Budovy fakulty

Gondova ulica 2, Bratislava

Telefón: +421 2 9013 1111 (vrátnica)
Prevádzková doba budovy: pondelok až piatok 7,00 - 20,00 h

Múzejná ulica 10, Bratislava

Telefón: +421 2 5924 4192 (vrátnica)
Prevádzková doba budovy: pondelok až piatok 6,30 - 20,00 h

Šafárikovo námestie 6, Bratislava

Telefón: +421 2 5924 4660 (vrátnica)
Prevádzková doba budovy: pondelok až piatok 6,30 - 20,00 h

Štúrova ulica 9, Bratislava

Telefón: +421 2 9013 1711 (vrátnica)
Prevádzková doba budovy: pondelok až piatok 7,00 - 19,00 h