Oddelenie informačných technológií (OIT)

Spoločný kontakt OIT (používajte na nahlasovanie technických problémov)

E-mail: oitfphil.uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 1327
Miestnosť: G142 (budova na Gondovej, 1. poschodie)


Martin Pečuk
vedúci oddelenia
E-mail: martin.pecukuniba.sk
Telefón: +421 2 9013 kl.2221
Miestnosť: G142 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

Mgr. Ján Majerčák
technik OIT
E-mail: jan.majercakuniba.sk
Telefón: +421 2 9013 kl.2223
Miestnosť: G142 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

Branislav Rihák
technik OIT
E-mail: branislav.rihakuniba.sk
Telefón: +421 2 9013 kl.2224
Miestnosť: G142 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

Juraj Talaba
technik OIT
E-mail: juraj.talabauniba.sk
Telefón: +421 2 9013 kl.2222
Miestnosť: G142 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

Peter Lupták
webmaster
E-mail: peter.luptakuniba.sk