Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Aký bol v skutočnosti Gándhí?10. 10. 2019

Doc. Dušan Deák z Katedry porovnávacej religionistiky FiF UK hodnotil pre Historyweb Denníka N osobnosť Mahátmu Gándhího.

Slávnostná inaugurácia Cervantesovho inštitútu na pôde FiF...08. 10. 2019

V stredu 9. októbra o 12.00 bude na pôde Filozofickej fakulty slávnostné otvorenie Auly Cervantesovho inštitútu v Bratislave. Cervantesov inštitút je verejná...

Cena Martina Benku za rok 2018 pre dr. Katarínu Beňovú07. 10. 2019

Dr. Katarína Beňová z Katedry dejín výtvarného umenia FiF UK získala Cenu Martina Benku za rok 2018 v kategórii umenovedná činnosť. Cenu Martina Benku udeľuje...

DISKUSIA NAD KNIHOU: 9. 10. O 16.00 H07. 10. 2019

Kniha historika Dr. Miloslava Szabóa Klérofašisti: Slovenskí kňazi a pokušenie radikálnej politiky (1935 – 1945) vyvolala rôzne reakcie. Pozývame na diskusiu s...

Doc. Martin Vašš dostal Cenu Egona Erwina Kischa za rok 201804. 10. 2019

Doc. Martin Vašš z Katedry slovenských dejín FiF UK dostal medzinárodnú Cenu Egona Erwina Kischa za rok 2018 za svoje monografie Zlatá bohéma a Medzi snom a...

Prémia Literárneho fondu pre prof. Jozefa Bátoru za...02. 10. 2019

Prof. PhDr. Jozef Bátora. DrSc. z Katedry archeológie FiF UK získal prémiu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2018 za svoju knihu...

Medzinárodné kolokvium Umelecký mecenát okolo roku 180001. 10. 2019

Katedra dejín výtvarného umenia FiF UK organizuje dňa 11. októbra 2019 v Zasadačke Vedeckej rady (G236) medzinárodné vedecké kolokvium na tému Umelecký mecenát...

HIERONYMOVE DNI: 17. – 18. 10. 201930. 09. 2019

Srdečne pozývame na 7. ročník najväčšieho stretnutia prekladateľov, tlmočníkov a študentov týchto profesií. 17. 10. prezentácie v Moyzesovej sieni, 18. 10....

VŠEOBECNÉ VOĽBY DO AS UK 2019-202330. 09. 2019

Oznam o všeobecných voľbách do Akademického senátu UK.

Exkluzívne pre študentov a pedagógov FiF UK26. 09. 2019

Vybrané festivalové filmy prinášame na našu fakultu! Sú obrazom doby, mozaikou ľudských charakterov i nástrojom kritického myslenia. Vstup je voľný.