Kontakty

PRODEKANKA PRE MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Mgr. Aneta Világi, PhD.
e-mail: aneta.vilagiuniba.sk
tel.: + 421 2  9013 2116
miestnosť: 139 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
úradné hodiny: utorok 09:30 - 11:30 

 

Referát medzinárodných vzťahov

Mgr. Mária Gajarská Kučerová, PhD.
referentka - prichádzajúci študenti, vyučujúci a administratívni pracovníci
e-mail: rmv@fphil.uniba.sk
tel.: + 421 2 9013 1331
miestnosť: 148 (budova na Gondovej, 1. poschodie) 

Mgr. Jana Sivičeková, PhD.
referentka - odchádzajúci študenti, vyučujúci a administratívni pracovníci
e-mail: rmv@fphil.uniba.sk
tel.: + 421 2 9013 1331
miestnosť: 148 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
úradné hodiny: utorok 09:00 – 13:00, streda 13:00 - 16:00