Oddelenie ekonomiky (OE)

Ing. Viera Feriancová
vedúci oddelenia ekonomiky
Telefón: +421 2 9013 2136
E-mail: viera.feriancovauniba.sk
Miestnosť: G114

E-mail oddelenia ekonomiky: oefphil.uniba.sk

Mária Bajbarová
účtovník všeobecný
Telefón: +421 2 9013 2145
E-mail: maria.bajbarovauniba.sk
Miestnosť: G124

Magdaléna Balázsová
účtovník finančný
Telefón: +421 2 9013 2146
E-mail: magdalena.balazsovauniba.sk
Miestnosť: G124 

Mária Fondrková
účtovník mzdový
Telefón: +421 2 9013 2141
E-mail: maria.fondrkovauniba.sk
Miestnosť: G126 

Nadežda Guldanová
účtovník finančný
Telefón: +421 2 9013 2139
E-mail: nadezda.guldanovauniba.sk
Miestnosť: G122 

Darina Hajdušková
účtovník mzdový
Telefón: +421 2 9013 2142
E-mail: darina.hajduskovauniba.sk
Miestnosť: G126

Ing. Nicole Horárová
rozpočtár
Telefón: +421 2 9013 2137
E-mail: nicole.horarovauniba.sk
Miestnosť: G120

Miroslava Kružliaková
účtovník materiálový
Telefón: +421 2 9013 1180
E-mail: miroslava.kruzliakovauniba.sk
Miestnosť: G120

Angela Vaššová
hospodár v administratíve
Telefón: +421 2 9013 2140
E-mail: angela.vassovauniba.sk
Miestnosť: G116

Mgr. Renáta Pavlovičová
účtovník materiálový
+421 2 9013 2143
E-mail: renata.pavlovicovauniba.sk
Miestnosť: G120

Ing. Martin Zubák
účtovník materiálový
Telefón: +421 2 9013 2138
E-mail: martin.zubakuniba.sk
Miestnosť: G120