Oddelenie prevádzky (OP)

Spoločný kontakt: + 421 2 9013 1428

Bc. Ján Šutka
vedúci oddelenia
E-mail: fif.opuniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 2144
Miestnosť: G10 (budova na Gondovej, prízemie)

Milan Živický
zástupca vedúceho oddelenia
E-mail: fif.opuniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 2158
Miestnosť: G10 (budova na Gondovej, prízemie)

Oľga Bilková
energetik
E-mail: fif.opuniba.sk
Telefón:  + 421 2 9013 2143
Miestnosť: G10 (budova na Gondovej, prízemie)

Podateľňa, rozmnožovňa

Zuzana Dedičová
podateľňa/rozmnožovňa
E-mail: fif.podatelnauniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 1185
Miestnosť: G18 (budova na Gondovej, prízemie)

Kvetoslav Kuba
rozmnožovňa/podateľňa
E-mail: fif.podatelnauniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 1185
Miestnosť: G17 (budova na Gondovej, prízemie)