Aktuality

LETNÉ ČÍSLO NAŠEJ UNIVERZITY23. 06. 2021

Prináša študentský pohľad na veci spojené so štúdiom a akademickým prostredím – čo by študenti zmenili na svojom študijnom programe alebo ako vnímajú...

Zomrel prof. Teodor Kollárik19. 06. 2021

Zomrel profesor PhDr. Teodor Kollárik, DrSc., dlhoročný člen Katedry psychológie FiFUK. V rokoch 1986 – 1993 bol tiež vedúcim katedry.

PREZENTÁCIA KNIHY O ETNICKEJ HISTÓRII SLOVENSKA14. 06. 2021

Katedra etnológie a muzeológie FiF UK pozýva na prezentáciu knihy An Ethnic History of Slovakia: Multi-ethnicity, Minorities, and Migrations: 21. jún 2021 o...

KONFERENCIA O PARTICIPATÍVNOM ROZPOČTOVANÍ13. 06. 2021

Pozývame na konferenciu Participatívne rozpočtovanie: užitočný nástroj alebo módny hit?, ktorá sa bude konať 24. – 25. júna 2021. Konferenciu organizuje FiF UK...

KONFERENCIA: JAZYKOVÉ A KOMUNIKAČNÉ PROBLÉMY A ICH MANAŽMENT07. 06. 2021

Pozývame na online konferenciu o odkrývaní rôznych typov jazykových a komunikačných problémov, ktorým čelia individuálni hovoriaci i celé rečové komunity na...

PREDSTAVUJEME NOVÉ KNIHY ODBORNÍKOV Z NAŠEJ FAKULTY07. 06. 2021

Najnovšie poznatky z výskumu prezentujú pedagógovia a pedagogičky FiF UK vo svojich nových publikáciách, ktoré vám predstavujeme v stručnom prehľade.

ZMENA V INFORMOVANÍ O GRANTOCH A PROJEKTOCH14. 05. 2021

Projektové centrum FiF UK bude od 1. júna 2021 informovať o grantových výzvach, projektoch, dôležitých termínoch cez MS Teams.

ŠTUDENTI FIF UK AKO DOBROVOĽNÍCI NA POHODE10. 05. 2021

Prihlásiť sa môžete na prácu separátora alebo site service a zároveň si užiť festivalový program. Prihlasovanie do 21. júna 2021, pri registrácii zadať kód...

OHODNOŤTE VÝUČBU V ŠTUDENTSKEJ ANKETE DO 16. MÁJA 202108. 05. 2021

Vaša spätná väzba je pre nás dôležitá. Nájdite si čas na vyplnenie anonymného dotazníka.

ČASOPIS VERZIA ZAMERANÝ NA LITERÁRNY PREKLAD05. 05. 2021

Nové číslo je venované japonskej tvorbe a prekladu. Nájdete v ňom preklady od pedagógov z Katedry východoázijských štúdií FiF UK Dr. Františka Pauloviča a Mgr....