Aktuality

PRIHLASOVANIE NA ERASMUS+ STÁŽ24. 02. 2021

Do 30. apríla 2021 je otvorené prihlasovanie na Erasmus+ stáž študentov na akademický rok 2021/2022.

KONFERENCIA: KOMPROMISY V PREKLADE23. 02. 2021

Katedra maďarského jazyka FiF UK pozýva na online konferenciu Megalkuvások a fordításban/Kompromisy v preklade: 10. marca 2021.

Získaj grant na podporu činnosti študentského spolku na FiF...16. 02. 2021

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave zriadila novú grantovú schému na podporu študentského života na fakulte.

ONLINE KURZY SLOVENČINY AKO CUDZIEHO JAZYKA PRE VEREJNOSŤ15. 02. 2021

Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk otvára aj v letnom semestri kurzy slovenčiny pre cudzincov.

KURZ ZÁKLADY AKADEMICKÉHO PÍSANIA12. 02. 2021

Celofakultný kurz pre študentov a študentky bakalárskeho stupňa bude prebiehať v LS 2020/2021 v utorky v čase 14.20 - 15.20 h.

KURZY SLOVANSKÝCH JAZYKOV PRE VEREJNOSŤ10. 02. 2021

Katedra slovanských filológií aj v letnom semestri 2020/2021 otvára kurzy slovanských jazykov. Prihlásiť sa môžete e-mailom do 14. februára 2021.

NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU JUDAICA ET HOLOCAUSTICA10. 02. 2021

Odborný časopis vydáva Múzeum SNP v spolupráci s Katedrou všeobecných dejín FiF UK. Časopis je v anglickom jazyku a je voľne stiahnuteľný.

NOVÝ CELOFAKULTNÝ KURZ O STREET ARTE09. 02. 2021

V AIS si môžete zapísať nový kurz „Každodennosť v umení II.: street art, graffiti, subkultúry, umenie vo verejnom priestore“, ktorý bude prebiehať v piatky v...

ZOMRELA DOCENTKA PETRONELA LAUKOVÁ04. 02. 2021

V utorok 2. februára 2021 nás náhle vo veku 55 rokov opustila dlhoročná pracovníčka Katedry andragogiky a Katedry pedagogiky a andragogiky Filozofickej fakulty...

HARMONOGRAM VÝUČBY A SKÚŠOK, PRAXE, EXKURZIE02. 02. 2021

Základné informácie a dôležité termíny v letnom semestri 2020/2021.