Aktuality

PREČO PROTEST? SÉRIA PREDNÁŠOK V RÁMCI PROTESTU PROTI...09. 03. 2021

Bratislava, 10. marca 2021. Protest proti návrhu novely vysokoškolského zákona pokračuje.

Webinár: Scrum a MIRO – ako ich môžu využiť učitelia FIF UK?09. 03. 2021

Lektori predstavia Scrum, moderný prístup k organizovaniu práce a riešeniu úloh v dnešnom dynamickom prostredí: 19. marca 2021, 13.00 - 15.00 h.

MAREC 2021: MESIAC FRANKOFÓNIE09. 03. 2021

Pozývame vás na podujatia v rámci Mesiaca frankofónie, ktorého partnerom je aj FiF UK. Hlavnou témou tohto ročníka sú ženy a rovnoprávnosť žien.

PODPORUJEME STANOVISKO VEDENIA UK A AS UK05. 03. 2021

Akademický senát a Vedenie FiF UK vyjadrujú podporu Stanovisku Akademického senátu a Vedenia Univerzity Komenského k pripravovanej novele zákona o VŠ.

Univerzita vstupuje do protestu01. 03. 2021

Pedagógovia aj študenti Filozofickej fakulty UK nesúhlasia so zámermi ministerstva školstva obmedziť akademickú samosprávu Akademický senát FiF UK a...

NOVÝ HARMONOGRAM ŠTÁTNYCH SKÚŠOK A ODOVZDÁVANIA ZÁVEREČNÝCH...01. 03. 2021

Harmonogram štátnych skúšok a odovzdávania záverečných prác sa mení nasledovne: a) termín na odovzdanie záverečných prác (letný termín štátnych skúškok): 7....

KONFERENCIA O PARTICIPATÍVNOM ROZPOČTOVANÍ27. 02. 2021

Pozývame na konferenciu Participatívne rozpočtovanie: užitočný nástroj alebo módny hit?, ktorá sa bude konať 24. – 25. júna 2021. Konferenciu organizuje FiF UK...

PREDSTAVUJEME NOVÉ KNIHY ODBORNÍKOV Z NAŠEJ FAKULTY26. 02. 2021

Výsledky vedeckej práce pedagógov a pedagogičiek FiF UK predstavujeme prostredníctvom prehľadu ich najnovších publikácií.

ZOMREL PROFESOR DANIEL ŠKOVIERA25. 02. 2021

24. februára 2021 zomrel prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD., profesor emeritus, dlhoročný pracovník Filozofickej fakulty UK. Pôsobil na Katedre klasickej a...

VYŠLO NOVÉ ČISLO ČASOPISU NAŠA UNIVERZITA25. 02. 2021

V čísle zameranom na mýty a fakty píše doc. Erik Láštic z Katedry politológie FiF UK o tom, ako hoaxy ohrozujú demokraciu, Dr. Viera Cviková z Katedry...