Aktuality

VYŠLO NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU NAŠA UNIVERZITA10. 12. 2020

Rozhovory s popularizátormi vedy, medzi nimi aj s absolventkou FiF UK, úspešnou youtuberkou Sandrou Svitekovou z projektu Dejepis inak a pripravovaná nová...

NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU JUDAICA ET HOLOCAUSTICA08. 12. 2020

Nájdete v ňom článok Dr. Miloslava Szabóa z Katedry germanistiky, nederlandistky a škandinavistiky. Časopis vydáva Múzeum SNP v spolupráci s FiF UK,...

MEDZINÁRODNÝ POLITOLOGICKÝ WORKSHOP07. 12. 2020

Katedra politológie FiF UK organizuje online medzinárodný workshop "The EU as a segmented political order and the new organizational forms in EU governance",...

PREZENTÁCIA KNIHY07. 12. 2020

Prezentácia knihy autorov prof. Jozefa Bátoru z Katedry politológie FiF UK a prof. Johna E. Fossuma z Univerzity v Oslo "Towards a segmented European political...

SKÚŠKY, ŠTÁTNE SKÚŠKY A ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY DPŠ03. 12. 2020

Základné informácie k ukončeniu zimného semestra 2020/2021.

TLMOČENIE V INŠTITÚCIÁCH EURÓPSKEJ ÚNIE02. 12. 2020

Pozývame na online prednášku prekladateľky Orsolye Bugár-Buday: 7. decembra 2020 o 12:35 h.

Predstavujeme nové knihy odborníkov z našej fakulty30. 11. 2020

Najnovšie poznatky z výskumu prezentujú pedagógovia našej fakulty vo svojich nových publikáciách. Vybrané diela vám teraz predstavujeme v krátkom prehľade.

ONLINE PREDNÁŠKA O NEOFICIÁLNOM UMENÍ NA SLOVENSKU V 70....30. 11. 2020

Prednáška Dr. Andrey Bátorovej z Katedry dejín výtvarného umenia FiF UK sa uskutoční v rámci cyklu pozvaných prednášok na Rakúskej akadémii vied vo Viedni 3....

WORKSHOP O ĽUDSKEJ/ŽENSKEJ PRIRODZENOSTI30. 11. 2020

Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK organizuje online workshop "O ľudskej/ženskej prirodzenosti, naturalistické a konštruktivistické prístupy", ktorý sa...

VIANOCE NA FAKULTE ONLINE: 7. 12. 202030. 11. 2020

Študentská časť Akademického senátu FiF UK pozýva zamestnancov i študentov FiF UK na tradičné Vianoce na fakulte. Predvianočnú atmosféru a stretnutie s...