Ostatné mobilitné programy

Študenti a študentky majú možnosť uchádzať sa aj o ďalšie možnosti výmenného štúdia v zahraničí. Tu ponúkame informácie, kde a ako získať základné vedomosti o takýchto príležitostiach.

Širokú ponuku zahraničných študijných pobytov pre študentov bakalárskeho, magisterského aj doktorandského štúdia ponúka Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA), ktorá spravuje mobilitné programy zastrešené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a vládou SR. SAIA zastrešuje aj mobilitný program CEEPUS. Viac informácií nájdete v sekcii SAIA. 

Štipendijné programy na študijný pobyt, prípadne celé štúdium v zahraničí poskytuje aj Medzinárodný vyšehradský fond so sídlom v Bratislave. Viac informácií o štúdiu v zahraničí nájdete v sekcii Medzinárodný vyšehradský fond.

Študent, ktorý realizuje mobilitný a/alebo výskumný pobyt v zahraničí je povinný postupovať podľa Pravidiel evidencie študijných a výskumných pobytov na FiF UK (smernica dekana č.17/2023).