Hlavná kancelária Erasmus+ pre Univerzitu Komenského

Referát pre európske programy a Erasmus+

Úradné hodiny:

UTOROK, STREDA, ŠTVRTOK:    9.00 - 11.00 hod.

e-mail: erasmusplus(at)rec.uniba.sk

Adresa:
Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK
Referát pre európske programy a Erasmus+
Šafárikovo nám. 6
P.O. BOX 440
814 99 Bratislava 1

Kde nás nájdete:

Historická budova UK (vchod zo Šafárikovho námestia), 1. poschodie, č. dverí 101-104 SB

Agendu programu Erasmus+ zabezpečujú:

Mgr. Oliver Vavro  /mobilita učiteľov, zamestnancov/- č.d. 101 B
e-mail: oliver.vavro(at)uniba.sk
tel: +421 2 90109 226


Bc. Zuzana Buňová  /incoming študenti/- č.d. 102-104
e-mail: zuzana.bunova(at)uniba.sk
tel: +421 2 90109 236


Ing. Andrea Haplová  /outgoing študenti po mobilite/ - č.d. 102-104
e-mail: andrea.haplova(at)uniba.sk
tel: +421 2 90109 238


Mgr. Martina Matliaková /outgoing študenti pred mobilitou/- č.d. 102-104
e-mail: martina.matliakova(at)uniba.sk
tel: +421 2 90102 015


Tamara Jelenáková  /outgoing stáže, medzi-inštitucionálne zmluvy/- č.d. 102-104
e-mail: tamara.jelenakova(at)uniba.sk
tel: +421 2 90109 502