Wifi Eduroam

Ako získať heslo do wifi

Eduroam info

Podmienky používania:
Počas doby použitia služby sa stáva osobný počítač používateľa súčasťou počítačovej siete UK, a preto je povinný dodržiavať Všeobecné pravidlá správania sa používateľa počítačovej siete UK. Pri porušení podmienok môže byť konkrétnym používateľom prístup do siete zrušený.

Prístup ku službe:
Pre použitie služby sa vyžaduje autentifikácia používateľa používateľským menom a prístupovým kódom, ktoré ma každý zamestnanec a študent UK pridelené v centrálnej databáze osôb (CDO) Externí používatelia sa so žiadosťou o prístupové údaje musia obrátiť na svoju domovskú organizáciu.

Bližšie informácie o službe:
https://uniba.sk/wifi/