Aktuality

KURZY KÓREJSKÉHO JAZYKA PRE VEREJNOSŤ A ŠTUDENTOV FIF UK13. 02. 2023

Kurzy kórejského jazyka sú určené pre začiatočníkov aj stredne pokročilých. Budú prebiehať od 27. februára do 9. júna dvakrát týždenne. Výučbu zabezpečujú...

REKTORSKÉ A DEKANSKÉ VOĽNO13. 02. 2023

Rektor UK prof. Marek Števček udelil rektorské voľno pre študentov na deň 6. apríla 2023 a dekan FiF UK prof. Marián Zouhar rozhodol o udelení dekanského voľna...

KURZY SLOVANSKÝCH JAZYKOV PRE VEREJNOSŤ08. 02. 2023

Katedra slovanských filológií otvára pre verejnosť kurzy bulharčiny, chorvátčiny, macedónčiny, poľštiny, slovinčiny a srbčiny. Výučba bude prebiehať od 13....

WORKSHOP: SCHOLARSHIP OF TEACHING AND LEARNING06. 02. 2023

Klub Učiteľskej akadémie UK pozýva na workshop s dr. Agnes Simon z FiF UK: 10. februára 2023 o 14.30 h v Infocentre UK.

UK produkuje kvalitný výskum rovnako v prírodných aj...03. 02. 2023

Bratislava 3. februára 2023: Nezávislé hodnotenie kvality vedeckých výstupov potvrdilo silné postavenie Univerzity Komenského v Bratislave v slovenskej vede....

KONFERENCIA ČESKÉ ASOCIACE ORÁLNÍ HISTORIE03. 02. 2023

FiF UK hostí konferenciu Českej asociácie orálnej histórie „Rozdeleni, přesto stále spolu“, na ktorú vás srdečne pozývame: 9. – 10. februára 2023 v budove na...

Nová hybridná miestnosť01. 02. 2023

Katedra slovenského jazyka a teórie komunikácie FiF UK si zriadila novú hybridnú miestnosť.

KONFERENCIA: 100 ROKOV KATEDRY FILOZOFIE A DEJÍN FILOZOFIE01. 02. 2023

Pozývame na konferenciu konanú pri príležitosti stého výročia založenia Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK: 10. februára 2023 od 9.00 h v miestnosti...

SEMINÁR CLUBU ARCHEOLOGIA ISTROPOLITANA01. 02. 2023

Pozývame na výskumný seminár „Dual inheritance theory and its application to anthropological research on cooperation and religion“, na ktorom vystúpi dr....

PREZENTÁCIA VÝSKUMU „ZAOSTRENÉ NA ROD“24. 01. 2023

Pozývame na prezentáciu rodovo orientovaného výskumu na Univerzite Komenského: 1. februára 2023 v Infocentre UK na Štúrovej ulici. Na podujatie je potrebné sa...