Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Erasmus+

Opatrenia týkajúce sa programu Erasmus+ a aktuálnej situácie s ochorením COVID-19

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu informovala o nových opatreniach týkajúcich sa fungovania program Erasmus+ v sektore vysokoškolského vzdelávania v súvislosti so zasadaniami Ústredného krízového štábu SR a s mimoriadnym rokovaním vlády SR 15. marca 2020 týkajúceho sa šírenia ochorenia CoVID-19.

V prípade, že sa účastníci mobilít rozhodnú vrátiť domov, je potrebné kontaktovať zastupiteľský úrad SR v danej krajine. Ak sa v danej krajine tento úrad nenachádza, musia kontaktovať akýkoľvek iný zastupiteľský úrad v okolitých krajinách. Zoznam zastupiteľských úradov sa nachádza na stránkach MZVaEZ SR.

Medzi opatrenia, ktoré prijal Ústredný krízový štáb SR, patrí povinná 14-dňová karanténa pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia. Všetci slovenskí občania budú musieť po návrate povinne absolvovať 14-dňovú karanténu v zariadeniach MV SR. MV SR má aktuálne k dispozícii tri zariadenia (Gabčíkovo, Liptovský Ján, Donovaly).

Dovoľujeme si rovnako upozorniť na aktualizované informácie týkajúce sa núdzového stavu, ktoré môžete nájsť na nižšie uvedených stránkach:
MV SR: vyhlásenie núdzového stavu
ÚVZ SR: opatrenia Hlavného hygienika SR
               verejná vyhláška
MZVaEZ SR: oznamy a upozornenia pred cestovaním


Viac informácií o programe Erasmus+ nájdete aj na www.erasmusplus.sk

V prípade otázok môžete kontaktovať SAAIC - Národnú agentúru programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu prostredníctvom e-mailu erasmusplussaaic.sk.

 

Manuál obsahujúci modelové situácie a ich vplyv na štúdium, resp. výpočet E+ grantu 

V súvislosti s aktuálnou situáciou ohľadom pandémie koronavírusu (COVID-19) Vás informujeme o návode, ktorý vypracovali zamestnanci Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu na Slovensku ako postupovať v jednotlivých prípadoch, v ktorých sa mohli jednotliví študenti nachádzajúci sa na Slovensku alebo v zahraniční počas ich mobility ocitnúť.

Návod nájdete TU!

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne grantu, prosím, kontaktujte pracovníkov Oddelenia pre európske projekty a Erasmus+. Ich kontaktné údaje nájdete na priloženom odkaze: https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmusplus/referat-pre-europske-programy-a-erasmus/

 Aktuálne informácie nájdete aj na web stránke UK, preto ju, prosíme, neprestaňte sledovať!