Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dodatočná výzva Erasmus+ mobilita

Oddelenie medzinárodných vzťahov vyhlasuje dodatočnú výzvu na prihlasovanie ma Erasmus+ mobilitu štúdium pre pobyty počas akademického roka 2019/20.

Prihlásiť sa je možné od 14.10.2019 do 25.10.2019, výsledky výberových konaní budú ohlásené najneskôr 01.11.2019.

Výzva na prihlasovanie na Erasmus+ mobilitu na zahraničnej univerzite platí pre pobyty počas letného semestra ak. roka 2019/20. Prihlásiť sa môžu len študenti 2.ročníka bakalárskeho stupňa štúdia a vyšších ročníkov (študenti prvého ročníka bakalárskeho štúdia sa môžu prihlásiť na mobilitu v štandardnej výzve na mobilitu, ktorá bude otvorená v decembri 2019).

Na prihlásenie sa na mobilitu je potrebné podať si elektronickú prihlášku a následne do Mobility Online nahrať životopis, motivačný list, jazykový certifikát (postačuje aj maturitné vysvedčenie z daného jazyka), prípadne iné dokumenty (potvrdenie o dobrovoľnej činnosti, spolupráci s ESN, stáži a pod.). Študijný priemer vypĺňať nemusíte! Prihláška je registrovaná len v prípade, že k nej vložíte aj požadované dokumenty.

Prihlasuje sa cez web stránku moja.uniba.sk, kliknutím na časť "Mobility", prihlásením sa (použite prihlasovacie údaje do AIS2) a potvrdením súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Univerzity dostupné pre dodatočnú výzvu