Rekreácie

Členovia odborovej organizácie majú možnosť rekreácií v zariadeniach Odborového zväzu PŠaV na Slovensku za zvýhodnených podmienok. V závislosti na dĺžke pobytu poskytuje zväz svojim členom a ich nezaopatreným deťom dotáciu.

Aktuálnu ponuku rekreačných pobytov je možné nájsť na stránke OZ PŠaV na Slovensku