Informačné systémy

AIS2 (Akademický informačný systém)

Projekt AiS2 bol v rokoch 2005-2007 podporovaný MŠ SR formou centrálneho rozvojového projektu. Viac informácií je dostupných na Portáli AiS2. 

AIS2 (Akademický informačný systém)
AIS2 (Príručky)

CDO (Centrálna databáza osôb)

Služby Centrálnej databázy osôb 

  • Vygenerovanie nového univerzitného hesla – univerzitné heslo sa používa na prístup do AIS2 a iných systémov
  • Vygenerovanie nového / zistenie aktuálneho prístupového kódu (WIFI) – univerzitný prístupový kód sa používa na prístup k externým informačným zdrojom z prostredia mimo siete univerzity a na prístup k bezdrôtovej počítačovej sieti - Eduroam
  • Zmena / zistenie aktuálneho ECP kódu – ECP kód sa používa na prihlásenie do Office 365
  • Zistenie univerzitného osobného čísla (UOČ)
  • Vyhľadanie certifikátu z certifikačnej autority UK 

CDO (Centrálna databáza osôb)
CDO (Vygenerovanie nového univerzitného hesla)

E-learning

Univerzita Komenského využíva systém na správu elearningu (Learning Management System) Moodle.

E-learning Univerzity Komenského