Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štatistika projektov riešených na FiF UK v minulých rokoch

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Granty spolu
Počet 96 114 78 106 103 112 116 121
Suma (€) cca. 429 902 644 041 762 575 1 061 494 1 060 865 1 263 121 1 587 152
7. RP EÚ/H2020 0 0 1 2 2 1 2 2
APVV/MVTS 2 6 4 10 12+3 14+3 12+4 21
(z toho nové) 2+1 3+1 7 0 4+2 2+1 4
VEGA 52 54 46 65 61 58 62 60
(z toho nové) 17 26 18 22 18 17 18 21
KEGA 4 2 1 5 8 9 4 4
Granty UK 18 24 20 13 15 22 21 12
Domáce granty a dary
Počet 71 92 90 93 96 101
Suma (€) 393 073 615 721 813 442 876 673 985 644 1 175 858
Zahr. granty a dary
Počet 14 14 13 19 20 20
Suma (€) 250 968 146 854 248 052 184 192 277 477 411 294