Medzinárodný vyšehradský fond

Medzinárodný vyšehradský fond je jedinou inštitucionalizovanou formou vzájomnej spolupráce krajín V4, ktorého zriadenie schválili predsedovia vlád krajín vyšehradskej skupiny na summite 14. mája 1999 v Bratislave.

Ročný rozpočet fondu je (od roku 2014) 8 miliónov eur. Členské krajiny V4 do neho prispievajú rovným dielom. Prostriedky MVF slúžia na podporu grantov, štipendií, rezidenčných či mobilitných programov. Okrem členských príspevkov fond disponuje od roku 2012 aj príspevkami od externých donorov, ku ktorým patrí Holandsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taiwan či USA.

Hlavným poslaním a cieľom projektových aktivít MVF je podporovať vyšehradskú identitu, priateľstvo a úzku spoluprácu krajín a väzby medzi obyvateľmi regiónu. Z prostriedkov fondu sú financované spoločné projekty v oblasti kultúry, vedy, výskumu, vzdelávania, výmeny umelcov a mladých ľudí, či projekty na podporu cezhraničnej spolupráce a rozvoja cestovného ruchu, ako aj individuálne štipendiá a umelecké rezidencie.

Fond počas svojej existencie celkovo podporil vyše 4000 grantových projektov a viac ako 2000 „mobilít“, teda štipendií, výskumných grantov a umeleckých rezidencií za takmer 60 miliónov eur.

Viac informácii na visegradfund.org