Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informačné systémy

AIS2 (Akademický informačný systém)

Projekt AiS2 bol v rokoch 2005-2007 podporovaný MŠ SR formou centrálneho rozvojového projektu. Viac informácií je dostupných na Portáli AiS2. 

AIS2 (Akademický informačný systém)
AIS2 (Príručky)

Služby manažmentu identít a hesiel

Služby manažmentu identít a hesiel 

  • Vygenerovanie nového univerzitného hesla – univerzitné heslo sa používa na prístup do AIS2 a iných systémov
  • Vygenerovanie nového / zistenie aktuálneho prístupového kódu (WIFI) – univerzitný prístupový kód sa používa na prístup k externým informačným zdrojom z prostredia mimo siete univerzity a na prístup k bezdrôtovej počítačovej sieti - Eduroam
  • Zistenie univerzitného osobného čísla (UOČ)

Služby manažmentu identít a hesiel
Vygenerovanie nového univerzitného hesla

E-learning

Univerzita Komenského využíva systém na správu elearningu (Learning Management System) Moodle.

E-learning Univerzity Komenského