Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Disciplinárna komisia pre študentov

Disciplinárna komisia Filozofickej fakulty UK pre študentov

Predseda komisie:
Doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD.

Členovia komisie:
Mgr. Peter Barrer, PhD.
Mgr. Martin Bača, PhD.
Max Steuer, M.A.
Mgr. Viktor Svetský
Šimon Kotvas