Štatistika projektov riešených na FiF UK v minulých rokoch

Aktuálne údaje

Sumárne údaje zahŕňajú všetky druhy domácich a zahraničných grantov (vrátane nevýskumných), ako ich uvádzajú aj Ročné správy UK.

Sumy v € vyjadrujú objem grantových prostriedkov skutočne prijatých FiF UK v danom kalendárnom roku – nejde o údaje o celkovom rozpočte grantov.

Pri počtoch projektov APVV sú samostatne (ako druhý člen súčtu) uvedené granty, v ktorých FiF UK figuruje ako spoluriešiteľská organizácia.

Rok 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky granty a dary spolu
Počet 118 122 110 116 123
Suma (€) 1 475 684 1 978 968 1 651 254 1 715 995 2 108 993
H2020/HE 3 4 3 3 5
APVV VV 16+6 20+7 16+9 19+8 16+11
(z toho nové) 5+3 4+2 2+3 4 3+3
VEGA 56 53 44 55 55
(z toho nové) 14 12 16 26 12
KEGA 11 12 10 9 7
Všetky domáce granty a dary
Počet 98 97 90 96 97
Suma (€) 964 771 1 145 787 936 480 1 189 550 1 303 962
Všetky zahr. granty a dary
Počet 20 28 20 20 26
Suma (€) 510 913 833 180 714 785 526 444 805 030

Historické údaje

Metodika zbierania týchto údajov sa v detailoch líši od metodiky použitej pri aktuálnych údajoch.

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Granty spolu
Počet 96 114 78 106 103 112 116 121
Suma (€) 429 902 644 041 762 575 1 061 494 1 060 865 1 263 121 1 587 152
7. RP EÚ/H2020 0 0 1 2 2 1 2 2
APVV (VV) 2 6 4 10 12+3 14+3 12+4 21
(z toho nové) 2+1 3+1 7 0 4+2 2+1 4
VEGA 52 54 46 65 61 58 62 60
(z toho nové) 17 26 18 22 18 17 18 21
KEGA 4 2 1 5 8 9 4 4
Granty UK 18 24 20 13 15 22 21 12
Domáce granty a dary
Počet 71 92 90 93 96 101
Suma (€) 393 073 615 721 813 442 876 673 985 644 1 175 858
Zahr. granty a dary
Počet 14 14 13 19 20 20
Suma (€) 250 968 146 854 248 052 184 192 277 477 411 294