Oddelenie prevádzky (OP)

Milan Živický
vedúci oddelenia prevádzky
E-mail: fif.opuniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 2158
Miestnosť: G10 (budova na Gondovej, prízemie)


Peter Szabo
správca budovy
E-mail: fif.opuniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2159
Miestnosť: G10 (budova na Gondovej, prízemie)