Filozofická fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Aktuality

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA O FILOZOFII VEDY13. 06. 2018

Katedra logiky a metodológie vied FiF UK organizuje v spolupráci s East European Network for Philosophy of Science od 20. do 22. 6. na pôde fakulty...

Nové knihy a výskumy31. 05. 2018

Pozývame vás na prezentáciu publikácií Pramene k umelecko-historickému bádaniu a ochrane pamiatok na Slovensku (1846–1918)

Tretí biznis workshop pre študentov UK 30.5.201825. 05. 2018

V stredu 30.5.2018 máme pre teba v našom podnikateľskom Inkubátore vo Vedeckom parku UK pripravený posledný zo série májových biznis workshopov, tentokrát na...

Druhý biznis workshop pre študentov UK21. 05. 2018

Na prvom workshope sa naši podnikaví študenti z rôznych fakúlt UK naučili ako hľadať a generovať nápady a identifikovať podnikateľskú príležitosť.

8. STRETNUTIE MAYOLÓGOV V BRATISLAVE21. 05. 2018

Centrum mezoamerických štúdií pri Katedre porovnávacej religionistiky FiF UK pripravuje akadémiu mayského písma (30. 5. a 1. 6.) a sympózium venované mayskému...

Nové knihy a výskumy15. 05. 2018

Pozývame vás na prezentáciu Vzdelávacie aplikácie projektu „Centrum slovenského jazyka v USA“ – Microlearning.

ŠTUDENTSKÁ ANKETA PO LS 2017/201815. 05. 2018

Vyjadrite svoj názor anonymne v študentskej ankete za uplynulý semester. Zaujímajú nás Vaše názory a ďakujeme, že si nájdete čas poskytnúť nám dôležitú spätnú...

ARTETERAPIA V ZDRAVOTNÍCKEJ A PORADENSKEJ PRAXI14. 05. 2018

Odborný seminár v piatok 25. 5. 2018 v miestnosti G127 v budove na Gondovej. Podujatie organizujeme v spolupráci s Pedagogickou fakultou UK.

ŠTUDENTSKÉ PSYCHOLOGICKÉ DNI 201814. 05. 2018

Katedra psychológie FiF UK organizuje medzinárodnú konferenciu Študentské psychologické dni 2018. Budúci štvrtok a piatok (17. a 18. mája) v miestnosti G127 v...

KAMAKO Bál 201810. 05. 2018

Tohtoročný bál sa uskutoční v The Square na Trnavskom mýte dňa 18.5. o 20:00 hod.