Oddelenie prevádzky (OP)

Bc. Ján Šutka
vedúci oddelenia
E-mail: op(at)fphil.uniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 2144
miestnosť G10 (budova na Gondovej, prízemie)

Oľga Bilková
energetik
E-mail: op(at)fphil.uniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 2143
miestnosť G10 (budova na Gondovej, prízemie)

Ing. Jana Krajčovičová, PhD.
správkyňa Moyzesovej siene
E-mail: moyzesova(at)fphil.uniba.sk
Telefón: +421 948 409 169
Moyzesova sieň (Vajanského nábrežie 12)

Podateľňa, rozmnožovňa

Zuzana Dedičová
podateľňa, rozmnožovňa
E-mail: fif.podatelna(at)uniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 2072
Miestnosť G18 (budova na Gondovej, prízemie)

Katarína Kubičková
podateľňa, rozmnožovňa
E-mail: fif.podatelna(at)uniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 2073
Miestnosť G18 (budova na Gondovej, prízemie)