Kontakty

Oddelenie IT - Kontakty

Spoločný kontakt OIT (používajte na nahlasovanie technických problémov)
 
Email:oitfphil.uniba.sk
VoIP:+421 2 9013 1327
Miestnosť:G142 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
Vedúci oddelenia
 
Martin Pečuk
Email:martin.pecukuniba.sk
VoIP:+421 2 9013 kl.2221
Technici OIT
 
Mgr. Ján Majerčák
Email:jan.majercakuniba.sk
VoIP:+421 2 9013 kl.2223
 
Branislav Rihák
Email:branislav.rihakuniba.sk
VoIP:+421 2 9013 kl.2224
 
Juraj Talaba
Email:juraj.talabauniba.sk
VoIP:+421 2 9013 kl.2222
Webmaster
 Email:peter.luptakuniba.sk