Erasmus+

Erasmus+ je program Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program Erasmus+ zlučuje všetky pôvodné programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport vrátane Programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami). Tento program je zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou.

Program Erasmus+ poskytol počas uplynulých 30 rokov možnosť zúčastniť sa mobility alebo aktivít, ktoré prispeli k podpore vzdelávania a odbornej prípravy pre viac ako 10 miliónov účastníkov v celej EÚ. Aktuálne programové obdobie trvá od roku 2021 do roku 2027.

V rámci programu Earsmus+ ponúka naša fakulta možnosť študentských, absolventských aj učiteľských mobilít a stáží a tiež možnosť participovať na projektoch Erasmus+, ktoré sa práve realizujú na fakulte (KA2).

Mobilita študentov sa môže realizovať  vo forme štúdia alebo stáže. Platí, že Erasmus+ umožňuje až 12 mesiacov mobility - štúdia  na všetkých stupňoch štúdia a mobilitu - stáž, takisto v trvaní až 12 mesiacov. Novinkou aktuálneho programového obdobia je rozšírenie ponuky krátkodobých mobilít (BIP), ktoré umožňujú získať zážitok z mobility aj tým študentom, ktorí si nemôžu dovoliť vycestovať do zahraničia na celý semester.

Výzva na výberové konanie sa spravidla zverejňuje koncom decembra alebo začiatkom januára. Študentom odporúčame, aby v prípade, ak nezískajú dostatok informácií z webového sídla, kontaktovali aj svojich katedrových koordinátorov a koordinátorky pre zahraničné mobility.