Kontakty

Prodekanka pre medzinárodné vzťahy

Mgr. Aneta Világi, PhD.
e-mail: aneta.vilagiuniba.sk
tel.: + 421 2  9013 2116
miestnosť: 139 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
 

Referát medzinárodných vzťahov

Mgr. Mária Gajarská Kučerová, PhD.
referentka - prichádzajúci študenti, vyučujúci a administratívni pracovníci
e-mail: rmvfphil.uniba.sk
tel.: + 421 2 9013 1331
miestnosť: 148 (budova na Gondovej, 1. poschodie) 

Mgr. Lenka Gašová
referentka - odchádzajúci študenti, vyučujúci a administratívni pracovníci
e-mail: rmvfphil.uniba.sk
tel.: + 421 2 9013 1331
miestnosť: 148 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

Novinka – online konzultácie

Študenti Filozofickej fakulty UK v Bratislave majú možnosť získať potrebné informácie k prihláseniu a realizácii študentských mobilít prostredníctvom online konzultácie (cez MS Teams) s referentkami Referátu medzinárodných vzťahov.

Online konzultácie prebiehajú vo vyhradený deň na základe dohody. V prípade záujmu o online konzultáciu, prosím, kontaktujte Mgr. Lenku Gašovú e-mialom: lenka.gasova@uniba.sk 

News – Online Consultations

Foreign students at the Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava have the opportunity to obtain the necessary information related to their mobility through an online consultation (via MS Teams) with the officers of the International Relations Office. Online consultations take place upon reservation. If you are interested in an online consultation, please contact Mgr. Mária Gajarská Kučerová at: maria.gajarska.kucerovauniba.sk