Oddelenie informačných technológií (OIT)

Kedy nás určite zastihnete 

Sme tu pre vás každý pracovný deň, prosíme vás preto, aby ste svoje návštevy plánovali v súlade s úradnými hodinami. Ak je to možné, najlepšie po dohode e-mailom ci telefónom.

E-mail: oitfphil.uniba.sk
Telefón: 02/9013 1327

 

Pondelok13:30-15:30
Utorok9:00-11:30
Streda9:00-11:3013:30-15:30
Štvrtoknestránkový deň
Piatok9:00-11:30

 

Obedňajšia prestávka 11:30-12:00

Pokiaľ máte "IT problém", nekontaktujte nás pomocou INÝCH ODDELENÍ fakulty či OSTATNÝCH KOLEGOV. Vy sami najlepšie popíšete problém.

Kontaktujte nás priamo (email, telefón, osobná návšteva G142, cez podateľňu).

Základné informácie

Oddelenie informačných technológií (OIT) zabezpečuje prevádzku a rozvoj informačných a komunikačných systémov fakulty. Zabezpečuje nevyhnutnú spoluprácu všetkých informačných pracovísk fakulty, prispieva k rozvoju fakulty pri rastúcich nárokoch na komunikáciu, spracovanie údajov, zavádzanie hardvérových a softvérových inovácií.

Oddelenie sa skladá z vedúceho OIT, technického správcu IIKS (ktorým je CIT UK) a technickej skupiny FiF UK:

  • Vedúci OIT podlieha gestorovi fakulty pre informačné technológie,
  • Technický správca IIKS, je za svoju činnosť zodpovedný gestorovi fakulty pre informačné technológie a je pod priamym metodickým vedením Centra informačných technológií UK. Technický správca má na starosti prevádzku mailového servera, finančného informačného systému a počítačovej siete,
  • Technická skupina pozostáva z troch IT technikov a má na starosti prevádzku a servis počítačov a počítačovej siete na fakulte a zabezpečuje pre dekanát fakulty IT podporu v oblasti mzdovej, ekonomickej a personálnej agendy.

Sme technická podpora, nie korekčné, zalamovacie či školiace stredisko

Oddelenie IT nie je školiace stredisko. Ak máte problémy s používaním základných funkcií operačného systému Windows, kancelárskeho balíčka MS Office, internetu alebo iného programu, prihláste sa na školenie.

V prípade potreby môžete školenia IT opakovať aj viackrát.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa Akademického Informačného systému (AIS2), navštívte stránku moja.uniba.sk alebo kontaktujte správcu pána Matúša Hajdúcha. Oddelenie IT Vám ohľadne AIS2 nemôže poskytnúť žiadne informácie, keďže AIS nepatrí do jeho kompetencie.

Ďakujeme za porozumenie.