Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oddelenie prevádzky (OP)

Milan Živický
vedúci oddelenia prevádzky
E-mail: fif.opuniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 2158
Miestnosť: G10 (budova na Gondovej, prízemie)


Peter Szabo
správca budovy
E-mail: fif.opuniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2159
Miestnosť: G10 (budova na Gondovej, prízemie)

 

 

Podateľňa, rozmnožovňa

Zuzana Dedičová
podateľňa/rozmnožovňa
E-mail: fif.podatelnauniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 1185
Miestnosť: G18 (budova na Gondovej, prízemie)


Kvetoslav Kuba
rozmnožovňa/podateľňa
E-mail: fif.podatelnauniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 1185
Miestnosť: G17 (budova na Gondovej, prízemie)


Katarína Kubičková
rozmnožovňa/podateľňa
E-mail: fif.podatelnauniba.sk
Telefón:
Miestnosť: G18 (budova na Gondovej, prízemie)
* materská dovolenka