Aktuality

PREDNÁŠKY POZVANÝCH HOSTÍ Z MAĎARSKA04. 11. 2022

Katedra maďarského jazyka a literatúry pozýva na dve prednášky pedagógov z Reformovanej Univerzity Gáspára Károliho, ktorí budú prednášať na FiF UK 15....

FILOZOFICKÝ WORKSHOP: SPOLOČNOSŤ A PRÍRODA28. 10. 2022

Katedra filozofie a dejín filozofie pozýva na workshop zameraný na predstavenie dvoch modelov riešenia vzťahu spoločnosti a prírody: 11. novembra 2022 v...

KONFERENCIA: BRANISLAV VARSIK, INTELEKTUÁL, VEDEC A PEDAGÓG28. 10. 2022

Katedra slovenských dejín FiF UK pozýva na konferenciu „Branislav Varsik, intelektuál, vedec a pedagóg“, ktorá sa uskutoční 16. novembra 2022 na FiF UK,...

Solidárny koncert dirigenta Jordiho Savalla26. 10. 2022

30. októbra o 18.00 h, Moyzesova sieň, Filozofická fakulta UK

Univerzita Komenského po 17. novembri nezatvorí brány,...26. 10. 2022

Bratislava 26. októbra 2022: V Aule UK sa dnes konalo zasadnutie zástupcov akademickej obce o ďalšom postupe Univerzity Komenského v Bratislave v súvislosti s...

PREDSTAVENIE KNIHY: DIEVČATÁ, ŽENY NA SLOVENSKU A V...24. 10. 2022

Pozývame na prezentáciu knihy a diskusiu s jej autorkami prof. Martou Botikovou a doc. Zitou Deáky. Moderuje doc. Mariana Szapuová a tlmočí doc. Anikó...

CELOUNIVERZITNÝ DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ DEŇ 11. NOVEMBRA 202224. 10. 2022

Záujemcov o záujemkyne o štúdium pozývame na zaujímavý program na pôde Univerzity Komenského a do info stánku Filozofickej fakulty UK.

SPOLKOVÝ DEŇ NA FIF UK 202224. 10. 2022

Pozývame na Spolkový deň na Filozofickej fakulte 2022, ktorý organizujeme s podporou projektu Belong: 9. novembra 2022 od 12.00 do 14.30 h v átriu FiF UK.

RODOVÁ (NE)CITLIVOSŤ VO VYSOKOŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ24. 10. 2022

Pozývame na workshop o rodovo citlivom prístupe k vzdelávaniu: 4. novembra 2022, Infocentrum UK.

UMENIE A UMELCI V MESTE OKOLO ROKU 180024. 10. 2022

Katedra dejín výtvarného umenie FiF UK pozýva na medzinárodnú konferenciu Umenie a umelci okolo roku 1800: 3 – 4. novembra 2022, miestnosť G236.