Oddelenie prevádzky (OP)

Bc. Ján Šutka
vedúci oddelenia
E-mail: fif.opuniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 2144
Miestnosť: G10 (budova na Gondovej, prízemie)

Milan Živický
zástupca vedúceho oddelenia
E-mail: fif.opuniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 2144
Miestnosť: G10 (budova na Gondovej, prízemie)

Oľga Bilková
energetik
E-mail: fif.opuniba.sk
Telefón:  + 421 2 9013 2143
Miestnosť: G10 (budova na Gondovej, prízemie)

Ing. Jana Krajčovičová, PhD.
správkyňa Moyzesovej siene
E-mail: moyzesovafphil.uniba.sk
Telefón: +421 948 409 169
Moyzesova sieň (Vajanského nábrežie 12)

Podateľňa, rozmnožovňa

Spoločná klapka podateľňa: + 421 2 9013 1185

Zuzana Dedičová
podateľňa, rozmnožovňa
E-mail: fif.podatelnauniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 2472
Miestnosť: G17 (budova na Gondovej, prízemie)

Katarína Kubičková
podateľňa, rozmnožovňa
E-mail: fif.podatelnauniba.sk
Telefón:  + 421 2 9013 2473
Miestnosť: G18 (budova na Gondovej, prízemie)