Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Kurzy latinského jazyka06. 09. 2019

Katedra klasickej a semitskej filológie Filozofickej fakulty UK ovára Kurzy latinského jazyka.

Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii05. 09. 2019

Katedra logiky a metodológie vied Filozofickej fakulty UK organizuje XXIII. ročník Česko-slovenského sympózia o analytickej filozofii. Českí a slovenskí...

Kurzy francúzskeho jazyka pre začiatočníkov a pokročilých05. 09. 2019

Katedra romanistiky otvára v zimnom semestri 2019/2020 celofakultné Kurzy francúzskeho jazyka pre začiatočníkov a pokročilých.

Kurz ruského jazyka pre verejnosť04. 09. 2019

Katedra slovenského jazyka FIF UK v zimnom semestri 2019/2020 otvára Kurz ruského jazyka pre verejnosť (pre začiatočníkov a mierne pokročilých).

Kurzy talianskeho jazyka pre verejnosť03. 09. 2019

Katedra romanistiky otvára kurzy talianskeho jazyka pre verejnosť.

Novým systémom triedenia odpadu ušetríme stovky eur mesačne28. 08. 2019

Až 30 nových „hniezd“ na triedenie odpadu je od júla toho roku na chodbách Filozofickej fakulty UK.  Vedenie fakulty sa rozhodlo posilniť triedenie...

VÝSLEDKY ŠTUDENTSKEJ ANKETY LS 2018/201926. 07. 2019

Pozrite si výsledky študentskej ankety za letný semester. Ďakujeme všetkým, ktorí venovali svoj čas vyplneniu ankety a vyjadrili svoj názor.

IMPACT - Improving academic teaching and...16. 07. 2019

Naša fakulta bude viesť významný projekt z programu Erasmus+, cieľom je zlepšiť vysokoškolské vyučovanie.

Študentka žurnalistiky A. Henčeková získala cenu v...15. 07. 2019

Študentka Adriana Henčeková z Katedry žurnalistiky FiF UK vyhrala druhé miesto v kategórii 19 - 25-ročných reportérov v medzinárodnej súťaži Young Reporters...

Telefónia - Telefonovanie cez internet03. 07. 2019

Nové VoIP telefónne klapky.