Realizované disciplinárne konania

Akademický rok

Disciplinárny priestupok

Uložené disciplinárne opatrenie


2020/2021

- vydávanie cudzej práce za vlastnú, použitie cudzej práce alebo jej časti vo vlastnej práci bez príslušného odkazu na pôvodné dielo alebo doslovné použitie časti cudzej práce bez citovania pôvodného autora - podmienečné vylúčenie zo štúdia
- podmienka: odovzdanie originálnej diplomovej práce bez známok plagiátorstva


2019/2020

- vydávanie cudzej práce za vlastnú, použitie cudzej práce alebo jej časti vo vlastnej práci bez príslušného odkazu na pôvodné dielo alebo doslovné použitie časti cudzej práce bez citovania pôvodného autora

- podmienečné vylúčenie zo štúdia
- podmienka: do 6 mesiacov vypracovať esej na tému „Citačná etika a plagiátorstvo“ v rozsahu najmenej 6 normovaných strán