Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Osobnosti našej fakulty ocenil rektor UK pamätnou medailou29. 10. 2019

Pri príležitosti storočnice Univerzity Komenského sa rektor UK prof. Marek Števček rozhodol udeliť oceniť viaceré osobnosti inštitúcie, ktoré sa svojou...

Deň otvorených dverí aj na FiF UK28. 10. 2019

V utorok 5. 11. 2019 sa otvárajú brány univerzity aj našej fakulty pre všetkých záujemcov o štúdium. Príďte sa pozrieť na najväčšiu filozofickú fakultu na...

Mladí vedci z FiF UK úspešnými žiadateľmi o granty APVV23. 10. 2019

Dvaja mladí výskumníci z FiF UK uspeli v grantovej výzve pre mladých vedcov, ktorú v máji 2019 vyhlásila Agentúra na podporu výskumu a vývoja. Michal Hajdúk z...

Doc. Jana Pekarovičová dostala cenu za prínos k...22. 10. 2019

Doc. Jana Pekarovičová získala pri príležitosti Týždňa celoživotného učenia cenu ministerstva školstva za rozvoj celoživotného vzdelávania.

Z ERASMU SOM ODCHÁDZALA AKO NOVÝ ČLOVEK22. 10. 2019

Angličtina dovtedy nebola mojou prednosťou. Domov som sa vrátila s pocitom, že som schopná písať seminárne práce v angličtine na zadaný filozofický problém.

Prednáška Romanisation and Latinisation of the Roman Empire22. 10. 2019

Prednáška Dr. habil. Bélu Adamika (Eötvös Loránd University, Budapest) sa uskutoční v pondelok 28.10.2019 o 10.00 v miestnosti G236.

Týždeň celoživotného učenia vyvrcholí medzinárodnou...21. 10. 2019

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR spolu s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave v rámci Týždňa celoživotného učenia 24....

V budove fakulty sa odstraňujú nánosy socializmu,...21. 10. 2019

V budove fakulty na Gondovej ulici sa v posledných mesiacoch uskutočnili viaceré renovačné práce. Z chodieb postupne zmizne staré PVC, z dvier koženkové...

NOVÉ KNIHY NAŠICH ODBORNÍKOV: 23. 10. O 16.00 H21. 10. 2019

Pozývame na prezentáciu publikácií Dr. Jana Doláka z Katedry etnológie a muzeológie, ktorý je autorom knihy Teoretická podstata muzeologie zaoberajúcej sa...

ÍSŤ NA ERASMUS BOLO JEDNO Z MOJICH NAJLEPŠÍCH ROZHODNUTÍ18. 10. 2019

Nemajte strach objavovať nové kúty sveta a rozšírte svoj obzor. Ísť na Erasmus, bola a stále je jedna z najlepších skúseností a rozhodnutí, aké som mohol vo...