Aktuality

XXVII. Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii09. 09. 2023

XXVII. ročník Česko-slovenského sympózia o analytickej filozofii sa uskutoční v dňoch 11. – 13. 9. 2023 v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity...

KURZ LATINSKÉHO JAZYKA PRE VEREJNOSŤ09. 09. 2023

Katedra klasickej a semitskej filológie otvára kurz latinského jazyka pre začiatočníkov.

PRIHLASOVANIE NA PROMÓCIE06. 09. 2023

Bakalárske a magisterské promócie na FiF UK prebehnú v termíne 11. a 12. októbra 2023.

Zomrel profesor Jozef Hvišč27. 08. 2023

Dňa 23. augusta 2023 sa akademická, literárna a prekladateľská obec rozlúčila s literárnym komparatistom, zakladateľom modernej slovenskej literárnovednej...

MAĎARČINA PRE ZAČIATOČNÍKOV24. 08. 2023

Naučte sa základy maďarčiny v rámci štúdia. Celofakultný kurz bude realizovaný vo štvrtky počas semestra Katedrou maďarského jazyka a literatúry FiF UK....

FILOZOFICKÁ FAKULTA PRIVÍTA LINGVISTOV Z 24 KRAJÍN22. 08. 2023

V dňoch 24. – 26. augusta 2023 sa na FiF UK uskutoční medzinárodná slavistická konferencia „18th Slavic Linguistics Society Annual Meeting“. Na podujatí...

Preklad, tlmočenie a kultúra 2023 - Viralita a izolácia v...09. 08. 2023

od 20. septembra 09.00 h, do 22. septembra 15.00 h, Filozofická fakulta UK

KURZ NEMECKÉHO JAZYKA07. 08. 2023

Študentov a študentky pozývame v ak. roku 2023/2024 na kurz „Nemecký jazyk, všeobecná jazyková príprava A 1.1. alebo A 2.1.“. Kurz možno absolvovať buď blokovo...

LETNÁ ŠKOLA SLOVENSKÉHO JAZYKA A KULTÚRY STUDIA ACADEMICA...28. 07. 2023

Od 31. júla do 18. augusta 2023 sa na Filozofickej fakulte UK koná už 59. ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca.

ZÁPISY ŠTUDENTOV A ŠTUDENTIEK OKREM 1. ROČNÍKOV BC. A MGR.25. 07. 2023

Čo potrebujete k zápisu na štúdium a harmonogram zápisov.