Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Prihlasovanie na Erasmus+ mobilitu (štúdium) a Erasmus+...26. 02. 2020

Oddelenie medzinárodných vzťahov UK oznamuje, že od 03.12.2019 do 29.02.2020 je otvorené prihlasovanie na Erasmus+ mobilitu–štúdium na akademický rok 2020/21...

Pozývame študentov translatológie na prezentáciu o trendoch...26. 02. 2020

Pozývame vás na prezentáciu prekladateľskej agentúry EXE o trendoch na trhu prekladateľských agentúr a spoločností, ktorá sa uskutoční v rámci predmetu...

Výstava grafík popularizačno-náučného projektu Storočie. SK...25. 02. 2020

Katedra romanistiky v spolupráci s Francúzskym inštitútom v Bratislave pozýva na otvorenie výstavy grafík Františka Hříbala k 75. výročiu Slovenského národného...

Kurz arabčiny pre verejnosť24. 02. 2020

Katedra klasickej a semitskej filológie otvára v letnom semestri 2019/2020 kurzy arabského jazyka pre verejnosť.

Výsledky Študentskej ankety FiF - Zima 2019/202024. 02. 2020

Hlasovanie v Študentskej ankete za zimný semester 2019/2020 bolo ukončené. Svoj názor na fungovanie fakulty vyjadrila štvrtina študentov.

VYŠLO NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU NAŠA UNIVEZITA17. 02. 2020

Je bohaté na osobnosti našej fakulty: rozhovor s predsedníčkou Akademického senátu UK prof. Zlaticou Plašienkovou, o populistoch píše politologička Aneta...

FIF UK NA ŠTARTOVACOM STRETNUTÍ PROJEKTU EQUAL4EUROPE14. 02. 2020

Projekt sa zameriava na vypracovanie plánov rodovej rovnosti pre európske výskumné a vysokoškolské inštitúcie a zníženie rodovej nerovnováhy v ich...

CELOFAKULTNÉ KURZY AMERICKÉHO PROF. J. MCCARTHYHO13. 02. 2020

Katedra všeobecných dejín pozýva v letnom semestri na celofakultné výberové kurzy hosťujúceho profesora Johna McCarthyho z Robert Morris University,...

CELOFAKULTNÝ SEMINÁR: LÁSKA A/AKO SMRŤ V LITERATÚRE A UMENÍ13. 02. 2020

Nový celofakultný výberový kurz o téme lásky a smrti v literatúre, filozofii, opere, výtvarnom umení, sci-fi a seriáloch.

Kurzy slovanských jazykov13. 02. 2020

Katedra slovanských filológíí Filozofickej fakulty UK otvára v LS 2019/2020 kurzy slovanských jazykov pre verejnosť.