Bilaterálne zmluvy

Študenti Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave môžu popri najpopulárnejšom mobilitnom programe Erasmus+ využiť aj iné možnosti mobilít a tiež možnosť vycestovať na štúdium do zahraničia prostredníctvom bilaterálnej zmluvy.

Výhodou tejto možnosti je, že ide zväčša o krajiny mimo EÚ. Nevýhodou je však fakt, že zahraničné univerzity odpúšťajú študentom FiF UK pri takejto mobilite poplatok za školné, avšak všetky ostatné náklady späté s mobilitou si musí študent hradiť sám.

Viac informácií o mobilitách na základe bilaterálnych zmlúv je možné získať na Referáte medzinárodných vzťahov FiF UK.

 

Zoznam partnerských inštitúcií, s ktorými má FiF UK uzavreté bilaterálne zmluvy umožňujúce študentské mobility

India

O.P. JINDAL GLOBAL UNIVERSITY  https://jgu.edu.in/jgls/  

Japonsko

AKITA INTERNATIONAL UNIVERSITY https://web.aiu.ac.jp/en/

FERRIS UNIVERSITY https://www.ferris.ac.jp/en/

IBARAKI UNIVERSITY https://www.ibaraki.ac.jp/en/education/humanities/

RYUKOKU UNIVERSITY https://www.ryukoku.ac.jp/english2/

TOKYO UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES http://www.tufs.ac.jp/english/

Južná Kórea

HANKUK UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES http://international.hufs.ac.kr/

Kanada

CONCORDIA UNIVERSITY OF EDMONTON https://concordia.ab.ca/

Taiwan

NATIONAL TAIWAN NORMAL UNIVERSITY https://en.ntnu.edu.tw/