters...

Telefónia - Telefonovanie cez internet03. 07. 2019

Nové VoIP telefónne klapky.

NOVÝ FAKULTNÝ ČASOPIS POD ČIAROU JE UŽ V PREDAJI28. 06. 2019

Prvé číslo celofakultného časopisu si môžete kúpiť v kníhkupectve Academia na Štúrovej 9.

Prof. Ján Zambor dostal výročnú prémiu Literárneho fondu28. 06. 2019

Literárny fond v rámci ocenení za pôvodnú tvorbu roku 2018 udelil prof. Jána Zamborovi, výročnú prémiu v kategórii literárna veda za monografiu Stavebnosť...

Fakulta má dvoch nových prodekanov25. 06. 2019

Vedenie Filozofickej fakulty UK doplnili dvaja noví prodekani – doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD. a prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.

Filozofická fakulta UK získala štyri nové projekty APVV17. 06. 2019

Vo Všeobecnej výzve 2018, ktorú vyhlásila štátna grantová Agentúra na podporu výskumu a vývoja, uspeli štyri projekty riešiteľov z Filozofickej fakulty UK....

NAČO SÚ NÁM DIGITAL HUMANITIES? 11. 6. O 13.00 H, MIESTNOSŤ...10. 06. 2019

Pozývame na prednášky o prepájaní humanitných vied s informatikou.

Otvorený list ministerke školstva05. 06. 2019

Dekan FiF UK spolu s ďalšími dekanmi poslal otvorený list ministerke školstva M. Lubyovej.