Bilaterálne zmluvy

Čína

Chinese National Office for Teaching Chinese as a Foreign Language (súčasť Ministry of Education of the People's Republic of China)
Lektorát čínskeho jazyka na Katedre východoázijských štúdií
1988 –
Chinese National Office for Teaching Chinese as a Foreign Language (súčasť Ministry of Education of the People's Republic of China)
Konfuciov inštitút na Katedre východoázijských štúdií
2015 –

Fínsko

CIMO – Centre for International Mobility (pod Finnish Ministry of Education and Culture)
Fínsky lektorát na Katedre maďarského jazyka a literatúry
2013 – september 2016

Irán

Ministry of Science, Research and Technology of the Islamic Republic of Iran
Lektorát perzského jazyka na Katedre klasickej a semitskej filológie
2011 – 2014 (potom automaticky predĺžené)

Japonsko

Ferris University
Výmena študentov.
2014 – do ukončenia jednou zo strán
Ryukoku University
Výmena študentov.
2011 – 2014 (potom automaticky predĺžené)

Kórea

Inje University
Výmena študentov, výmena publikácií a ďalšia spolupráca.
2014 – 2019
Korea Foundation
Lektorát kórejského jazyka na Katedre východoázijských štúdií
2012 – 31. 8. 2016

Nemecko

Frankfurt am Main University
Archeológia.
Georg August University in Göttingen
Archeológia

Poľsko

Univerzita prírodných a humanitných vied v Siedliciach
Spolupráca v oblasti vzdelávania, vedy a výmeny pracovníkov
2014 - do ukončenia jednou zo strán

Portugalsko

Intstituto Camoes
Lektorát portugalského jazyka na Katedre romanistiky
2014 – 31. 8. 2017

Turecko

Turcology Project
Lektorát tureckého jazyka na Katedre klasickej a semitskej filológie
2012 – 2016 (potom automaticky predĺžené)

USA

California University of Pennsylvania
Výučba slovenského jazyka na Slovak Language Centre, Californa University of Pennsylvania