Aktuality

NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU POD ČIAROU V PODATEĽNI03. 08. 2021

V celofakultnom časopise nájdete rozhovory s Tamarou Heribanovou o láske k folklóru i písaniu, s hovorcom prezidentky a doktorandom na katedre žurnalistiky...

V zabudnutej miestnosti pod schodmi našli staré dokumenty26. 07. 2021

Za skladom kníh Katedry pedagogiky a andragogiky FiF UK na 2. poschodí na Gondovej našli za malými dverami miestnosť pod schodmi plnú starých dokumentov....

Ubytovanie v akademickom roku 2021/202221. 07. 2021

Informácie a pokyny k ubytovaciemu procesu.

ZAČIATKY SLOVENSKEJ HISPANISTIKY12. 07. 2021

15. júla 2021 uplynie sto rokov od narodenia jedného zo zakladateľov modernej slovenskej hispanistiky Vladimíra Olerínyho (1921 – 2016), prvého Slováka, ktorý...

INFORMÁCIA PRE ZÁUJEMCOV O DPŠ05. 07. 2021

Rozhodnutia o prijatí na doplňujúce pedagogické štúdium DPŠ 2021/2022 (základný aj rozširujúci modul) budú zasielané do 15. septembra 2021. Spolu s rozhodnutím...

LETNÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY STUDIA ACADEMICA SLOVACA30. 06. 2021

Studia Academica Slovaca pozýva počas augusta 2021 na svoje tradičné vzdelávanie aktivity: letnú školu slovenského jazyka a kultúry a odborno-metodické...

MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM STUDIA ACADEMICA SLOVACA30. 06. 2021

Pozývame na sympózium "Slovakistika a jej reflexia v zborníkoch Studia Academica Slovaca", ktoré sa koná pri príležitosti vydania 50. zväzku zborníka SAS a...

NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU KULTURÁRIUM30. 06. 2021

V časopise študentov FiF UK sa dočítate aj o tom, ako si vytvoriť v izbe systém pre efektívne štúdium, rady pre budúcich spisovateľov, ako stvoriť literárnu...

ZBORNÍK VÍŤAZNÝCH PRÁC SÚŤAŽE O CENU DANIELA TUPÉHO30. 06. 2021

Zborník z 10. ročníka súťaže obsahuje okrem ocenených študentských prác aj úryvky z tvory Daniela Tupého a rozhovor Michala Havrana s Danielovým otcom.