Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Katedra psychológie FiF UK oslávila 60 rokov05. 12. 2019

60. výročie od svojho založenia, ktoré Katedra psychológie oslávila tohto roku, si jej členovia pripomenuli odbornou konferenciou a spoločenským večerom v...

Prečo a ako sa skúma trh - prednáška o prieskume trhu a o...05. 12. 2019

Katedra sociológie pozýva na prednášku Jakuba Hankovského (riaditeľa prieskumnej agentúry Ipsos) a následnú diskusiu o prieskume trhu. Stretneme sa v pondelok...

SÉRIA PREDNÁŠOK O MAĎARSKOM JAZYKU A LITERATÚRE03. 12. 2019

9. a 11. 12. 2019 pozývame na ďalšie prednášky hostí Katedry maďarského jazyka a literatúry FiF UK.

Symbolické reprezentácie nebezpečenstva03. 12. 2019

Katedra etnológie a muzeológie vás pozýva na konferenciu.

SPRÁVA ZO STRETNUTIA ŠTUDENTOV OPT S VEDENÍM FAKULTY03. 12. 2019

K novému názvu odboru „filológia“ (pôvodne OPT) sa bude uvádzať doplnok: štúdium so „zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo“.

SEMINÁR PRE PHD. ŠTUDENTOV: 3. – 5. 12. 2019, G14002. 12. 2019

Pozývame doktorandov odboru dejín, ale i iných odborov na seminár organizovaný Historickým ústavom SAV, ktorý sa koná na FiF UK, v miestnosti G140.

STRETNUTIE ŠTUDENTOV S VEDENÍM FAKULTY: 2. 12. O 13.00 H,...29. 11. 2019

Predmetom diskusie bude zmena týkajúca sa najmä odborov prekladateľstvo a tlmočníctvo a učiteľstvo akademických predmetov, ktorú realizuje ministerstvo...

SVETOVÉ DNI SLOVINSKEJ VEDY A UMENIA: 2. – 6. 12. 201929. 11. 2019

Podujatie sa koná pri príležitosti 100. výročia založenia najstaršej a najväčšej slovinskej Univerzity v Ľubľane na vyše 60 univerzitách po celom svete, na...

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ DEKANA28. 11. 2019

Zamestnanci, študenti, ak máte podnety či nápady týkajúce sa fungovania našej fakulty, alebo iné otázky, ktoré chcete prediskutovať s pánom dekanom, jeho...

Kultúra a kreatívny priemysel: podoby prepojení26. 11. 2019

Seminár sa uskutoční vo štvrtok 5. 12. 2019 o 16:00 h. v budove UK na Šafárikovom námestí v miestnosti číslo S2.