Aktuality

OHODNOŤTE VÝUČBU V ŠTUDENTSKEJ ANKETE DO 3. 1. 202114. 12. 2020

Vaša spätná väzba je pre nás dôležitá. Nájdite si čas na vyplnenie anonymného dotazníka.

VYŠLO NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU NAŠA UNIVERZITA10. 12. 2020

Rozhovory s popularizátormi vedy, medzi nimi aj s absolventkou FiF UK, úspešnou youtuberkou Sandrou Svitekovou z projektu Dejepis inak a pripravovaná nová...

NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU JUDAICA ET HOLOCAUSTICA08. 12. 2020

Nájdete v ňom článok Dr. Miloslava Szabóa z Katedry germanistiky, nederlandistky a škandinavistiky. Časopis vydáva Múzeum SNP v spolupráci s FiF UK,...

MEDZINÁRODNÝ POLITOLOGICKÝ WORKSHOP07. 12. 2020

Katedra politológie FiF UK organizuje online medzinárodný workshop "The EU as a segmented political order and the new organizational forms in EU governance",...

PREZENTÁCIA KNIHY07. 12. 2020

Prezentácia knihy autorov prof. Jozefa Bátoru z Katedry politológie FiF UK a prof. Johna E. Fossuma z Univerzity v Oslo "Towards a segmented European political...

TLMOČENIE V INŠTITÚCIÁCH EURÓPSKEJ ÚNIE02. 12. 2020

Pozývame na online prednášku prekladateľky Orsolye Bugár-Buday: 7. decembra 2020 o 12:35 h.

Predstavujeme nové knihy odborníkov z našej fakulty30. 11. 2020

Najnovšie poznatky z výskumu prezentujú pedagógovia našej fakulty vo svojich nových publikáciách. Vybrané diela vám teraz predstavujeme v krátkom prehľade.

ONLINE PREDNÁŠKA O NEOFICIÁLNOM UMENÍ NA SLOVENSKU V 70....30. 11. 2020

Prednáška Dr. Andrey Bátorovej z Katedry dejín výtvarného umenia FiF UK sa uskutoční v rámci cyklu pozvaných prednášok na Rakúskej akadémii vied vo Viedni 3....

WORKSHOP O ĽUDSKEJ/ŽENSKEJ PRIRODZENOSTI30. 11. 2020

Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK organizuje online workshop "O ľudskej/ženskej prirodzenosti, naturalistické a konštruktivistické prístupy", ktorý sa...