Oddelenie ekonomiky (OE)

Mária Bajbarová

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Dekanát, Oddelenie ekonomiky
účtovník všeobecný
+421 2 9013 2145
02/593 39 133
G124

Magdaléna Balázsová

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Dekanát, Oddelenie ekonomiky
účtovník finančný
+421 2 9013 2146

Lýdia Brichtová

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Dekanát, Oddelenie ekonomiky
účtovník materiálový
02/593 39 180
G126

Ing. Viera Feriancová

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Dekanát, Oddelenie ekonomiky
vedúci ekonomického útvaru
+421 2 9013 2136
02/593 39 152
G114

Mária Fondrková

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Dekanát, Oddelenie ekonomiky
účtovník mzdový
+421 2 9013 2141
02/593 39 220
G117

Darina Hajdušková

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Dekanát, Oddelenie ekonomiky
účtovník mzdový
+421 2 9013 2142
02/593 39 220
G117

Alena Chvosteková

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Dekanát, Oddelenie ekonomiky
účtovník finančný
+421 2 9013 2139

Miroslava Kružliaková

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Dekanát, Oddelenie ekonomiky
účtovník materiálový
G126

PaedDr. Viera Minarovjech Albertyová

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Dekanát, Oddelenie ekonomiky
účtovník materiálový
+421 2 9013 2137

Angela Vaššová

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Dekanát, Oddelenie ekonomiky
hospodár v administratíve
+421 2 9013 2140
[1] 2