Štatistika projektov riešených na FiF UK v minulých rokoch

Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

7. RP EÚ/H2020

0

0

1

2

2

1

2

APVV/MVTS

2

6

4

10

12+3

14+3

12+4

z toho nové

 

2+1

3+1

7

0

4+2

2+1

VEGA

52

54

46

65

61

58

62

z toho nové

17

26

18

22

18

17

18

KEGA

4

2

1

5

8

9

4

Granty UK

18

24

20

13

15

22

21

Domáce granty a dary (počet/suma)

 

 

71/

393073

92/

615.721

90/

813.442

93/

876.673

96/

985.644

Zahran. granty + dary (počet/suma)

 

 

14/

250.968

14/

146.854

13/

248.052

19/

184.192

20/

277.477

Počet grantov a darov celkom

96

114

78

106

103

 

112

 

116

Ceková suma na granty a projekty

Cca. 535.000

429.902

644.041

 

 

 

762.575

 

 

 

1.061.494

 

 

 

1.060.865

 

 

 

1.263.121