Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

NOVÉ KNIHY A VÝSKUMY: 25. 9. O 17.00 H13. 09. 2019

Kniha Dr. Matúša Mišíka External Energy Security in the European Union: Small Member Statesʼ Perspective, ktorú vydalo prestížne vydavateľstvo Routlegde,...

Kurz arabčiny pre verejnosť12. 09. 2019

Katedra klasickej a semitskej filológie otvára v zimnom semestri 2019/2020 kurzy arabského jazyka pre verejnosť.

Kurzy slovanských jazykov11. 09. 2019

Kurzy slovanských jazykov (bulharčina, chorvátčina, macedónčina, poľština, slovinčina, srbčina) v ZS akad. r. 2019/2020 sa budú konať od 23. septembra 2019 do...

FILOZOFICKÁ FAKULTA PODPORUJE KLIMATICKÝ ŠTRAJK09. 09. 2019

Klimatické zmeny a súvisiace problémy životného prostredia predstavujú existenčnú hrozbu pre ľudstvo. Vedecké komunity začali ako prvé upozorňovať, že...

Kurzy latinského jazyka06. 09. 2019

Katedra klasickej a semitskej filológie Filozofickej fakulty UK ovára Kurzy latinského jazyka.

Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii05. 09. 2019

Katedra logiky a metodológie vied Filozofickej fakulty UK organizuje XXIII. ročník Česko-slovenského sympózia o analytickej filozofii. Českí a slovenskí...

Kurzy francúzskeho jazyka pre začiatočníkov a pokročilých05. 09. 2019

Katedra romanistiky otvára v zimnom semestri 2019/2020 celofakultné Kurzy francúzskeho jazyka pre začiatočníkov a pokročilých.

Kurz ruského jazyka pre verejnosť04. 09. 2019

Katedra slovenského jazyka FIF UK v zimnom semestri 2019/2020 otvára Kurz ruského jazyka pre verejnosť (pre začiatočníkov a mierne pokročilých).

Kurzy talianskeho jazyka pre verejnosť03. 09. 2019

Katedra romanistiky otvára kurzy talianskeho jazyka pre verejnosť.

Novým systémom triedenia odpadu ušetríme stovky eur mesačne28. 08. 2019

Až 30 nových „hniezd“ na triedenie odpadu je od júla toho roku na chodbách Filozofickej fakulty UK.  Vedenie fakulty sa rozhodlo posilniť triedenie...