Oddelenie vedy a doktorandského štúdia (OVDS)

PhDr. Ester Novota
Vedúca oddelenia vedy a doktorandského štúdia 
Doktorandské štúdium
E-mail: ester.novotauniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 2122
Miestnosť: 121 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

Ing. Andrea Ligačová
Doktorandské štúdium, rigorózne konanie
E-mail: andrea.ligacovauniba.sk
Telefón: + 421 2  9013 2123
Miestnosť: 121 (budova na Gondovej, 1. poschodie)