Oddelenie prevádzky (OP)

Bc. Ján Šutka
vedúci oddelenia
E-mail: opfphil.uniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 2144
Miestnosť: G10 (budova na Gondovej, prízemie)

Oľga Bilková
energetik
E-mail: opfphil.uniba.sk
Telefón:  + 421 2 9013 2143
Miestnosť: G10 (budova na Gondovej, prízemie)

Ing. Jana Krajčovičová, PhD.
správkyňa Moyzesovej siene
E-mail: moyzesovafphil.uniba.sk
Telefón: +421 948 409 169
Moyzesova sieň (Vajanského nábrežie 12)

Podateľňa, rozmnožovňa

Zuzana Dedičová
podateľňa, rozmnožovňa
E-mail: fif.podatelnauniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 2072
Miestnosť: G18 (budova na Gondovej, prízemie)

Katarína Kubičková
podateľňa, rozmnožovňa
E-mail: fif.podatelnauniba.sk
Telefón:  + 421 2 9013 2073
Miestnosť: G18 (budova na Gondovej, prízemie)